Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır? Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Nasıl Verilir?

0 2

Boşanma dilekçesi nasıl yazılır, nereye verilir ? Boşanma dilekçesi hangi gerekçeler gösterilerek verilebilir? Boşanma başvurusunda taraf adı, TC kimlik numarası ve adres bilgilerinin yer alması gerekiyor mu? Anlaşmalı boşanma ile çekişmeli boşanma dilekçesi arasında hangi farkılıklar vardır?

Boşanmak isteyen kişi boşanma dilekçesi örneği ile nereye başvurabilir? Boşanma dilekçesi nasıl verilir? İşte boşanma dilekçesi nasıl yazılır konusuna dair tüm bilinmesi gerekenler…

Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır? 

Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır? Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Nasıl Verilir? | Boşanma dilekçesi nasıl yazılır, nereye verilir ? Boşanma dilekçesi hangi gerekçeler gösterilerek verilebilir? Boşanma başvurusunda taraf adı, TC kimlik numarası ve adres bilgilerinin yer alması gerekiyor mu? Anlaşmalı boşanma ile çekişmeli boşanma dilekçesi arasında hangi farkılıklar vardır?

Boşanma dilekçesi nasıl yazılır? Boşanma davası açan kişi, evliliği sona erdirme sebeplerini belirterek mahkemeye başvurabilir. Ancak davada belirtilen sebepler ile boşanmanın gerçek sebepleri arasında bir çelişki varsa taraf davayı kaybeder.

Başka bir deyişle, boşanmayı talep eden kişi boşanma dilekçesi nasıl yazılır iyi bilmeli ve  boşanmasına neden olan hususu doğru gerekçe ile ifade etmelidir. Boşanma davaları birbirine açık ise “Anlaşmalı boşanma davası”, tek taraflı boşanma davası ise “Çekişmeli boşanma davası” olur. Boşanmada kusur sayılan haller de davanın seyri için oldukça etkili olacaktır. 

Davacı tarafından sunulan boşanma başvurusu davalıya tebliğ edildikten sonra boşanma başvurusuna cevap verme süresi başlar. Resmi işlemler tamamlandıktan ve dilekçe cevaplandıktan sonra ise ön inceleme duruşması başlar.

Delilsiz boşanma davası açan kişinin boşanma talebi hakim tarafından reddedilir ayrıca davacı veya davalı taraf boşanma sürecinin başında avukat tutmamışsa duruşmaya katılmak zorundalardır. Davacı ve davalının avukat tutmadığı ve duruşmaya katılmadığı davalarda ise kovuşturma devam edemez. Peki boşanma dilekçesi nasıl yazılır ve nereye verilir?

1- Boşanma Dilekçesi Nereye Verilir?

Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır? Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Nasıl Verilir? | Boşanma dilekçesi nasıl yazılır, nereye verilir ? Boşanma dilekçesi hangi gerekçeler gösterilerek verilebilir? Boşanma başvurusunda taraf adı, TC kimlik numarası ve adres bilgilerinin yer alması gerekiyor mu? Anlaşmalı boşanma ile çekişmeli boşanma dilekçesi arasında hangi farkılıklar vardır?

Boşanma dilekçesi nereye verilir? Boşanma dilekçesi hazırlandıktan sonra müracaat işlemleri Aile Mahkemesi Kalemi’ne yapılır. Ancak ikamet yerinde Aile Mahkemesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemesine intikal eder. Burada boşanma dilekçesi nasıl yazılır diyerek görevlilerden de bilgi alınabilir. Daha sonra veznedar boşanma davası açmak için gerekli harçları ödemek için vezneye gider.

Sevk dairesi, dava numarasını ve davanın görüleceği mahkemeyi gösteren belgeler sağlar. Bu nedenle, dava dosyası saklanarak Aile Mahkemesi’ne gönderilir. Dilekçeden sonra dosya hakime ulaşır. Duruşma hakimi, yetki belgesine dayanarak dilekçeyi inceler ve hazırlanan mutabakat zaptı davayı açan tarafa bildirir. Muhtıraya göre, dilekçede, dilekçenin hakime yeniden sunulması için düzenlemeler yapılabilir.

2- Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır? Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Nasıl Verilir? | Boşanma dilekçesi nasıl yazılır, nereye verilir ? Boşanma dilekçesi hangi gerekçeler gösterilerek verilebilir? Boşanma başvurusunda taraf adı, TC kimlik numarası ve adres bilgilerinin yer alması gerekiyor mu? Anlaşmalı boşanma ile çekişmeli boşanma dilekçesi arasında hangi farkılıklar vardır?

Anlaşmalı boşanma dilekçesi nasıl yazılır? Kişiler evlilik ilişkisini hukuken sona erdirmek için gerekçeler sunarak boşanma davası açabilir. Medeni Kanun bu gerekçeleri kendi bünyesinde hesaplar ve bunlar dışındaki gerekçeleri kabul etmez. Anlaşmalı boşanma protokolü sebeplerinden biri olarak, her iki eş de boşanma ve boşanma sonrası hukuki durum ve sonuçları hakkında ortak karar vererek mahkemeye birlikte başvurur veya karşı taraf evlilik birliğinin sona ermesi başvurusunu kabul eder.

Medeni Usul Hukuku, boşanma dilekçesi nasıl yazılır, boşanma dilekçesi nereye verilir, boşanma dilekçesi örnekleri gibi konuları inceleyen ve yorumlarda bulunan hukuk dalıdır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu bu süreci ve gelişmeyi kanun koyucunun sözleriyle netleştirmiştir. Medeni Usul Kanunu’nun 119. maddesi, özel hukuk davası açıldığında dilekçede yer alması gereken fıkraları açık bir şekilde düzenlemekte ve herhangi bir belirsizliğe yer bırakmamaktadır. 

3- Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır? 

Çekişmeli boşanma dilekçesi nasıl yazılır? Çekişmeli boşanma davası, genellikle anlaşmalı boşanmaya göre daha uzun ve detaylı sürebilir. Bu durumun sebepleri arasında; boşanma sebebini araştırmamak, yanlış tarafı belirlemek, tanık ifadesini dinlememek ve delil toplamamak gibi nedenler bulunmaktadır.

Boşanma sürecini hızlı bir şekilde bitirmek istiyorsanız, tanıklarınızı hızlı bir şekilde delil toplamak için duruşma gününe hazırlamanız gerekir. Ancak, mahkemenin gücü ve davalar arasındaki uzun aralık nedeniyle, çekişmeli boşanma davası yaklaşık 8 ay ile 1 yıl arasında sürebilmektedir. Bu süreç yerel mahkemenin bir prosedürüdür, taraflardan birinin bu karara itiraz etmesi halinde süre daha da uzayabilir.

Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır? Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Nasıl Verilir? | Boşanma dilekçesi nasıl yazılır, nereye verilir ? Boşanma dilekçesi hangi gerekçeler gösterilerek verilebilir? Boşanma başvurusunda taraf adı, TC kimlik numarası ve adres bilgilerinin yer alması gerekiyor mu? Anlaşmalı boşanma ile çekişmeli boşanma dilekçesi arasında hangi farkılıklar vardır?

Çekişmeli bir boşanma davasında bu sürecin başlatılmasında ve nasıl ilerleyeceğinin belirlenmesinde en önemli husus dilekçedir. Anlaşmalı boşanma davası dilekçesi yazarken dikkat etmeniz gereken çok önemli noktalar vardır. Boşanma dilekçesinde boşanma sebepleri dilekçenin iskeleti gibidir. Her evlilikte boşanmaya neden olan durumlar değişmektedir. Bu nedenle boşanma davalarındaki dilekçeler de şahıslara veya evliliklere karşı özel dilekçeler şeklinde hazırlanmalıdır. 

4- Boşanma Dilekçeside Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Boşanma dilekçesi nasıl yazılır ve dikkat edilmesi gereken kurallar nelerdir? Boşanma başvurularının nasıl ele alınacağı konusu kanunla düzenlenmiştir. Boşanma dilekçesi yazarken, boşanma talebine istinaden sebep olarak gösterilen boşanma sebeplerinin dilekçede doğru bir şekilde belirtilmesi gerekir.

Yanlış nedenlerle açılan boşanma dilekçeleri reddedilecektir. Yani dilekçeyi hazırlarken en önemli husus boşanma sebeplerinin hukuka uygun olarak açıklanmasıdır. Boşanma dilekçesi nasıl yazılır? Boşanma başvurusunda bulunması gereken bilgiler şu şekildedir;

Yetkili ve görevli mahkemenin adı,Davacının adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve adresi,Davalının adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve adresi,Açılacak boşanma davasının konusu ve varsa dayanağıBoşanma sebebine yönelik açıklama,Hukuki sebepler,Varsa deliller,İstenilen talep,Tarih, isim ve imza. 

A- Boşanma Dilekçesi Elle Yazılır mı? 

Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır? Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Nasıl Verilir? | Boşanma dilekçesi nasıl yazılır, nereye verilir ? Boşanma dilekçesi hangi gerekçeler gösterilerek verilebilir? Boşanma başvurusunda taraf adı, TC kimlik numarası ve adres bilgilerinin yer alması gerekiyor mu? Anlaşmalı boşanma ile çekişmeli boşanma dilekçesi arasında hangi farkılıklar vardır?

Boşanma dilekçesi nasıl yazılır? Elle yazılabilir mi? Boşanma dilekçesinin biri mahkeme diğeri karşı taraf için olmak üzere en az iki nüsha halinde olması gerekmektedir. Boşanma dilekçesini el yazısıyla yazmanın ve fotokopisini çekmenin bir zararı yoktur. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilgisayarda yazmak en doğrusudur. 

B- Boşanma Dilekçesi Kaç Liraya Yazılır? 

2020 yılında boşanma davası açmak isteyenler için istenen tutar 685 TL’dir. 685 TL Baro tarafından belirlenen miktardır. Dilekçe için 685 lira ödemek istemeyenler de boşanma dilekçesi nasıl yazılır detaylıca araştırarak kendi dilekçelerini hazırlayabilirler.

5- Boşanma Dilekçesinde Neler Talep Edilebilir? 

Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır? Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Nasıl Verilir? | Boşanma dilekçesi nasıl yazılır, nereye verilir ? Boşanma dilekçesi hangi gerekçeler gösterilerek verilebilir? Boşanma başvurusunda taraf adı, TC kimlik numarası ve adres bilgilerinin yer alması gerekiyor mu? Anlaşmalı boşanma ile çekişmeli boşanma dilekçesi arasında hangi farkılıklar vardır?

Boşanma dilekçesi nasıl yazılır? Boşanma dilekçesinde neler talep edilebilir? Avukatınız aracılığı ile ya da kendiniz yazarak hazırladığınız boşanma dilekçesinde; çocuğunuzun velayetini, velayeti alamayan tarafın çocuğu ne kadar ve nerede görebileceğini, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası ve tedbir nafakası, maddi ve manevi tazminat talep edebilirsiniz.

6- Boşanma Davası İçin Hukuki Nedenler Nelerdir?

Boşanmaya yol açan olaylar boşanma sürecini ciddi şekilde etkilediğinde mutlaka delil sunulmalıdır. Boşanmaya yol açan sebepler şunlardır; zina, terk, hakaret ve taciz, cinayete teşebbüs, suç, dürüst olmayan bir hayat yaşamak ve evliliğin temellerini sarsmak. 

7- Boşanma Dilekçesi E-Devlet Üzerinden Nasıl Açılır?

Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır? Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Nasıl Verilir? | Boşanma dilekçesi nasıl yazılır, nereye verilir ? Boşanma dilekçesi hangi gerekçeler gösterilerek verilebilir? Boşanma başvurusunda taraf adı, TC kimlik numarası ve adres bilgilerinin yer alması gerekiyor mu? Anlaşmalı boşanma ile çekişmeli boşanma dilekçesi arasında hangi farkılıklar vardır?

Boşanma davaları e-devlet üzerinden açılamaz. Boşanma davası açabilmek için dilekçenizi Aile Mahkemesi’ne giderek hazırlayabilirsiniz. Dilekçenizi hazırladıktan sonra gerekli ücretleri ve dava masraflarını ödeyerek boşanma davasını açabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın