Kanser Hastalarına Ücretsiz İlaç Verilecek! Emsal Karar ve Detayları…

0 1

Çağımızın korkulan hastalıkları arasında ilk sıralarda yer alan ve zorlu bir tedavi süreci gerektiren kanser hastalığı ile ilgili yeni hukuki gelişmeler yaşanıyor. Bu kapsamda Ankara 9. İdare Mahkemesi tarafından bir kanser hastasının başvurusu üzerine verilen karar, bu zorlu hastalık ile mücadele edenleri ve yakınlarını çok sevindirdi. Bazı koşulları karşılayan kanser hastalarına ücretsiz ilaç verilecek. 

Yüksek Meblağlı İlaç Ücretleri Konusunda Kanser Hastalarını Sevindiren Karar

Kanser Hastalarına Ücretsiz İlaç Verilecek! Emsal Karar ve Detayları... | Çağımızın korkulan hastalıkları arasında ilk sıralarda yer alan ve zorlu bir tedavi süreci gerektiren kanser hastalığı ile ilgili yeni hukuki gelişmeler yaşanıyor. Bu kapsamda Ankara 9. İdare Mahkemesi tarafından bir kanser hastasının başvurusu üzerine verilen karar, bu zorlu hastalık ile mücadele edenleri ve yakınlarını çok sevindirdi. Bazı koşulları karşılayan kanser hastalarına ücretsiz ilaç verilecek. 

Geçtiğimiz yılların en çok sorulan sorularının başında gelen kanser hastaları ilaçları ücretsiz mi sorusu geçtiğimiz günlerde alınan karar ile farklı bir boyut kazandı. Kanser hastalarına ilaç bedava olup olmayacağını işaret eden emsal karar ne diyor? Hangi kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar SGK tarafından ödenecek ilaçlar listesine girecek?

Kemoterapi evresinde olan ve bu yönde tedavi alan akciğer kanseri hastası davacının, yaşamını sürdürmesi için zorunluluk arz eden ve sürekli olarak alması gereken yüksek meblağdaki ilaç ücretlerinin karşılanmamasına dair dava açtıktan sonra gelişen süreç sonunda, Ankara 9. İdare Mahkemesi tarafından son derece önemli bir karara imza atıldı. 

Kanser hastalığı ile mücadele içindekileri ve onların yakınlarını çok sevindiren karar 07.10.2020 tarihinde söz konusu idare mahkemesinden çıktı. Bundan sonraki talep ve davalar için de emsal niteliği taşıyan bu kararda, Mahkeme, kanser hastası olan davacının tedavisinde kullanılan ilacın davalı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından ücretsiz olarak karşılanmasını ve Anayasa’nın 125. Maddesi kapsamında bugüne kadar davacının ödemiş olduğu ilaç bedellerinin de yasal faizi ile birlikte davacıya geri ödenmesini hüküm altına aldı.

Kanser Hastalarına Ücretsiz İlaç Verilmesi Hakkında Emsal Niteliğinde Bir Karar

Kanser Hastalarına Ücretsiz İlaç Verilecek! Emsal Karar ve Detayları... | Çağımızın korkulan hastalıkları arasında ilk sıralarda yer alan ve zorlu bir tedavi süreci gerektiren kanser hastalığı ile ilgili yeni hukuki gelişmeler yaşanıyor. Bu kapsamda Ankara 9. İdare Mahkemesi tarafından bir kanser hastasının başvurusu üzerine verilen karar, bu zorlu hastalık ile mücadele edenleri ve yakınlarını çok sevindirdi. Bazı koşulları karşılayan kanser hastalarına ücretsiz ilaç verilecek. 

Kamuoyunu ve özellikle kanser hastalığı ile mücadele halinde olanları yakından ilgilendiren söz konusu karar kapsamında İdare Mahkemesi, kanser hastalığı bulunan davacının, her 21 günde bir kez alınması gerektiği uzman hekim raporu ile sabit olan ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından da kullanımına  izin verilen “Atezolizumab” etken maddeli ilacının, ücretsiz olarak karşılanması talebini inceledi.

Mahkeme, davacının ilacının karşılanması talebi noktasında verilen ve dava konusu edilen ilacın kurum geri ödeme listesinde ve Sağlık Uygulama Tebliği’nde olmadığından bahis ile reddine dair verilmiş olan kurum kararının iptal edilmesine karar verdi. Mahkeme iptal kararı ile birlikte söz konusu kararında ayrıca davacının bugüne dek ödemiş olduğu ilaç bedelinin de, idareye başvuru tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ilgili Kurumdan alınarak davacıya ödenmesine hükmetti.

Kanser Hastalarına Ücretsiz İlaç Verilmesi Hakkında Karar Gerekçesi

Kanser Hastalarına Ücretsiz İlaç Verilecek! Emsal Karar ve Detayları... | Çağımızın korkulan hastalıkları arasında ilk sıralarda yer alan ve zorlu bir tedavi süreci gerektiren kanser hastalığı ile ilgili yeni hukuki gelişmeler yaşanıyor. Bu kapsamda Ankara 9. İdare Mahkemesi tarafından bir kanser hastasının başvurusu üzerine verilen karar, bu zorlu hastalık ile mücadele edenleri ve yakınlarını çok sevindirdi. Bazı koşulları karşılayan kanser hastalarına ücretsiz ilaç verilecek. 

İdare Mahkemesi verdiği bu önemli ve sevindirici kararının gerekçesinde ise, Anayasa’nın 2. Maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sosyal bir hukuk devleti olduğuna, yine Anayasa’nın 17. Maddesine göre herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkının bulunduğuna vurgu yapılarak, her bireyin sosyal güvenlik hakkının bulunduğu, Devletin de bu hakkı sağlamaya yetecek gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğu  belirtildi.

Yine kararda davacının kamu emeklisi olması nedeniyle Emekli Sandığına tabi bulunduğu, Emekli Sandığının, kendisinden hak sahibi olanlar ile bu kişilerin bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin de tedavi, ilaç ve iyileştirmeye dönük giderlerinin davalı idare tarafından karşılanması gerekliliğine ayrıca vurgu yapıldı.

Mağduriyet Yaşayanları Yakından İlgilendiren Karar

Kanser Hastalarına Ücretsiz İlaç Verilecek! Emsal Karar ve Detayları... | Çağımızın korkulan hastalıkları arasında ilk sıralarda yer alan ve zorlu bir tedavi süreci gerektiren kanser hastalığı ile ilgili yeni hukuki gelişmeler yaşanıyor. Bu kapsamda Ankara 9. İdare Mahkemesi tarafından bir kanser hastasının başvurusu üzerine verilen karar, bu zorlu hastalık ile mücadele edenleri ve yakınlarını çok sevindirdi. Bazı koşulları karşılayan kanser hastalarına ücretsiz ilaç verilecek. 

Ankara 9. İdare Mahkemesi 07.10.2020 tarihinde verdiği bu önemli karar ile birlikte, sağlıklı bir şekilde yaşam adına gerekli olan ve kanser hastalığının tedavisinde zorunlu bulunan ve sürekli olarak alınması gerekli ilaçların kurum tarafından karşılanmaması engellenmiş olup, emsal niteliğine sahip bu son karar ile davaya konu olayda olduğu gibi maddi ve manevi anlamda mağduriyet yaşayan hastaların, gerekli tüm ilaçlarının ücretsiz olarak temin edilmesine de olanak sağlanmış oldu.

Bir Cevap Yazın