Edinim İfasına Fesat Karıştırma

0 0

Edinim ifasına fesat karıştırma; ihale kararı kesinleştikten sonra ihaleyi kazanmış kişinin idare ile sözleşme imzaladıktan sonra malın ifası gerçekleşirken, ifa işleminin usulde belirtilen yöntemlerine uygun olarak gerçekleşmemesi ya da ifanın hiç gerçekleşmemesi sebebiyle kamu zararı uğratılır ve edinimini ifasına fesat karıştırma suçu oluşur. Edimin ifasına fesat karıştırma suçu, ülkemiz Türk Ceza Kanunu 236. maddede düzenlenmiştir.

Edimin ifasına fesat karıştırma suçunun oluşması için:

Malın ifasının usulüne göre gerçekleşmemesi ya da malın hiç ifa edilememesi gerekmektedir.Malın eksik teslim edilmesi veya eksik teslim edilen balın kabul edilmesi de edinimini ifasına fesat karıştırma suçunu oluşturur.Edinim suresinde ifa edilmeyen bir malın edinim süresinde ifa edilmiş gibi kabul edilmesi de edimin ifasına fesat karıştırma suçunu oluşturur.İhalesi yapılan malın şartnamede ihale duyurusunda ya da sözleşmede belirlenmiş olan şartlara uygun olmaması ve uygun olmayan malın ifasının gerçekleşmesi de edinimini ifasına fesat karıştırma suçunu oluşturur.Edinim İfasına Fesat Karıştırma | Edinim ifasına fesat karıştırma; ihale kararı kesinleştikten sonra ihaleyi kazanmış kişinin idare ile sözleşme imzaladıktan sonra malın ifası gerçekleşirken, ifa işleminin usulde belirtilen yöntemlerine uygun olarak gerçekleşmemesi ya da ifanın hiç gerçekleşmemesi sebebiyle kamu zararı uğratılır ve edinimini ifasına fesat karıştırma suçu oluşur. Edimin ifasına fesat karıştırma suçu, ülkemiz Türk Ceza Kanunu 236. maddede düzenlenmiştir.

İhale sonucu edinimi hak kazanılmış olan malın hizmet niteliğinde olması sonucunda ihale kararında belirtilmiş olan şartları göre verilmemesi ya da ihale şartlarına aykırı olarak verilmiş ya da bedenimin eksik verilmiş olmasının kabul edilmesi de edinimini ifasına fesat karıştırma suçunu oluşturur.

Edinimin ifasına fesat karıştırma suçunun cezası

Edimin ifasına fesat karıştırma suçunun cezası Türk Ceza Kanunumuzun 236. maddesinde belirlenmiştir. Türk Ceza Kanunumuzun 236 maddesine göre kamu kurum ve kuruluşları; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bunların iştiraki ile kurulmuş şirketlere bunların bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar, kamu yararına çalışan dernekler ya da kooperatiflere karşı daha ütü altına giren ifasına fesat karıştıran kişi 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ile  cezalandırılmaktadır.

Maddenin üçüncü kısmında belirtilen ifadeye göre; edinim ifasına fesat karıştırma yolu ile menfaat elde eden görevli kişiler ayrıca bu ceza hükmüne göre cezalandırılmaktadır.

Edimin ifasına fesat karıştırma suçu yargılamaları asliye ceza mahkemesi tarafından yapılmaktadır. Edimin ifasına fesat karıştırma suçu savcılık birimleri tarafından resmen soruşturulur.

Şikayete bağlı suçlar arasında yer almadığından dolayı edimin ifasına fesat karıştırma suçu hakkında herhangi bir şikayet suresi şikayetten vazgeçme suresi gibi durumlar yoktur.

O zaman aşımı konusundan edimin ifasına fesat karıştırma suçunu değerlendirilecek olursak bu süre 15 yıldır. 15 yıl boyunca herhangi bir süre içerisinde edinimini ifasına fesat karıştırma suçunun işlenip işlenmediği savcılık tarafından soruşturulabilir. 15 yıl süresi dolduktan sonra edimin ifasına fesat karıştırma sucu ile ilgili herhangi bir soruşturma ya da yargılama yapılamaz.

Bir Cevap Yazın