İcra Borcu Taksitle Ödenebilir mi? İcra Borcunun Taksitle Ödenmesi Koşulları Nelerdir?

0 23

İcra borcu taksitle ödenebilir mi? Ödenmeyen borçlar, takipler derken çok sayıda insan icra dairelerinde icra takibine uğrayabiliyorlar. Bu nedenle icra hukukuna dair konular vatandaşlar tarafından merak edilen hukuki meseleler arasında yer alıyor. Bu yazımızda icra borcu olanların ya da mallarına haciz konanların sıkça sorduğu icra borcu taksitle ödenebilir mi sorusuna yanıt vereceğiz.

İcra Borcu Taksitle Ödenebilir mi?

İcra Borcu Taksitle Ödenebilir mi? İcra Borcunun Taksitle Ödenmesi Koşulları Nelerdir? | İcra borcu taksitle ödenebilir mi? Ödenmeyen borçlar, takipler derken çok sayıda insan icra dairelerinde icra takibine uğrayabiliyorlar. Bu nedenle icra hukukuna dair konular vatandaşlar tarafından merak edilen hukuki meseleler arasında yer alıyor. Bu yazımızda icra borcu olanların ya da mallarına haciz konanların sıkça sorduğu icra borcu taksitle ödenebilir mi sorusuna yanıt vereceğiz.

İcra borcu taksitle ödenebilir mi? Kural olarak icra takibine başlanıldığında, borçlu olan kişi, alacaklının satış talebinden önce borcunu öderse haciz düşer. Söz konusu borç, borçlu tarafından tek seferde ödenebileceği gibi borcun taksitle ödenmesi imkanı da mevcuttur. Bunun için borçlunun, borcunu düzenli taksitlerle ödemeyi taahhüt etmesi ve ilk taksiti de derhal ödemesi gereklidir.

İcra borcu taksitle ödenebilir mi? 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu 111. Maddesi uyarınca icra borcunun taksitle ödenebilmesi, hukuk sistemimize göre iki şekilde mümkün olabilmektedir. Bunlar;

·         Borçlunun, tek taraflı müracaatı ile taksitle ödenebilmesi,

·         Alacaklı ve borçlunun anlaşmasıyla taksitle ödenebilmesi olmak üzere iki durumda mümkündür. Şimdi bunlara daha yakından bakalım.

 Borçlunun Tek Taraflı Müracaatı ile Taksitle Ödeme | İcra Borcu Yapılandırma 2021

İcra Borcu Taksitle Ödenebilir mi? İcra Borcunun Taksitle Ödenmesi Koşulları Nelerdir? | İcra borcu taksitle ödenebilir mi? Ödenmeyen borçlar, takipler derken çok sayıda insan icra dairelerinde icra takibine uğrayabiliyorlar. Bu nedenle icra hukukuna dair konular vatandaşlar tarafından merak edilen hukuki meseleler arasında yer alıyor. Bu yazımızda icra borcu olanların ya da mallarına haciz konanların sıkça sorduğu icra borcu taksitle ödenebilir mi sorusuna yanıt vereceğiz.

İcra borcu taksitle ödenebilir mi? Haciz gerçekleştirildikten sonra, ancak alacaklının satış isteminden önce, borçlu tek taraflı müracaatı ile borcunu düzenli taksitlerle ödemeyi taahhüt eder ve İcra İflas Kanunu’nda belirtilen koşulları karşılarsa, alacaklının kabulüne gerek olmaksızın icra takibi kendiliğinden durur ve ayrıca satış süreleri de işlemez.

Borçlunun tek taraflı müracaatı ile borcunu taksitle ödeme talebinin kabul edilebilmesi yani icra borcu yapılandırma 2021 için aranan şartlar ise şunlardır;

·         Borçlunun, borcunu ödemeye yetecek miktarda malının haczedilmesi,

·         Alacaklının satış talebinden önce taksitle ödeme isteminin yapılması,

·         Her bir taksitin, borcun dörtte birinden az olmaması, aydan aya verilmesi ve taksit mühletinin toplamda üç ayı aşmaması,

·         İlk taksitin, taksitlendirme talebi ile beraber derhal ödenmesi gereklidir.

İcra Borcu Taksitle Ödenebilir mi? İcra Borcunun Taksitle Ödenmesi Koşulları Nelerdir? | İcra borcu taksitle ödenebilir mi? Ödenmeyen borçlar, takipler derken çok sayıda insan icra dairelerinde icra takibine uğrayabiliyorlar. Bu nedenle icra hukukuna dair konular vatandaşlar tarafından merak edilen hukuki meseleler arasında yer alıyor. Bu yazımızda icra borcu olanların ya da mallarına haciz konanların sıkça sorduğu icra borcu taksitle ödenebilir mi sorusuna yanıt vereceğiz.

İcra borcu taksitle ödenebilir mi? Borçlunun, bu koşulları sağlayan bir icra borç taksitlendirme talebi, alacaklının kabulüne gerek olmaksızın kabul edilir ve borçlu belirlenen bu koşullar kapsamında, dört taksit halinde borcunu ödeyebilir. Bu durumda, icra takibi durur ve icra yapılandırma süreci başlar.  Haciz devam etse de satış süreleri de durur ve bu süre zarfında malların satışı istenemez.

İki Tarafın (Borçlu ve Alacaklı) Anlaşması İle Taksitle Ödeme | Borcun Taksitle Ödenmesi Şartları

İcra borcu taksitle ödenebilir mi? İcra takibinde borçlunun hakları arasında bulunan bir konuda karşılıklı anlaşmadır. İki tarafın yani borçlu ve alacaklının anlaşmasıyla icra borcunun taksitle ödenmesi, haciz esnasında olabileceği gibi icra dairesinde ya da alacaklı ile borçlunun haricen taksitle ödemede anlaşmaları yoluyla da gerçekleşebilir.

İcra Borcu Taksitle Ödenebilir mi? İcra Borcunun Taksitle Ödenmesi Koşulları Nelerdir? | İcra borcu taksitle ödenebilir mi? Ödenmeyen borçlar, takipler derken çok sayıda insan icra dairelerinde icra takibine uğrayabiliyorlar. Bu nedenle icra hukukuna dair konular vatandaşlar tarafından merak edilen hukuki meseleler arasında yer alıyor. Bu yazımızda icra borcu olanların ya da mallarına haciz konanların sıkça sorduğu icra borcu taksitle ödenebilir mi sorusuna yanıt vereceğiz.

İki tarafın haricen anlaşması durumunda (taksitle ödeme konusunda) bu anlaşmanın icra dairesine bildirilmesi gereklidir. Aksi halde haciz ve satış süreleri ile işlemleri devam eder.

İcra borcu taksitle ödenebilir mi? Borcun taksitle ödenmesi şartları ve taksitle ödeme konusundaki anlaşmalarında bulunması gerekenler ise şunlardır;

·         Taksit miktarlarının belirlenmesi,

·         Ödeme zamanlarının belirlenmesi,

·         Borçlunun ilk taksiti derhal ödemesi gereklidir.

İcra borcu taksitle ödenebilir mi? Bu anlaşma kapsamında, borçlu taksitle ödemede belirledikleri hükümlere uygun bir şekilde taksitlerini icra dairesine ödediği müddetçe icra takibi devam etmez ve satış istemine dair süreler de durur. İcra borcunun iki tarafın anlaşması ile taksitlendirilmesi anlaşmasında, İcra ve İflas Kanunu 111. maddesi uyarınca süre on yıldan daha uzun tutulamaz.

Taksitlerin Zamanında Ödenmemesi Durumunda Ne Olur?

İcra Borcu Taksitle Ödenebilir mi? İcra Borcunun Taksitle Ödenmesi Koşulları Nelerdir? | İcra borcu taksitle ödenebilir mi? Ödenmeyen borçlar, takipler derken çok sayıda insan icra dairelerinde icra takibine uğrayabiliyorlar. Bu nedenle icra hukukuna dair konular vatandaşlar tarafından merak edilen hukuki meseleler arasında yer alıyor. Bu yazımızda icra borcu olanların ya da mallarına haciz konanların sıkça sorduğu icra borcu taksitle ödenebilir mi sorusuna yanıt vereceğiz.

İcra borcu taksitle ödenebilir mi? İcra borcu kaç taksitte ödenir?  Gerek borçlunun tek taraflı müracaatı ile ve gerekse de iki tarafın anlaşmasıyla icra borcunun taksitle ödenmesi durumunda, eğer borçlu taksitlerden birini dahi zamanında ödemezse, alacaklı icra borcunun tamamına yönelik icra takibinin devamını isteyebilir. Bu anlamda alacaklı, icra takibi kapsamında haciz ve satış işlemlerinin devamını talep edebilir.

İcra borcu taksitle ödenebilir mi? Borçlunun, taksiti ödememesi eğer geçerli bir mazerete dayanmıyorsa, ayrıca alacaklı borçlunun “İcra ve İflas Kanunu 340. maddesi” uyarınca tazyik hapsi ile cezalandırılmasını da isteyebilir.  Borç kapatma kredisi koşulları neler yazımızı okumak için tıklayınız.

Bir Cevap Yazın