Felak Suresi Anlamı Nedir ? Hakkında Bilinmesi Gerekenler

0 4

Felak Suresi Kuran-ı Kerim’deki diğer bütün sureler gibi, hayatımızda çeşitli yönlerle etki eden surelerden bir tanesidir. Kimi surelerde konu olarak tevhid inancı( Allah’ın varlığı ve birliği/tekliği) işlenirken, kimi sürelerde ibadetlerle ilgili konular yer almaktadır. Kimi sureler ise neyi, nasıl yapacağımızı işleyen konulardan oluşmaktadır.

Felak Suresi Anlamı Nedir ? Hakkında Bilinmesi Gerekenler | Felak Suresi Kuran-ı Kerim’deki diğer bütün sureler gibi, hayatımızda çeşitli yönlerle etki eden surelerden bir tanesidir. Kimi surelerde konu olarak tevhid inancı( Allah'ın varlığı ve birliği/tekliği) işlenirken, kimi sürelerde ibadetlerle ilgili konular yer almaktadır. Kimi sureler ise neyi, nasıl yapacağımızı işleyen konulardan oluşmaktadır.

Felak Suresi dahil olmak üzere Kuran-ı Kerim’de yer alan tüm surelerde yer alan bu konuları, verilmek istenen ilahi mesajı anlamak istiyorsak bazı bilgilere sahip olmamız gerekmektedir. Bunlardan ilki, ayetin veya surenin indiği günün koşullarını bilmemiz gerekmektedir. İkinci olarak ise her ayetin bir nüzul, yani iniş sebebi olduğunu hatırdan çıkarmamak gerekir.  

Felak Suresi Anlamı Nedir?

Günlük yaşamımızda neredeyse etki etmediği alan yoktur Kuran-ı Kerim’in. Eğer Allah’ın istediği bir kul, iyi bir Mü’min olmak arzusundaysak bize iletilen mesajı, yani bize kural olarak koyduğu emirleri yerine getirmeli, yasaklardan ise kaçınmalıyız. Tabi bunu yapmak içinde elbette Felak Suresi ve diğer tüm surelerde olduğu gibi, Kuran-ı Kerim’in bize vermek istediği mesajı tam ve doğru bir şekilde anlamalıyız.  

Felak Suresi anlamı nedir? Sorusuna ise kısaca; sabah aydınlığı manasına gelen Felak Suresi, genel anlamda Allah’ın koruyuculuğu konusu üzerine gönderilmiştir, cevabı verilebilir. Tabi nüzul sebebine bakıldığında bu konu daha net anlaşılacaktır.

Felak Suresi Anlamı Nedir ? Hakkında Bilinmesi Gerekenler | Felak Suresi Kuran-ı Kerim’deki diğer bütün sureler gibi, hayatımızda çeşitli yönlerle etki eden surelerden bir tanesidir. Kimi surelerde konu olarak tevhid inancı( Allah'ın varlığı ve birliği/tekliği) işlenirken, kimi sürelerde ibadetlerle ilgili konular yer almaktadır. Kimi sureler ise neyi, nasıl yapacağımızı işleyen konulardan oluşmaktadır.

Peygamber efendimiz bir ara çok hasta olmuş ve yataktan bile çıkamaz hale gelmişti. Bu durum bir süre devam ettikten sonra melekler, Peygamber efendimize gelerek kendisine büyü yapıldığını, bu yüzden hasta olduğunu bildirdi. Büyünün yerini Peygamber Efendimiz’e söyledikten sonra, Efendimiz, Hz. Ali’ye büyünün yerini söyleyerek oradan almasını istedi. Netice itibariyle Peygamber efendimiz büyüyü bulduktan sonra büyüyü bozmuş ve hastalıktan da kurtulmuştu. Bu gelişmeler üzerine ise Felak Suresi nazil oldu.

Felak Suresi İle İlgili Bilgiler

Felak Suresi ile ilgili bilgiler başlığına ise şunları ekleyebiliriz; Medine’de indirilmiş ve 5 ayetten oluşmaktadır. Surede genel olarak kötülüklerden, alemlerin Rabbi olan Allah’a sığınılması nasihat edilmektedir. Yani Allah’ın sonsuz merhametine ve koruyuculuğuna, görünen yada görünmeyen her türlü şeyden Allah’a sığınmamız nasihat edilmektedir.   Anadolu insanı bu mesajdan dolayı torunlarına, çocuklarına ve etrafındakilere Felak Suresi ezberle, Felak Suresi dinle, Felak Suresi oku tavsiyelerinde bulunmaktadır.

Felak Suresi Meali

Felak Suresi Anlamı Nedir ? Hakkında Bilinmesi Gerekenler | Felak Suresi Kuran-ı Kerim’deki diğer bütün sureler gibi, hayatımızda çeşitli yönlerle etki eden surelerden bir tanesidir. Kimi surelerde konu olarak tevhid inancı( Allah'ın varlığı ve birliği/tekliği) işlenirken, kimi sürelerde ibadetlerle ilgili konular yer almaktadır. Kimi sureler ise neyi, nasıl yapacağımızı işleyen konulardan oluşmaktadır.

Felak Suresi meali şu şekildedir; Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla;

De ki, sığınırım sabahın Rabbine,Yarattıklarının şerrinden,Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,Düğümlere üfleyenlerin( büyücülerin) şerrindenHased edenin, hased ettiği zaman onun şerrinden karanlığı yırtıp aydınlığı, sabahı yaratan Rabbe sığınırım.

Felak Suresi Okunuşu

Bir diğer merak edilen konu ise felak suresi okunuşu, Felak suresi Arapça konusudur. Şunu belirtmek gerekir ki Türkçe ile Arapça arasında seslerin çıkarılışı açısından farklar bulunmaktadır. Arapça da buna mahreç denilmektedir.  Eğer Arapçasını bilmiyorsanız aşağıdaki gibi okuyabilirsiniz ancak şunu belirtelim ki mümkünse Arapçasını öğrenip, sesleri olması gereken şekilde çıkartıp okumak gerekir.   Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul e’ûzü birabbil felakMin şerri mâ halakVe min şerri gasıkin izâ vekabVe min şerrinneffâsâti fil’ukadVe min şerri hâsidin izâ hased

Felâk Suresi’nin İniş Sebebi

Felak Suresi Anlamı Nedir ? Hakkında Bilinmesi Gerekenler | Felak Suresi Kuran-ı Kerim’deki diğer bütün sureler gibi, hayatımızda çeşitli yönlerle etki eden surelerden bir tanesidir. Kimi surelerde konu olarak tevhid inancı( Allah'ın varlığı ve birliği/tekliği) işlenirken, kimi sürelerde ibadetlerle ilgili konular yer almaktadır. Kimi sureler ise neyi, nasıl yapacağımızı işleyen konulardan oluşmaktadır.

Kuran-ı Kerim’de yer alan bütün sürelerin bir nüzul sebebi vardır. Yani bir olaya veya duruma binaen sureler indirilmiştir. Felak suresi nüzul sebebine baktığımız zaman, bir Yahudi tarafından  Peygamber efendimize sihir/büyü yapılmıştı. Peygamber efendimiz uzunca bir süre hastalanıp iyice erimeye ve yataktan çıkamayacak hâle gelmişti. Bu durum böyle sürerken melekler Peygamber efendimize, kendisine sihir yapıldığını bildirdi. Sihir ve yapılan muskanın nereye koyulduğunu Peygamberimize bildirdi melekler.

Peygamberimiz Hz. Ali’ye muskanın olduğu yeri söyledi he onunla beraber sahabelerden birkaçını, sihrin yapıldığı yere gönderdi. Sonuç olarak büyü bozulmuş ve Peygamber efendimiz eski sağlığına kavuşmuştu.   Bu sure ile beraber Nas Suresi ise, büyünün bozulması için nazil olmuştu. Burada bizim almamız gereken mesaj ise her türlü şerden  yalnızca Allah’ın merhamet ve koruyuculuğuna sığınmamızdır.    

Felak Suresi Tefsiri

Felak Suresi Anlamı Nedir ? Hakkında Bilinmesi Gerekenler | Felak Suresi Kuran-ı Kerim’deki diğer bütün sureler gibi, hayatımızda çeşitli yönlerle etki eden surelerden bir tanesidir. Kimi surelerde konu olarak tevhid inancı( Allah'ın varlığı ve birliği/tekliği) işlenirken, kimi sürelerde ibadetlerle ilgili konular yer almaktadır. Kimi sureler ise neyi, nasıl yapacağımızı işleyen konulardan oluşmaktadır.

Kuran-ı Kerim’in vermek istediği mesajı tam manası ile anlamak için mutlaka tefsir bilgisine ihtiyacımız vardır. Tefsir meali tamamlar, mealin ne demek istediğini, verilmek istenen mesajın özünü bize gösterir. Sadece meal okursak anlam da eksik kalmış ve verilmek istenen mesajı eksik algılamış oluruz.

Örneğin Fil Suresi’nin tefsirini okumayan bir kişi fillerle yapılan bir savaş ve ebabil kuşlarının neler yaptığını okuyacaktır Kuran-ı Kerim’in mealinde. Kuran’ın tefsiri okunduğunda ise o olayın bir savaş olmaktan öte, bir sembol olduğu görülecektir. Yani Allah’a karşı isyan eden hiçbir ordunun, mutlak surette galip olamayacağını anlayacaktır. Felak Suresi tefsiri ise bizlere tüm şerlerden, bela ve musibetlerden yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah’a sığınmamızı nasihat etmektedir.

Felak Suresi Anlamı Nedir ? Hakkında Bilinmesi Gerekenler | Felak Suresi Kuran-ı Kerim’deki diğer bütün sureler gibi, hayatımızda çeşitli yönlerle etki eden surelerden bir tanesidir. Kimi surelerde konu olarak tevhid inancı( Allah'ın varlığı ve birliği/tekliği) işlenirken, kimi sürelerde ibadetlerle ilgili konular yer almaktadır. Kimi sureler ise neyi, nasıl yapacağımızı işleyen konulardan oluşmaktadır.De ki, sığınırım sabahın Rabbine, yarattıklarının şerrinden: Burada geçen ‘yarattıklarının şerri’ ifadesinden, Allah’ın yarattıklarının şerli olması anlamında değildir elbette. Şer olarak ifade edilen insanların davranışıdır. Örneğin bıçak bir nimettir. Kendi başına iken şer anlamı yüklü değildir. İnsan ne zaman ki onu Allah’ın haram kıldığı bir şeyi yaparsa işte o zaman şerli olur. Dikkat ediniz, şerli olan bıçağın kendisi değil, insanın davranışlarının sonuçlarıdır.Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden: Yine Burada ‘gecenin şerri’ ifadesiyle kast edilen şey gecenin şerli oluşu değildir. Gece karanlığında yapılan sinsi planlar kastedilmektedir.Düğümlere üfleyenlerin şerrinden: Düğüme üflemek, sihir veya büyü,  bunların tamamı Allah’ın yasakladığı pis işlerdir. Bundan dolayı bu işlerle uğraşanların da şerrinden Allah’a sığınıyoruz.Hased edenin, hased ettiği zaman onun şerrinden karanlığı yırtıp aydınlığı, sabahı yaratan Rabbe sığınırım: Hased eden kişi bir nimet başkasına verildiği zaman, o nimetin kendisine verilmemesinden dolayı rahatsızlık duyan kişidir. Kıskanç ve bencil duygular besler. Ayrıca o nimetin ya kendisine verilmesini yada hiç kimseye verilmesini istemeyen kişidir.

İşte Felak Suresi ile tüm bu bela, musibet ve kötülüklerden yalnızca Allah’a sığınmamız nasihat ediliyor.  

Felak Suresi Fazileti

Her surenin elbette bizim bildiğimiz veya bilmediğimizi birçok fazileti bulunmaktadır. Bunları bilmek ve uygulamak ise uhrevi dünyamız açısından oldukça önem arz etmektedir. Bu noktada Felak Suresi fazileti başlığının cevabını aramaktadır Müslümanlar doğal olarak. Felak Suresi faziletlerini şöyle sıralayabiliriz;

 Peygamber Efendimiz Felak suresi ile beraber Nas suresini çokça okumamızı tavsiye etmiş ve en güzel sığınma duaları olduğunu bize bildirmiştir.Her vakit namazının ardından Felak suresini üç defa okuyan, tüm kaza ve belalardan emin olur.Felak suresini okumaya devam eden kişiyi bela ve musibetlerden korumakta, ayrıca kolay rızık kazanmasını sağlamaktadır Allah.Bela ve musibetlerle karşılaşıldığında okunduğu gibi, bela ve musibet gelmeden de okunur. Bela ve musibetler gelmeden okunursa bu kötülükler sizden uzak olur.Yine bu şekilde okuyan kişiyi Allah bela ve musibetlerden korumaktadır.Her türlü bela, kötülük ve musibetten korunmak için bu surenin, Nas suresinin okunması gerekir.Yatağa girerken Felak Suresi okuyan kişiye şeytan ve cinlerin şerrinden yanaşmaz, ve bu uyku, rahat bir uyku olur onun için.Büyü ve sihirden korunmak, büyü ve sihrin bozulması için Felak ve Nas Sureleri çokca okunmalıdır.

Elbette bunların dışında daha fazla faziletleri bulunmaktadır Felak Suresi’nin. Bu yüzden fırsat buldukça bu surenin ve beraberinde Nas suresinin sık sık okunması, bela ve musibetler def olacaktır. 

Bir Cevap Yazın