Meme Küçültme Ameliyatı Nedir? Nasıl Yapılır?

0 2

Meme estetiği; meme küçültme, meme büyütme ve meme dikleştirme prosedürleriyle gerçekleştirilebilen cerrahi uygulamaların genel ismidir. Meme estetiği cerrahisi genellikle kozmetik nedenlerle uygulansa da meme küçültme estetiği ameliyatı sağlık açısından bir gereklilik olarak da başvurulabilen bir prosedürdür.

Op. Dr. Evren İşçi alanının en başarılı isimlerinden biri olarak meme estetiğinin yanı sıra diğer estetik cerrahi ve medikal estetik prosedürler kapsamında hizmet vermektedir.

Göğüslerin kişinin vücut hatlarına oranla daha büyük olması durumunda meme küçültme estetiği ameliyatı uygulanması söz konusu olabilir. Memelerin normal olarak kabul edilenden ya da kişinin vücudunun genel hatlarına göre olmasın gerekenden büyük olması çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Bu nedenler arasında; hormonal dengesizlikleri, gebelik, emzirme, aşırı kilo alma ve genetik etkenler sıralanabilir. 

Meme Küçültme Ameliyatı Nedir? Nasıl Yapılır? | Meme estetiği; meme küçültme, meme büyütme ve meme dikleştirme prosedürleriyle gerçekleştirilebilen cerrahi uygulamaların genel ismidir. Meme estetiği cerrahisi genellikle kozmetik nedenlerle uygulansa da meme küçültme estetiği ameliyatı sağlık açısından bir gereklilik olarak da başvurulabilen bir prosedürdür.

Meme Küçültme Ameliyatı Neden Yapılır?

Meme küçültme ameliyatı, memelerinin boyutundan dolayı omuz bölgesinde sutyen askı izlerinin neden olduğu sorunlardan rahatsızlık duyan kişilere uygulanabilen bir cerrahi prosedürdür. Büyük ve iri memelere sahip olmak kadınlarda boyun ve bel ağrısı gibi yaşam kalitesini azaltan sağlık sorunlarına neden olabilir.

Bunların yanı sıra memelerin altında terlemeden kaynaklı dermatoz ve cilt hassasiyeti gibi sorunlarla karşı karşıya kalınabilir. Memelerin kişinin vücut hatlarına göre orantısız bir büyüklükte olması sırt ve boyun ağrılarına ek olarak postur bozukluğu olarak da adlandırılan kambur duruşa yol açabilir.

Tüm bu nedenlerden dolayı meme küçültme ameliyatı yalnızca kozmetik amaçlarla değil sağlık açısından da gerekli görülerek uygulanabilen bir cerrahi prosedürdür.

Meme küçültme ameliyatında normal kabul edilenden daha büyük olan memelerin küçültülmesi ve daha estetik bir görünüme sahip olunması hedeflenir. Meme küçültme ameliyatında hastanın memeleri vücut ölçüleri ile uyumlu olacak şekilde küçültülerek yeniden şekillendirilir.

Hastanın doğal görünümlü ve ideal ölçülere sahip memelere sahip olmasıyla hastanın memelerinin boyutundan kaynaklanan sağlık sorunlarının giderilmesi ve yaşam konforunun artırılması mümkün olur.

Meme küçültme ameliyatından önce hasta detaylı bir muayeneden geçirilir. Vücut ölçüleri alındıktan sonra vücut hatlarına göre en uygun boyutlar hesaplanır. Hasta operasyondan sonra sahip olacağı meme büyüklüğü, operasyon sırasında uygulanacak teknik, operasyon ve sonrasındaki süreç ile ilgili olarak detaylı bir şekilde bilgilendirilir.

Meme küçültme estetiği genel anestezi altında yapılır. Bu ameliyat sırasında uygulanan prosedür meme dikleştirme ameliyatında uygulanan prosedürle benzerdir. Uygulama esnasında hastanın memelerinin mevcut durumuna, ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre farklı teknikler uygulanması mümkündür.

Meme küçültme estetiği ameliyatı sırasında meme dokusu çıkarılarak meme dokusu hacmi azaltıldığı gibi fazla olan derinin alınması ve meme başının ideal konumuna taşınmasıyla operasyon tamamlanır.

Ameliyat sonrasında uygulama bölgesinde kalacak olan iz tercih edilen tekniğe göre değişiklik gösterir. Kalacak olan izin şekli ve miktarı yalnızca uygulanan ameliyat tekniğine değil aynı zamanda memenin büyüklüğüne, meme derisinin özelliğine ve sağlıklı bir iyileşme süreci yaşanıp yaşanmadığı gibi etkenlere de bağlıdır. 

Meme küçültme estetiği ameliyatı 2.5 ile 4 saat arasında tamamlanabilir. Ameliyat sonrasında hastanın memelerine takılan ve en çok 2 gün içinde çıkarılan direnler sayesinde dokular arasında oluşan sıvıların vücuttan atılması sağlanır. 

Meme Küçültme Ameliyatı Nedir? Nasıl Yapılır? | Meme estetiği; meme küçültme, meme büyütme ve meme dikleştirme prosedürleriyle gerçekleştirilebilen cerrahi uygulamaların genel ismidir. Meme estetiği cerrahisi genellikle kozmetik nedenlerle uygulansa da meme küçültme estetiği ameliyatı sağlık açısından bir gereklilik olarak da başvurulabilen bir prosedürdür.

Meme küçültme ameliyatından sonra hasta 4 gafta süreyle cerrahi sutyen kullanır. Bu sayede ağrıların kontrol edilmesi sağlanır. Ameliyattan sonraki hızlı bir iyileşme süreci yaşanabilmesi için hasta kendini korumalıdır.

Operasyondan sonra görülen bazı durumlar kişisel özelliklere göre hastadan hastaya farklılaşabilir. Hastalarda ameliyat sonrası en sık karşılaşılan durumların başında  uygulama bölgesinde şişlik ve morarma gelir. Memelerde ortaya çıkan şişliğin kademeli olarak azalmasıyla memelerin ideal büyüklüğüne kavuştuğu görülebilir.

Bazı vakalarda meme başında geçici his kaybının görülmesi de söz konusu olabilir. Bu tür ameliyat sonrası komplikasyonlar iyileşme süreci içerisinde kendiliğinden düzelir.  Meme üzerindeki kesi izleri başlangıçta çok daha belirgin olsa da zaman içinde yaşanan iyileşmeyle birlikte daha belirsiz bir hal alır. Yara izinin tamamen iyileşmesi için yaklaşık 1 yıllık süreye ihtiyaç vardır.

İyileşme sürecinde hastanın reçete edilen ilaçları düzenli olarak kullanması çok önemlidir. Ağrı ve şişliğin iyileşmesi için belirli bir süre hafif oturur pozisyonda yatılmalıdır. İlk 1 hafta cinsel ilişkide bulunulmamalıdır. En az 1 ay süreyle kollarda zorlanmaya neden olacak hareketlerden kaçınılmalıdır. Ağırlık taşımaktan, itme ve çekme gibi hareketlerden uzak durulmalıdır.

Ameliyattan sonraki 2 ay boyunca ağır sporlar yapılmamalıdır. İyileşme sürecini olumsuz yönde etkileme riskinden dolayı ameliyattan sonra en az 1 ay sigara içilmesi önerilmez. Çünkü sigara küçük damarlarda daralmaya neden olarak ameliyat bölgesindeki dokunun ve derinin kanlanması azalır. Buna bağlı olarak doku beslenmesi bozulur. 

Meme Küçültme Ameliyatından Sonra Ne Kadar Küçülme Elde Edilir?

Meme küçültme estetiği ameliyatı ile hastanın memelerinde vücut ölçülerine ve omuz mesafesi genişliğine uygun olacak şekilde istenilen ölçüde küçülme elde edilebilir. Bu noktada önemli olan hastanın beklentileri değerlendirilirken genel vücut hatlarının ve elde edilecek sonucun vücut hatları ile ne kadar uyumlu olacağının değerlendirilmesidir.

Bir Cevap Yazın