Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Nedir? 2021 Yılı Avukatlık Ücretleri Ne Kadardır?

0 0

Günümüz modern toplumsal düzeninde insanlar arasında ya da insanlar ile kurum ve kuruluşlar arasında doğabilecek her türden hukuki uyuşmazlık ve işlemlerde avukatlardan hukuki yardım ve hizmet alınması işlemlerin daha kolay, daha doğru, daha hızlı ve hak kaybına uğramaksızın yürümesini sağlar. Bu kapsamda avukatların harcadığı zaman ve emeğe karşın belirlenecek asgari (en az) ücret de ilgililer tarafından merak edilen konular arasında her zaman ilk sıralarda yerini alır. İşte, 2021 yılında avukatlık hizmetlerinde belirlenen avukatlık asgari ücret tarifesi bilgileri…

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Ne Demektir?

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Nedir? 2021 Yılı Avukatlık Ücretleri Ne Kadardır? | Günümüz modern toplumsal düzeninde insanlar arasında ya da insanlar ile kurum ve kuruluşlar arasında doğabilecek her türden hukuki uyuşmazlık ve işlemlerde avukatlardan hukuki yardım ve hizmet alınması işlemlerin daha kolay, daha doğru, daha hızlı ve hak kaybına uğramaksızın yürümesini sağlar. Bu kapsamda avukatların harcadığı zaman ve emeğe karşın belirlenecek asgari (en az) ücret de ilgililer tarafından merak edilen konular arasında her zaman ilk sıralarda yerini alır. İşte, 2021 yılında avukatlık hizmetlerinde belirlenen avukatlık asgari ücret tarifesi bilgileri…

Avukatlık asgari ücret tarifesi, en kısa tanımı ile bir avukatın yapacağı tüm hukuki yardım ve işlemlerde, alması gereken en az ücreti belirleyen tarife olarak tanımlanabilir. Bu anlamda avukatlık asgari ücret tarifesi, avukat ile müvekkili arasında belirlenecek ücrete bir taban oluşturur.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Nasıl Belirlenir?

Avukatlık asgari ücretinin belirlenmesinde ise 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 168. Madde düzenlemesine göre hareket edilir. Buna göre; avukatlık asgari ücretlerinin tespitinde her baronun yönetim kurulları tarafından hazırlanan öneriler Türkiye Barolar Birliğine (TBB) gönderilir. TBB Yönetim Kurulu ise, baro yönetim kurullarının tekliflerini de göz önüne alınarak uygulanacak tarifeyi hazırlar ve Adalet Bakanlığına gönderir.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Nedir? 2021 Yılı Avukatlık Ücretleri Ne Kadardır? | Günümüz modern toplumsal düzeninde insanlar arasında ya da insanlar ile kurum ve kuruluşlar arasında doğabilecek her türden hukuki uyuşmazlık ve işlemlerde avukatlardan hukuki yardım ve hizmet alınması işlemlerin daha kolay, daha doğru, daha hızlı ve hak kaybına uğramaksızın yürümesini sağlar. Bu kapsamda avukatların harcadığı zaman ve emeğe karşın belirlenecek asgari (en az) ücret de ilgililer tarafından merak edilen konular arasında her zaman ilk sıralarda yerini alır. İşte, 2021 yılında avukatlık hizmetlerinde belirlenen avukatlık asgari ücret tarifesi bilgileri…

Belirlenen tarife hakkında, Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren bir ay içinde Bakanlık tarafından karar verilmediği ya da belirlenen tarife onaylandığı takdirde kesinleşir. Ancak Adalet Bakanlığı tarifeyi uygun bulmadığı halde bir daha görüşülmek üzere TBB’ye geri gönderir. Geri gönderilen bu tarife eğer TBB Yönetim Kurulu tarafından üçte iki çoğunluk ile aynen kabul edilirse onaylanmış olur, aksi durumda ise onaylanmamış sayılır.

2021 Yılı Avukatlık Asgari Ücretleri

Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından 2021 yılı avukatlık asgari ücretleri de belirleyen tarife ise, 24 Kasım 2020 günü ( 24 Kasım 2020’den geçerli olmak üzere) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.   2021 yılı için (24 Kasım 2020’den geçerli olmak üzere) uygulanacak bazı önemli avukatlık hizmetleri için asgari yani en az avukatlık ücretleri ise belirlenen yeni tarifeye göre şu şekilde tespit edilmiştir;

Büroda sözlü danışma ilk bir saate kadar 540 TL, takip eden her saat için 325 TL olarak,Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma ilk bir saate kadar 1.125 TL, takip eden her saat için 555 TL olarak,Yazılı danışma için ilk bir saate kadar 1.125 TL, takip eden her saat için 525 TL olarak,Her tür dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde 825 TL olarak,İcra dairelerinde yapılan takipler için 720 TL olarak,İcra Mahkemelerinde takip edilen işlemler için 840 TL olarak,İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için 1.360 TL olarak,Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.740 TL olarak,Sulh Ceza Hâkimlikleri ve İnfaz Hâkimliklerinde takip edilen davalar için 1.600 TL olarak,Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için 4.080 TL olarak,Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için 2.040 TL olarak,Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için 5.900 TL olarak,Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 8.200 TL olarak, 2021 yılı yeni asgari (en az) avukatlık ücretleri olmak üzere uygulanmaya başlamıştır.

Türkiye Barolar Birliği yani TBB tarafından belirlenen bu ücretler, avukatlık ve vekâlet ücreti olarak taban yani asgari (en az) ücretlerdir. Esasen avukatlık ücreti, avukatın sağladığı hukukî yardımının karşılığı olan tutar ve değeri ifade eder. Bu kapsamda avukat ile müvekkili arasında, avukatlık asgari ücret tarifesi belirlenen bu miktarların daha altında bir ücret sözleşmesi yapılması da kanunen yasaklanmıştır.   Hukuk sistemimiz içerisinde, avukat ile müvekkili arasında serbest şekilde belirlenebilen ücrete ilişkin alt ve üst hadler şeklinde yasal sınırlamalar bulunur. Ücret sözleşmesi ile belirlenecek avukatlık ücreti, Avukatlık Kanunu 164/4 maddesi uyarınca Asgari Ücret Tarifesinden daha az olamazken, yine Avukatlık Kanunu 164/2 maddesine göre dava değerinin de yüzde yirmi beşinden fazla olamaz.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Nedir? 2021 Yılı Avukatlık Ücretleri Ne Kadardır? | Günümüz modern toplumsal düzeninde insanlar arasında ya da insanlar ile kurum ve kuruluşlar arasında doğabilecek her türden hukuki uyuşmazlık ve işlemlerde avukatlardan hukuki yardım ve hizmet alınması işlemlerin daha kolay, daha doğru, daha hızlı ve hak kaybına uğramaksızın yürümesini sağlar. Bu kapsamda avukatların harcadığı zaman ve emeğe karşın belirlenecek asgari (en az) ücret de ilgililer tarafından merak edilen konular arasında her zaman ilk sıralarda yerini alır. İşte, 2021 yılında avukatlık hizmetlerinde belirlenen avukatlık asgari ücret tarifesi bilgileri…

Yani, avukatlık asgari ücret tarifesi kapsaında belirlenen tutarların altında bir vekâlet ücreti taraflar arasında kararlaştırılamaz. Mahkemeler tarafından da bu asgari ücretlerin daha altında bir vekâlet ücreti takdir edilmesi mümkün değildir. Ancak Avukatlık Kanunu madde 164 /4 uyarınca avukat, asgari ücret tarifesi altında bir iş takip edemez iken bunun istisnası olarak tamamen ücretsiz bir şekilde iş takip edebilir ama bu durumu ise bağlı olduğu baroya bildirme yükümlülüğü vardır.  

Bir Cevap Yazın