Fiyat İstikrarı Komitesi Nedir? Fiyat İstikrarı Komitesi Kimlerden Oluşur Görevleri Nelerdir?

0 1

Enflasyon ve fiyat artışları son dönemde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Döviz kurunda yaşanan gerilemenin, fiyatlara yansıyıp yansımayacağı, artan fiyatlarda azalma olup olmayacağı gibi hususlar kamuoyunda tartışılırken Fiyat İstikrarı Komitesi ilk toplantısını gerçekleştirdi. Peki, Fiyat İstikrarı Komitesi nedir?  Görevleri nelerdir? Kimlerden oluşur? İşte tüm merak edilen yönleriyle Fiyat İstikrarı Komitesi Nedir yazımız…

Fiyat İstikrarı Komitesi Nedir?

Fiyat İstikrarı Komitesi, fiyatlarda istikrarın kalıcı bir şekilde tesis edilebilmesi ve sürdürülebilmesine katkı sağlamak amacı ile kurulmuştur. Komite, 74 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 30.06.2021 tarih ve 31527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak hayata geçirilmiştir.

Fiyat İstikrarı Komitesi Nedir? Fiyat İstikrarı Komitesi Kimlerden Oluşur Görevleri Nelerdir? | Enflasyon ve fiyat artışları son dönemde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Döviz kurunda yaşanan gerilemenin, fiyatlara yansıyıp yansımayacağı, artan fiyatlarda azalma olup olmayacağı gibi hususlar kamuoyunda tartışılırken Fiyat İstikrarı Komitesi ilk toplantısını gerçekleştirdi. Peki, Fiyat İstikrarı Komitesi nedir?  Görevleri nelerdir? Kimlerden oluşur? İşte tüm merak edilen yönleriyle Fiyat İstikrarı Komitesi Nedir yazımız…

Fiyat İstikrarı Komitesi Kimlerden Oluşur?

Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinesinde, Hazine ve Maliye Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ticaret Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanın katılımı ile oluşturulmuştur.

Bu üyelerden oluşan Komite, gerekli bulması durumunda üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve de özel sektör temsilcilerini de toplantılarına davet etme yetkisine sahiptir.

Fiyat İstikrarı Komitesi Görevleri Nelerdir?

Fiyat İstikrarı Komitesi görev ve yetkileri ise şu şekilde sıralanabilir:

Komite, para ve maliye politikaları arasında eşgüdümü gözeterek fiyat istikrarını sağlamaya yönelik olarak yapısal politika önerileri geliştirir,Fiyat istikrarı açısından tehdit oluşturabilecek riskleri izleyerek, bu konularda gereken tedbirleri belirler ve bu tedbirlerin ilgili kurum ve kuruluşlarca uygulanmasını sağlamaya dönük kararlar alır,Kamu tarafından tespit edilen ya da yönlendirilen fiyatların, fiyat istikrarı odağında uygulanmasını sağlamak amacıyla kararlar alır.Fiyat İstikrarı Komitesi Nedir? Fiyat İstikrarı Komitesi Kimlerden Oluşur Görevleri Nelerdir? | Enflasyon ve fiyat artışları son dönemde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Döviz kurunda yaşanan gerilemenin, fiyatlara yansıyıp yansımayacağı, artan fiyatlarda azalma olup olmayacağı gibi hususlar kamuoyunda tartışılırken Fiyat İstikrarı Komitesi ilk toplantısını gerçekleştirdi. Peki, Fiyat İstikrarı Komitesi nedir?  Görevleri nelerdir? Kimlerden oluşur? İşte tüm merak edilen yönleriyle Fiyat İstikrarı Komitesi Nedir yazımız…

Fiyat İstikrarı Komitesinin sekretarya hizmetleri ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülür. Bu kapsamda sekreterya ise,

Komitenin toplantılarının gündemini, üyelerin önerileri doğrultusunda belirler,Toplantı davetlerini yapar, gündeme dair dökümanları üyeler ile paylaşır, toplantı hazırlıklarını yürütür,Toplantılarda alınan kararların uygulanması amacına yönelik olarak izleme ve değerlendirme raporlarını hazırlar ve Komiteye sunar,Komitenin çalışmalarına ilişkin gerekli olan diğer faaliyetleri ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde yürütür.

Fiyat İstikrarı Komitesi kendi görev alanına giren konulara ilişkin her tür bilgi ve belgeyi, kamu kurum ve kuruluşlarından isteme hak ve yetkisine sahiptir. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşları ise, talep edilen her tür bilgi ve belgeyi Komite tarafından belirlenecek şekil ve süre içinde Fiyat İstikrarı Komitesine vermekle yükümlüdürler.

Fiyat İstikrarı Komitesi İlk Toplantısını Yaptı

Yukarıda kuruluşu, üyeleri ve görevleri açıklanan Fiyat İstikrarı Komitesi ilk toplantısını ise tam da enflasyon ve fiyatların düşürülmesi tartışmalarının yoğun olarak yaşandığı bu günlerde gerçekleştirdi. 28 Aralık 2021 tarihinde Komite, ilk toplantısını “Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati” başkanlığında yaptı.

Bu toplantı sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Komitenin ilk toplantısında enflasyon gelişmeleri ile enflasyon görünümüne ilişkin riskler bütüncül bir bakış açısı ile ayrıntılı olarak değerlendirildi.

Bu kapsamda döviz kurları ile emtia fiyatlarında yaşanan gelişmeler ve bunların fiyatlama davranışlarına etkileri ayrıntılı olarak analiz edildi ve ilerleyen dönemde de enflasyonla mücadele noktasında kurumların tam bir uyum içerisinde koordineli hareket etmesi kararlaştırıldı.

Bir Cevap Yazın