Haline Münasip Tek Ev Haczedilebilir mi | Borçlunun Oturduğu Tek Evi Haczedilebilir mi?

Korona pandemisi kapsamında iyice daralan ekonomi, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de olumsuz durumların yaşanmasına sebep olabiliyor. Bu anlamda borçlarını zamanında ödeyemeyen borçlular için başlatılan haciz haberleri de sıklıkla ülke..

Haline Münasip Tek Ev Haczedilebilir mi | Borçlunun Oturduğu Tek Evi Haczedilebilir mi?
Son Güncelleme: Whatsapp

Korona pandemisi kapsamında iyice daralan ekonomi, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de olumsuz durumların yaşanmasına sebep olabiliyor. Bu anlamda borçlarını zamanında ödeyemeyen borçlular için başlatılan haciz haberleri de sıklıkla ülke gündemine yansıyor. Borcu bulunan vatandaşların çok sık sorduğu sorular arasında ise oturulan evin haczedilip edilemeyeceği konusu yer alıyor. İşte, bu yazımızda yasal mevzuat kapsamında ikamet edilen tek evin yani haline münasip tek ev haczi olup olmayacağını inceleyeceğiz…

Haciz Nedir?

Haline Münasip Tek Ev Haczedilebilir mi | Borçlunun Oturduğu Tek Evi Haczedilebilir mi? | Korona pandemisi kapsamında iyice daralan ekonomi, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de olumsuz durumların yaşanmasına sebep olabiliyor. Bu anlamda borçlarını zamanında ödeyemeyen borçlular için başlatılan haciz haberleri de sıklıkla ülke gündemine yansıyor. Borcu bulunan vatandaşların çok sık sorduğu sorular arasında ise oturulan evin haczedilip edilemeyeceği konusu yer alıyor. İşte, bu yazımızda yasal mevzuat kapsamında ikamet edilen tek evin yani haline münasip tek ev haczi olup olmayacağını inceleyeceğiz…

İcra takibine konu edilen bir alacağın ödenmesini sağlamak amacıyla, borçluya ait olan hak ya da mallara icra daireleri vasıtasıyla el konulması işlemi haciz olarak tanımlanır. Haciz işleminde, icra takibine konu edilen alacak miktarını karşılayacak oranda hak ya da mal haczedilir. Bu anlamda, borçlunun hak ya da mal varlığına haciz konulması işlemi bir ceza değil, alacaklının alacağını tahsil işlemidir.

Borçlunun Haline Münasip Tek Evi Haczedilemez

Haline Münasip Tek Ev Haczedilebilir mi | Borçlunun Oturduğu Tek Evi Haczedilebilir mi? | Korona pandemisi kapsamında iyice daralan ekonomi, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de olumsuz durumların yaşanmasına sebep olabiliyor. Bu anlamda borçlarını zamanında ödeyemeyen borçlular için başlatılan haciz haberleri de sıklıkla ülke gündemine yansıyor. Borcu bulunan vatandaşların çok sık sorduğu sorular arasında ise oturulan evin haczedilip edilemeyeceği konusu yer alıyor. İşte, bu yazımızda yasal mevzuat kapsamında ikamet edilen tek evin yani haline münasip tek ev haczi olup olmayacağını inceleyeceğiz…

Yasal mevzuatımız kapsamında haciz düzenlemesi içinde ve bazı özel kanunlarda haczi mümkün olmayan mallar sınırlı sayı prensibi ile tek tek belirlenmiştir. Haczedilemeyecek bu mallardan bir tanesi de “Borçlunun haline münasip tek evi” olarak düzenlenmiştir. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun “Haczi Caiz Olmayan Mallar ve Haklar” başlıklı 82. Maddesinin 12. Bendinde, borçlunun haline münasip evinin haczedilemeyeceği açık bir şekilde düzenlenmiştir. 

Haline Münasip Tek Ev Haczedilebilir mi | Borçlunun Oturduğu Tek Evi Haczedilebilir mi? | Korona pandemisi kapsamında iyice daralan ekonomi, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de olumsuz durumların yaşanmasına sebep olabiliyor. Bu anlamda borçlarını zamanında ödeyemeyen borçlular için başlatılan haciz haberleri de sıklıkla ülke gündemine yansıyor. Borcu bulunan vatandaşların çok sık sorduğu sorular arasında ise oturulan evin haczedilip edilemeyeceği konusu yer alıyor. İşte, bu yazımızda yasal mevzuat kapsamında ikamet edilen tek evin yani haline münasip tek ev haczi olup olmayacağını inceleyeceğiz…

Yine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un “Haczedilemeyecek Mallar” başlıklı 70. Maddesinin 11. Bendi düzenlemesine göre de borçlunun haline münasip evinin haczedilemeyeceği ancak evin değeri fazla ise bedelinden haline münasip bir yer alınabilecek miktarı borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılabileceği açıkça belirtilmiştir. Bu iki yasal mevzuat uyarınca, gerek özel ve gerekse de kamu borçları nedeniyle, borçlunun haline münasip olan tek evi haczedilemeyecek mallar arasındadır.

Haline Münasip Tek Ev Ne Demektir?

Haline Münasip Tek Ev Haczedilebilir mi | Borçlunun Oturduğu Tek Evi Haczedilebilir mi? | Korona pandemisi kapsamında iyice daralan ekonomi, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de olumsuz durumların yaşanmasına sebep olabiliyor. Bu anlamda borçlarını zamanında ödeyemeyen borçlular için başlatılan haciz haberleri de sıklıkla ülke gündemine yansıyor. Borcu bulunan vatandaşların çok sık sorduğu sorular arasında ise oturulan evin haczedilip edilemeyeceği konusu yer alıyor. İşte, bu yazımızda yasal mevzuat kapsamında ikamet edilen tek evin yani haline münasip tek ev haczi olup olmayacağını inceleyeceğiz…

Konut olarak kullanıma elverişli olan, borçlunun haciz anındaki mali ve sosyal durumu ile uyumlu, borçlu ve ailesinin ihtiyaçlarına göre belirlenen ev, haline münasip tek ev tanımı içine girer. Burada borçlu ile beraber aynı çatı altında yaşam süren ve borçlunun bakmakla yükümlü olduğu kişiler de “aile” kapsamına dahildir. 

Haline Münasip Tek Ev Haczedilebilir mi | Borçlunun Oturduğu Tek Evi Haczedilebilir mi? | Korona pandemisi kapsamında iyice daralan ekonomi, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de olumsuz durumların yaşanmasına sebep olabiliyor. Bu anlamda borçlarını zamanında ödeyemeyen borçlular için başlatılan haciz haberleri de sıklıkla ülke gündemine yansıyor. Borcu bulunan vatandaşların çok sık sorduğu sorular arasında ise oturulan evin haczedilip edilemeyeceği konusu yer alıyor. İşte, bu yazımızda yasal mevzuat kapsamında ikamet edilen tek evin yani haline münasip tek ev haczi olup olmayacağını inceleyeceğiz…

Söz konusu borçlunun haline münasip evinin, bağımsız konut olması, kat mülkiyetine tabi olması, elbirliği ya da birlikte mülkiyete konu olması gibi ayrımların bir önemi bulunmaz. Bakılacak husus, konutun borçlunun haline uygun olup olmadığıdır. Bu şekildeki ancak tek ev haciz yasağı kapsamına girer. Borçlunun birden fazla evi olduğu durumlarda, kendisine ve ailesine uygun tek evi için haczedilmezlik yasağı uygulanır.

Haczedilmezlik Şikayeti Nedir?

Haline Münasip Tek Ev Haczedilebilir mi | Borçlunun Oturduğu Tek Evi Haczedilebilir mi? | Korona pandemisi kapsamında iyice daralan ekonomi, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de olumsuz durumların yaşanmasına sebep olabiliyor. Bu anlamda borçlarını zamanında ödeyemeyen borçlular için başlatılan haciz haberleri de sıklıkla ülke gündemine yansıyor. Borcu bulunan vatandaşların çok sık sorduğu sorular arasında ise oturulan evin haczedilip edilemeyeceği konusu yer alıyor. İşte, bu yazımızda yasal mevzuat kapsamında ikamet edilen tek evin yani haline münasip tek ev haczi olup olmayacağını inceleyeceğiz…

Ancak, açık bir şekilde yasak olmasına karşın uygulamada bazen borçlunun evinin, haline münasip tek ev olup olmadığına bakılmazksızın haczedilmesi durumu ile karşılaşılabiliyor. Bu gibi durumlarda, borçlu tarafından haciz işlemini gerçekleştiren icra birimine “Haczedilemezlik Şikayeti” yapılması gerekir. Bu şikayet, durumu gösterir bir dilekçe ile ilgili makama yapılabilir.

Haline Münasip Tek Ev Haczedilebilir mi | Borçlunun Oturduğu Tek Evi Haczedilebilir mi? | Korona pandemisi kapsamında iyice daralan ekonomi, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de olumsuz durumların yaşanmasına sebep olabiliyor. Bu anlamda borçlarını zamanında ödeyemeyen borçlular için başlatılan haciz haberleri de sıklıkla ülke gündemine yansıyor. Borcu bulunan vatandaşların çok sık sorduğu sorular arasında ise oturulan evin haczedilip edilemeyeceği konusu yer alıyor. İşte, bu yazımızda yasal mevzuat kapsamında ikamet edilen tek evin yani haline münasip tek ev haczi olup olmayacağını inceleyeceğiz…

Borçlunun tek evi ile ilgili haczedilmezlik şikâyeti bulunması durumunda, öncelikle ve ilk olarak borçlunun evinin haline münasip tek ev yani mali ve sosyal durumu ile uyumlu tek ev olup olmadığı tespit edilir. Söz konusu ev bu koşulu karşılıyorsa haciz işlemi uygulanamaz. Ancak borçlunun evinin değeri, haline münasip evin değerinden fazla ise borçlunun evi satışa çıkartılır. Söz konusu ev satıldıktan sonra satış bedeli içinden haline münasip tek ev için belirlenen miktar borçluya bırakılır, artan para ise alacaklıya ödenir.

Banka Yani Konut Kredisi ile Alınan Haline Münasip Tek Ev Açısından Durum Nedir?

Haline Münasip Tek Ev Haczedilebilir mi | Borçlunun Oturduğu Tek Evi Haczedilebilir mi? | Korona pandemisi kapsamında iyice daralan ekonomi, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de olumsuz durumların yaşanmasına sebep olabiliyor. Bu anlamda borçlarını zamanında ödeyemeyen borçlular için başlatılan haciz haberleri de sıklıkla ülke gündemine yansıyor. Borcu bulunan vatandaşların çok sık sorduğu sorular arasında ise oturulan evin haczedilip edilemeyeceği konusu yer alıyor. İşte, bu yazımızda yasal mevzuat kapsamında ikamet edilen tek evin yani haline münasip tek ev haczi olup olmayacağını inceleyeceğiz…

Ancak bu konuda şunu önemle belirtmek gerekir ki, borçlunun haline münasip tek ev sahibi de olsa, evin kredi borcu için haciz uygulanması durumunda haczedilmezlik şikayeti geçersiz hale gelir. Yani, bir diğer ifade ile banka ya da finans kurumundan sağlanan konut kredisiyle alınan haline münasip tek ev borcunun bankaya ya da finans kurumuna ödenmemesi halinde bankanın ya da finans kurumunun haciz uygulaması mümkündür.  

İLK YORUMU SİZ YAZIN

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.