Eve Zarar Veren Kiracının Sorumlulukları Neler? Merak Edilen Yönleriyle Kiracının Verdiği Zarardan Doğan Sorumluluğu ve Zararın Tazmini…

0 13

Eve zarar veren kiracının sorumlulukları elbette vardır. Kiracı ve kiraya veren arasındaki kiralama işlemleri esnasında, en çok tartışılan konulardan biri de eve verilen zarar konusudur. İşte bu yazımızda, kiracının eve verdiği zarardan doğan sorumluluğunun ne olduğuna ve bu durumda kiraya verenin başvurabileceği yollara değineceğiz… İşte, kiracının kiralanana zarar vermesi, kiracının mala zarar vermesi dava dilekçesi ve kiracının eve verdiği zararın tespiti gibi konuların yanıtları…

Kira Sözleşmesi ve Tarafların Yükümlülükleri | Eve Zarar Veren Kiracının Sorumlulukları Var mı?

Eve Zarar Veren Kiracının Sorumlulukları Neler? Merak Edilen Yönleriyle Kiracının Verdiği Zarardan Doğan Sorumluluğu ve Zararın Tazmini… | Eve zarar veren kiracının sorumlulukları elbette vardır. Kiracı ve kiraya veren arasındaki kiralama işlemleri esnasında, en çok tartışılan konulardan biri de eve verilen zarar konusudur. İşte bu yazımızda, kiracının eve verdiği zarardan doğan sorumluluğunun ne olduğuna ve bu durumda kiraya verenin başvurabileceği yollara değineceğiz… İşte, kiracının kiralanana zarar vermesi, kiracının mala zarar vermesi dava dilekçesi ve kiracının eve verdiği zararın tespiti gibi konuların yanıtları…

Öncelikle kiracı hakları neler kapsamlı bir şekilde öğrenmek için Kiracı hakları nelerdir yazımıza göz atabilirsiniz. Eve zarar veren kiracının sorumlulukları genel olarak kira sözleşmesi üzerinde de yer alacaktır. Kira sözleşmesi niteliği itibariyle yazılı ya da sözlü olarak yapılabilen bir sözleşme olup, açık ya da örtülü irade açıklaması ile kurulabilir. Kira sözleşmesi, kiracıya ve kiraya verene sözleşmeye uygun davranma yükümlülüğü yükler.

Kira sözleşmesinde bir süre belirlenmiş ancak bu süre de kira ilişkisi sonlandırılmamışsa, kira sözleşmesinin aynı koşullar altında yenilendiği kabul edilir.

Kira sözleşmesi uyarınca kiraya verene ve kiracıya bazı haklar tanınmış ve bazı yükümlülükler yüklenmiştir. Bu kapsamda kiraya verenin, kiralanan evi zamanında kiracıya teslimi, aksi kararlaştırılmamışsa vergi ve buna benzer yükümlülüklere katlanma gibi borçları bulunurken, kiracının da kira bedelini zamanında ödeme, aksi kararlaştırılmamışsa kullanım giderlerine katlanma, komşulara saygı gösterme ve özenle kullanma gibi yükümlülükleri vardır.

Kira sözleşmesi örneği için bu sayfaya göz atabilirsiniz.

Evin Özenle Kullanılması Yükümlülüğü

Kiracının en esaslı yükümlülüklerinden biri de kendisine teslim edilen evi, kullanım amacına uygun olarak ve özenle kullanması borcudur. Bu noktada kiracıdan beklenen özen, ev kendisininmiş gibi özenle kullanmasıdır. Özenle kullanma yükümlülüğü kapsamında koruma ve basit tamiratların yapılması gibi hususlar yer alır. Yine kiracı, alışılmışın dışında ve de sözleşmede öngörülmeyen değişikliklerde yapmamalıdır.

Yani kiracı, kiralanan evin değerinde azalmaya neden olabilecek davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür ve kural olarak da aldığı şekli ile evi kiraya verene teslim etmelidir. Eve zarar veren kiracının sorumlulukları mutlaka yerine getirilmelidir.

Özenle kullanım yanında amaca uygun kullanım da önem arz eder. Örneğin mesken olarak kiraya verilen ev, depo olarak kullanılırsa kira sözleşmesini aykırılık söz konusu olur.

Kiracının Eve Zarar Vermesi Durumunda Kiraya Verenin Fesih Hakkı

Eve Zarar Veren Kiracının Sorumlulukları Neler? Merak Edilen Yönleriyle Kiracının Verdiği Zarardan Doğan Sorumluluğu ve Zararın Tazmini… | Eve zarar veren kiracının sorumlulukları elbette vardır. Kiracı ve kiraya veren arasındaki kiralama işlemleri esnasında, en çok tartışılan konulardan biri de eve verilen zarar konusudur. İşte bu yazımızda, kiracının eve verdiği zarardan doğan sorumluluğunun ne olduğuna ve bu durumda kiraya verenin başvurabileceği yollara değineceğiz… İşte, kiracının kiralanana zarar vermesi, kiracının mala zarar vermesi dava dilekçesi ve kiracının eve verdiği zararın tespiti gibi konuların yanıtları…

Eve zarar veren kiracının sorumlulukları kapsamında, zararın niteliği de oldukça önemlidir. Kiracı eve zarar verebilecek nitelikte bir değişiklik yapar ya da eve zarar verirse, kiracı bu durumda özenle kullanma yükümlülüğüne aykırı hareket etmiş olur.  

Bu durumda, kiraya veren değişiklikleri öğrendiğinden itibaren eski hale getirme için kiracıya 30 gün süre veren bir ihtarda bulunur. Ancak eski hale getirme mümkün değilse bu şekilde bir ihtar çekilmesine de gerek kalmaz. İhtar üzerine kiracı verilen sürede evi eski hale getirmez ya da eski hale getirilemeyecek bir durum söz konusu (kiracıya ihtar yapma ve süre verme yararsızsa) ise, kiraya veren sözleşmeyi feshedebilir ve tahliye davası açarak, kiracının evden çıkarılmasını sağlayabilir.

Kiracının Tazmin Borcu | Eve Zarar Veren Kiracının Sorumlulukları Yerine Getirmesi İçin Ne Yapılır?

Peki, eve zarar veren kiracı evden nasıl çıkarılır? Bahse konu şekilde eve zarar veren kiracının sorumlulukları durumunda, kiracının tahliyesinden hemen sonra, kiraya verenin oluşan zararı, Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak tespit ettirmesi gerekir. Bu yapılacak tespit bir delil tespiti niteliğindedir. Uygulamada bu gibi tespit taleplerinde, mahkeme bilirkişi aracılığı ile evde oluşan zararları ve zarar miktarını tespit eder.

Mahkeme tarafından tespit edilen zararlar, kullanımdan kaynaklı ve olağan yıpranma niteliğinde ise hor kullanma durumu söz konusu değildir ve kiracının bir tazmin borcu da doğmaz.

Ancak kiracı tarafından yapılan değişiklikler ile ya da hor kullanımdan kaynaklı olağan yıpranmayı aşacak nitelikte hasarlar oluşmuşsa (hor kullanım mevcutsa) kiracı aleyhine zararın tazmini için dava açılabilir. Yani bu durumda eve zarar veren kiracının sorumlulukları açısından, verdiği zarardan ötürü tazmin borcu doğar.

Bu noktada ispat yükümlülüğü açısından ise, eve verilen zararı ispatlama yükümlülüğü kiraya verene aittir. Kiracı ise doğan bu zararın tazmininden ancak kusurlu olmadığını ispat edebilirse muaf tutulabilir.

Bir Cevap Yazın