Farklı Dinlere Göre Ademin Yaratılışı : Hangi Dine Göre Adem Nasıl Yaratılmıştır?

Semavi dinlerin her birinde yer edinen Ademin yaratılışı, farklı ama bir o kadar da benzer yorumlar ile açıklanmıştır. Özellikle de İslam dininde ilk insan ve ilk peygamber olarak da adlandırılan..

Farklı Dinlere Göre Ademin Yaratılışı : Hangi Dine Göre Adem Nasıl Yaratılmıştır?
Son Güncelleme: Whatsapp

Semavi dinlerin her birinde yer edinen Ademin yaratılışı, farklı ama bir o kadar da benzer yorumlar ile açıklanmıştır. Özellikle de İslam dininde ilk insan ve ilk peygamber olarak da adlandırılan Hz. Adem, insan ırkının devamını sağlamıştır. Ademin doğuşu, her ne kadar dinden dine farklı yorumlar içerse de aslında özünde aynı gayeyi taşır. Yaratılış inancının en temel noktalarından olan Adem ve Havva ilişkisi de dinlere göre farklılıklar göstermektedir.

Rönesans döneminin en önemli sanatçılarından olan Michelangelo tarafından da Ademin yaratılışı tablosu yapılmıştır. Bu tabloda da Adem’in Tanrı tarafından yaratılmasının tasviri bulunmaktadır. Biz de bu yazımızda Adem’in yaratılış süreci hakkındaki tüm yorumları derlemek istedik. İşte, her dine göre Adem Peygamber’in yaratılış süreci!

Mitolojide Ademin Yaratılışı

Farklı Dinlere Göre Ademin Yaratılışı : Hangi Dine Göre Adem Nasıl Yaratılmıştır? | Semavi dinlerin her birinde yer edinen Ademin yaratılışı, farklı ama bir o kadar da benzer yorumlar ile açıklanmıştır. Özellikle de İslam dininde ilk insan ve ilk peygamber olarak da adlandırılan Hz. Adem, insan ırkının devamını sağlamıştır. Ademin doğuşu, her ne kadar dinden dine farklı yorumlar içerse de aslında özünde aynı gayeyi taşır. Yaratılış inancının en temel noktalarından olan Adem ve Havva ilişkisi de dinlere göre farklılıklar göstermektedir.

Yukarıda da belirtildiği gibi Adem, Semavi dinlerin genel inancına göre Tanrı tarafından yaratılmış olan ilk insandır. Bunun yanı sıra bazı mitolojik hikayelerde de Ademin yaratılışı hakkında detaylara denk gelinmiştir. Özellikle de Kitab-ı Mukaddes ile Sümer mitolojisinin yaratılış hikayelerinde benzerlikler görülmüştür.

Kitab-ı Mukaddes’te geçen cennetten kovulma, yasak elma, yılan ve balçıktan yaratılma maddeleri Sümerliler tarafından da benimsenmiştir. Sümer mitolojisinde ilk insan ve ilk kral olarak tanımlanan “Adapa” için de Adem tasviri yapılmıştır. Adapa’nın da balçıktan yaratıldığı ve eşinin de Adapa’nın kaburga kemiğinden doğduğu söylenmektedir.

Farklı Dinlere Göre Ademin Yaratılışı : Hangi Dine Göre Adem Nasıl Yaratılmıştır? | Semavi dinlerin her birinde yer edinen Ademin yaratılışı, farklı ama bir o kadar da benzer yorumlar ile açıklanmıştır. Özellikle de İslam dininde ilk insan ve ilk peygamber olarak da adlandırılan Hz. Adem, insan ırkının devamını sağlamıştır. Ademin doğuşu, her ne kadar dinden dine farklı yorumlar içerse de aslında özünde aynı gayeyi taşır. Yaratılış inancının en temel noktalarından olan Adem ve Havva ilişkisi de dinlere göre farklılıklar göstermektedir.

Ademin yaratılışı ayet ve diğer kutsal metinlerde de kendisine yer bulan bir hadisedir. İlk insanın yaratılması olayının pek çok versiyonuna diğer dinlerde de rastlamak mümkündür. Bunun dışında bazı politeist inanışlarda da ilk insanın yaratılış evresi konu edilmiştir. 

Yahudilikte Ademin Yaratılışı

Farklı Dinlere Göre Ademin Yaratılışı : Hangi Dine Göre Adem Nasıl Yaratılmıştır? | Semavi dinlerin her birinde yer edinen Ademin yaratılışı, farklı ama bir o kadar da benzer yorumlar ile açıklanmıştır. Özellikle de İslam dininde ilk insan ve ilk peygamber olarak da adlandırılan Hz. Adem, insan ırkının devamını sağlamıştır. Ademin doğuşu, her ne kadar dinden dine farklı yorumlar içerse de aslında özünde aynı gayeyi taşır. Yaratılış inancının en temel noktalarından olan Adem ve Havva ilişkisi de dinlere göre farklılıklar göstermektedir.

Ademin yaratılışı ekşi platformunda da kendisine sıklıkla yer bulmaktadır. Bununla birlikte tüm Semavi dinlerde bu konu hakkında incelemeler yapılmıştır. Semavi dinlerin ilki olarak kabul edilen Yahudi inancında da yaratılışa rastlamak mümkündür. Yahudi inancına göre Adem’in yaratılışın tam 6. günü balçıktan şekillendirilerek yaratıldığı söylenir.

Farklı Dinlere Göre Ademin Yaratılışı : Hangi Dine Göre Adem Nasıl Yaratılmıştır? | Semavi dinlerin her birinde yer edinen Ademin yaratılışı, farklı ama bir o kadar da benzer yorumlar ile açıklanmıştır. Özellikle de İslam dininde ilk insan ve ilk peygamber olarak da adlandırılan Hz. Adem, insan ırkının devamını sağlamıştır. Ademin doğuşu, her ne kadar dinden dine farklı yorumlar içerse de aslında özünde aynı gayeyi taşır. Yaratılış inancının en temel noktalarından olan Adem ve Havva ilişkisi de dinlere göre farklılıklar göstermektedir.

Ademin yaratılışı konusunda Kitab-ı Mukaddes’te ilk kısımda kadın ve erkeğin aynı anda yaratıldığından bahsedilmektedir. Fakat sonraki kısımda kadının erkeğin kaburgasından yaratıldığı ifadesine yer verilir. Bu konuda yapılan en gerçekçi yorumlardan biri yaratılan ilk kadının Lilith olduğudur. Kaburgadan yaratılan diğer kadın ise Havva’dır.

Lilith ve Adem’in Hikayesi

Ademin doğuşu ile başlayan yaratılış hikayesinde pek de bilinmeyen bir başka kadın karakter daha bulunuyor. Adem ve Havva hikayesinin de öncesinde geçen bu süreçte karşımıza Lilith isimli bir kadın çıkıyor. İnanışa göre Lilith, Adem ile aynı günde Tanrı tarafından yaratılan bir kadındı.

Farklı Dinlere Göre Ademin Yaratılışı : Hangi Dine Göre Adem Nasıl Yaratılmıştır? | Semavi dinlerin her birinde yer edinen Ademin yaratılışı, farklı ama bir o kadar da benzer yorumlar ile açıklanmıştır. Özellikle de İslam dininde ilk insan ve ilk peygamber olarak da adlandırılan Hz. Adem, insan ırkının devamını sağlamıştır. Ademin doğuşu, her ne kadar dinden dine farklı yorumlar içerse de aslında özünde aynı gayeyi taşır. Yaratılış inancının en temel noktalarından olan Adem ve Havva ilişkisi de dinlere göre farklılıklar göstermektedir.

Adem’in ilk eşi olarak adlandırılan bu karakter Yahudilikte ve Hristiyanlıkta kendisine yer bulmuştur. İnanışa göre Lilith, Adem ile aynı gün yaratıldığı için ona eşitmiş gibi kabul edilir. Bunun üzerine Lilith de Adem ile birlikte olmayı reddeder ve sürekli ondan kaçar. Son kaçışından Adem tarafından bulunan Lilith’in 100 tane cin çocuğu olmuştur.

Farklı Dinlere Göre Ademin Yaratılışı : Hangi Dine Göre Adem Nasıl Yaratılmıştır? | Semavi dinlerin her birinde yer edinen Ademin yaratılışı, farklı ama bir o kadar da benzer yorumlar ile açıklanmıştır. Özellikle de İslam dininde ilk insan ve ilk peygamber olarak da adlandırılan Hz. Adem, insan ırkının devamını sağlamıştır. Ademin doğuşu, her ne kadar dinden dine farklı yorumlar içerse de aslında özünde aynı gayeyi taşır. Yaratılış inancının en temel noktalarından olan Adem ve Havva ilişkisi de dinlere göre farklılıklar göstermektedir.

Lilith, artık Adem’e sadık kalamayacağını söyler ve ortadan kaybolur. Bunun üzerine onun peşine düşen melekler de Lilith’in cin çocuklarını öldürmeye başlar. Buna sinirlenen Lilith de Adem’den doğan çocukları öldürmeye yemen eder. Ademin yaratılışı içerisinde kendisine yer bulan bu hikayenin farklı dinlerde karşılıkları da bulunmaktadır.

Hristiyanlıkta Ademin Yaratılışı 

Farklı Dinlere Göre Ademin Yaratılışı : Hangi Dine Göre Adem Nasıl Yaratılmıştır? | Semavi dinlerin her birinde yer edinen Ademin yaratılışı, farklı ama bir o kadar da benzer yorumlar ile açıklanmıştır. Özellikle de İslam dininde ilk insan ve ilk peygamber olarak da adlandırılan Hz. Adem, insan ırkının devamını sağlamıştır. Ademin doğuşu, her ne kadar dinden dine farklı yorumlar içerse de aslında özünde aynı gayeyi taşır. Yaratılış inancının en temel noktalarından olan Adem ve Havva ilişkisi de dinlere göre farklılıklar göstermektedir.

Adem’in Hristiyanlık dininde de benzer bir yaratılış hikayesi bulunuyor. Yahudiliğe göre daha farklı bir noktaya değinen bu hikayede yaratılışın bazı detayları da veriliyor. İnanca göre Adem’in cennetten kovulması olayı oldukça önemlidir. İşlenen ilk günah, Adem ve Havva ile birlikte tüm insanlığa geçmiştir.

Farklı Dinlere Göre Ademin Yaratılışı : Hangi Dine Göre Adem Nasıl Yaratılmıştır? | Semavi dinlerin her birinde yer edinen Ademin yaratılışı, farklı ama bir o kadar da benzer yorumlar ile açıklanmıştır. Özellikle de İslam dininde ilk insan ve ilk peygamber olarak da adlandırılan Hz. Adem, insan ırkının devamını sağlamıştır. Ademin doğuşu, her ne kadar dinden dine farklı yorumlar içerse de aslında özünde aynı gayeyi taşır. Yaratılış inancının en temel noktalarından olan Adem ve Havva ilişkisi de dinlere göre farklılıklar göstermektedir.

Bunun üzerine Tanrı, Hz İsa’yı yeryüzüne yollayarak insanlığı kurtarmasını ister. İsa da kendisini “Tanrının Kuzusu” olarak belirtir ve günahı ortadan kaldırmak adına kendisini feda eder. Hristiyan inancında Ademin yaratılışı tablosu da oldukça önemli bir yere sahiptir. İtalyan ressam Michelangelo tarafından yapılan tablonun pek çok replikası da bulunuyor. Ademin yaratılışı tablo satın al seçeneğinden replikaları bulabilirsiniz.

Adem’in Yaratılışı Tablosu

Ademin yaratılışı, Hristiyan inancında kendisine geniş bir yer tutmaktadır. Ünlü Rönesans ressamı Michelangelo tarafından 1511 senesinde Adem’in Yaratılışı isimli bir eser yapılmıştır. Sistine Şapeli’nin tavanına işlenen bu eser, tarihin en önemli fresklerinden biri olarak tanınıyor.

Farklı Dinlere Göre Ademin Yaratılışı : Hangi Dine Göre Adem Nasıl Yaratılmıştır? | Semavi dinlerin her birinde yer edinen Ademin yaratılışı, farklı ama bir o kadar da benzer yorumlar ile açıklanmıştır. Özellikle de İslam dininde ilk insan ve ilk peygamber olarak da adlandırılan Hz. Adem, insan ırkının devamını sağlamıştır. Ademin doğuşu, her ne kadar dinden dine farklı yorumlar içerse de aslında özünde aynı gayeyi taşır. Yaratılış inancının en temel noktalarından olan Adem ve Havva ilişkisi de dinlere göre farklılıklar göstermektedir.

Eserde Tanrı’nın Adem’i yaratma aşamasından bir kesit sunulmaktadır. Buna göre Tanrı ve Adem’in elleri birbirine değerek Tanrı’nın Adem’e hayat vermesi resmedilmiştir. Yaratılış konusundaki en önemli eserlerden olan Adem’in Yaratılışı, hala Sistine Şapel’in tavanında bulunuyor.

İslamiyet’te Ademin Yaratılışı

Müslüman inancına göre Hz. Ademin YARATILIŞI, hem ilk insanın hem de ilk peygamberin yaratılışıdır. Allah onu Rahman suretinde yaratmış ve kendi ruhundan bir parça üfleyerek can vermiştir. Kuran’da Adem’in yaratılışını içeren toplamda sekiz adet sure bulunmaktadır. Aynı zamanda bu konuda çeşitli hadisler de yer almaktadır.

Farklı Dinlere Göre Ademin Yaratılışı : Hangi Dine Göre Adem Nasıl Yaratılmıştır? | Semavi dinlerin her birinde yer edinen Ademin yaratılışı, farklı ama bir o kadar da benzer yorumlar ile açıklanmıştır. Özellikle de İslam dininde ilk insan ve ilk peygamber olarak da adlandırılan Hz. Adem, insan ırkının devamını sağlamıştır. Ademin doğuşu, her ne kadar dinden dine farklı yorumlar içerse de aslında özünde aynı gayeyi taşır. Yaratılış inancının en temel noktalarından olan Adem ve Havva ilişkisi de dinlere göre farklılıklar göstermektedir.

Allah, Adem’i topraktan şekil vererek yaratmış ve meleklerinin karşısına çıkarmıştır. Meleklerden Adem’e secde etmesini istediğinde de Şeytan bu isteğe karşı gelerek cennetten ebediyen kovulmuştur. Kuran’da yine Adem ile Havva’nın cennetten kovulma hikayesine de yer verilmiştir. Buna göre yasak meyveyi yiyen Adem ile Havva Adn adı verilen cennet bahçesinden kovulur.

Farklı Dinlere Göre Ademin Yaratılışı : Hangi Dine Göre Adem Nasıl Yaratılmıştır? | Semavi dinlerin her birinde yer edinen Ademin yaratılışı, farklı ama bir o kadar da benzer yorumlar ile açıklanmıştır. Özellikle de İslam dininde ilk insan ve ilk peygamber olarak da adlandırılan Hz. Adem, insan ırkının devamını sağlamıştır. Ademin doğuşu, her ne kadar dinden dine farklı yorumlar içerse de aslında özünde aynı gayeyi taşır. Yaratılış inancının en temel noktalarından olan Adem ve Havva ilişkisi de dinlere göre farklılıklar göstermektedir.

Adem, Srilanka’ya, Havva ise Etiyopya’ya gönderilir. Bu sürgünden sonra Adem ile Havva, Mekke kentinde yer alan Arafat Dağı’nda yeniden buluşurlar. Daha sonra inanışa göre Adem ile Havva’nın Habil ile Kabil adında iki çocukları doğar. Kabil, kardeşi Habil’i öldürerek dünyanın ilk katili olmuştur.

Farklı Dinlere Göre Ademin Yaratılışı : Hangi Dine Göre Adem Nasıl Yaratılmıştır? | Semavi dinlerin her birinde yer edinen Ademin yaratılışı, farklı ama bir o kadar da benzer yorumlar ile açıklanmıştır. Özellikle de İslam dininde ilk insan ve ilk peygamber olarak da adlandırılan Hz. Adem, insan ırkının devamını sağlamıştır. Ademin doğuşu, her ne kadar dinden dine farklı yorumlar içerse de aslında özünde aynı gayeyi taşır. Yaratılış inancının en temel noktalarından olan Adem ve Havva ilişkisi de dinlere göre farklılıklar göstermektedir.

Son dönemin en popüler konularından olan Ademin yaratılışı hakkında detayları sizler için derledik. Ademin yaratılışı dövme anlamı ve bu konudaki diğer tüm popüler kültür kavramları için yazımızı okuyabilirsiniz. Ademin yaratılışı puzzle gibi aktivitelerle de Michalengelo’nun eşsiz eserini yapmanız mümkündür. Ademin yaratılışı wallpaper gibi örnekleri indirerek bu muhteşem eseri bilgisayar ekranınıza da taşıyabilirsiniz.

 

İLK YORUMU SİZ YAZIN

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.