Uzman Arabuluculuk Uygulaması Geliyor! Zorunlu Arabuluculuk Uygulamasında Yeni Dönem Başlıyor! Uzman Arabuluculuk Nedir?

Uzman Arabuluculuk Uygulaması geliyor! Esasında farklı toplum ve kültürlerde değişik şekillerde karşılaştığımız Uzman Arabuluculuk Uygulaması, kökenleri oldukça eskiye dayanan ve uyuşmazlıklara barışçıl çözümler getirebilen bir anlaşma ve uzlaşma yoludur diyebiliriz. ..

Uzman Arabuluculuk Uygulaması Geliyor! Zorunlu Arabuluculuk Uygulamasında Yeni Dönem Başlıyor! Uzman Arabuluculuk Nedir?
Son Güncelleme: Whatsapp

Uzman Arabuluculuk Uygulaması geliyor! Esasında farklı toplum ve kültürlerde değişik şekillerde karşılaştığımız Uzman Arabuluculuk Uygulaması, kökenleri oldukça eskiye dayanan ve uyuşmazlıklara barışçıl çözümler getirebilen bir anlaşma ve uzlaşma yoludur diyebiliriz. 

Hukuk devleti vasıfları öne çıkan birçok gelişmiş ülkede, sistemli olarak uzun yıllardan bu yana uygulanan Arabuluculuk Kurumu son yıllarda ülkemizde de başvurulan ve yasal dayanağa kavuşturulan dostane bir çözüm yolu olarak dikkat çekiyor.

Uzman Arabuluculuk Uygulaması Geliyor! Zorunlu Arabuluculuk Uygulamasında Yeni Dönem Başlıyor! Uzman Arabuluculuk Nedir? | Uzman Arabuluculuk Uygulaması geliyor! Esasında farklı toplum ve kültürlerde değişik şekillerde karşılaştığımız Uzman Arabuluculuk Uygulaması, kökenleri oldukça eskiye dayanan ve uyuşmazlıklara barışçıl çözümler getirebilen bir anlaşma ve uzlaşma yoludur diyebiliriz. 

Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından biri olan Arabuluculuk, uyuşmazlık taraflarına sağladığı kolaylıklar, avantajlar ve hız ile hem daha çabuk bir çözüme kavuşmaya imkan veriyor, hem de mahkemelerin iş yükünün azalmasında etkili oluyor. Şimdi ise Arabuluculuk Uygulamasında yepyeni bir dönem başlıyor.

Uzman Arabuluculuk Uygulaması ile Alanlarında Uzman Olan Arabulucular Görev Alacak!

Uzman Arabuluculuk Uygulaması Geliyor! Zorunlu Arabuluculuk Uygulamasında Yeni Dönem Başlıyor! Uzman Arabuluculuk Nedir? | Uzman Arabuluculuk Uygulaması geliyor! Esasında farklı toplum ve kültürlerde değişik şekillerde karşılaştığımız Uzman Arabuluculuk Uygulaması, kökenleri oldukça eskiye dayanan ve uyuşmazlıklara barışçıl çözümler getirebilen bir anlaşma ve uzlaşma yoludur diyebiliriz. 

Uzman Arabuluculuk Uygulaması ile hukuki uyuşmazlıkların mahkeme önüne gitmeksizin ve uzun yargısal süreçler içerisine girmeksizin dostane ve barışçıl bir şekilde çözüme kavuşmasına olanak sağlayan “Arabuluculuk Uygulamasında” başlayacak yeni dönem neler getirecek? Uzman Arabuluculuk ne demektir?

Uzman Arabuluculuk Uygulaması Geliyor! Zorunlu Arabuluculuk Uygulamasında Yeni Dönem Başlıyor! Uzman Arabuluculuk Nedir? | Uzman Arabuluculuk Uygulaması geliyor! Esasında farklı toplum ve kültürlerde değişik şekillerde karşılaştığımız Uzman Arabuluculuk Uygulaması, kökenleri oldukça eskiye dayanan ve uyuşmazlıklara barışçıl çözümler getirebilen bir anlaşma ve uzlaşma yoludur diyebiliriz. 

Ülkemizde son aylarda gündeme gelen İnsan Hakları Eylem Planı ve Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında yer alan “uzman arabuluculuğun güçlendirilmesi ve hukuki uyuşmazlıklarda alanlarına göre uzmanlaşmış arabulucuların görevlendirilmesi” hedefi doğrultusunda adımlar atılmaya başlandı.

Uzman Arabuluculuk Uygulaması Geliyor! Zorunlu Arabuluculuk Uygulamasında Yeni Dönem Başlıyor! Uzman Arabuluculuk Nedir? | Uzman Arabuluculuk Uygulaması geliyor! Esasında farklı toplum ve kültürlerde değişik şekillerde karşılaştığımız Uzman Arabuluculuk Uygulaması, kökenleri oldukça eskiye dayanan ve uyuşmazlıklara barışçıl çözümler getirebilen bir anlaşma ve uzlaşma yoludur diyebiliriz. 

07.06.2012 tarihinde kabul edilen 6325 sayılı “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu” ve bu Kanun uyarınca çıkarılan yönetmelikler ile, arabuluculuk görevi yapanların farklı ve değişik hukuki alanlar da uzmanlaşmalarına olanak sağlanması nedeniyle, merakla beklenen Uzman Arabuluculuk Uygulaması 10 Mayıs’tan itibaren uygulamaya geçecek.

1- Uzman Arabuluculuk Uygulaması Nedir?

Uzman Arabuluculuk Uygulaması Geliyor! Zorunlu Arabuluculuk Uygulamasında Yeni Dönem Başlıyor! Uzman Arabuluculuk Nedir? | Uzman Arabuluculuk Uygulaması geliyor! Esasında farklı toplum ve kültürlerde değişik şekillerde karşılaştığımız Uzman Arabuluculuk Uygulaması, kökenleri oldukça eskiye dayanan ve uyuşmazlıklara barışçıl çözümler getirebilen bir anlaşma ve uzlaşma yoludur diyebiliriz. 

Uzman Arabuluculuk Uygulaması 10 Mayıs’tan sonra dava şartı olan zorunlu arabuluculuk uygulamalarına ilişkin yapılacak başvurularda, söz konusu uyuşmazlığın konusuna göre Uzman Arabuluculuk Uygulaması getirilecek.

Bu bağlamda yapılan düzenlemeler ile artık uyuşmazlık başvuruları neticesi;

Ticaret Hukuku Genel Uzmanlık,Tüketici Hukuku Genel Uzmanlık,Banka ve Finans Hukuku Özel Uzmanlık,Fikri Mülkiyet Hukuku Özel Uzmanlık,Enerji ve Maden Hukuku Özel Uzmanlık,Sağlık Hukuku Özel Uzmanlık,Spor Hukuku Özel Uzmanlık,İnşaat Hukuku Özel Uzmanlık

alanlarında gerekli olan tüm eğitimleri almış ve tamamlamış ve böylece bu alanlarda uzmanlaşmış arabulucuların görevlendirmeleri yapılacak.

2- Uzman Arabuluculuk Uygulaması İle Hedeflenenler Neler?

Uzman Arabuluculuk Uygulaması Geliyor! Zorunlu Arabuluculuk Uygulamasında Yeni Dönem Başlıyor! Uzman Arabuluculuk Nedir? | Uzman Arabuluculuk Uygulaması geliyor! Esasında farklı toplum ve kültürlerde değişik şekillerde karşılaştığımız Uzman Arabuluculuk Uygulaması, kökenleri oldukça eskiye dayanan ve uyuşmazlıklara barışçıl çözümler getirebilen bir anlaşma ve uzlaşma yoludur diyebiliriz. 

Uzman Arabuluculuk Uygulaması ile bundan sonra yapılacak arabuluculuk başvuruları ve talepleri üzerine, arabuluculuk büroları alanlarında uzmanlaşmış arabulucuları görevlendirecek. Bu sayede bu arabulucular alanları ile ilgili uyuşmazlıkların dostane bir şekilde çözüme kavuşmasını sağlayacaklar.

Uzman Arabuluculuk Uygulaması Geliyor! Zorunlu Arabuluculuk Uygulamasında Yeni Dönem Başlıyor! Uzman Arabuluculuk Nedir? | Uzman Arabuluculuk Uygulaması geliyor! Esasında farklı toplum ve kültürlerde değişik şekillerde karşılaştığımız Uzman Arabuluculuk Uygulaması, kökenleri oldukça eskiye dayanan ve uyuşmazlıklara barışçıl çözümler getirebilen bir anlaşma ve uzlaşma yoludur diyebiliriz. 

Örneğin, uygulamaya geçecek Uzman Arabuluculuk Uygulaması sayesinde, sağlık hukuku ya da spor hukuku alanında meydana gelen hukuki uyuşmazlıklarda artık, sağlık ya da spor sektörlerinin dinamiklerini iyi bilen, bu alanlardaki işleyişe ve sorunlara vakıf olan ve sağlık ya da spor hukuku alanında uzmanlık eğitimi bulunan arabulucular ile süreçler sonlandırılacak.

Uzman Arabuluculuk Uygulaması Geliyor! Zorunlu Arabuluculuk Uygulamasında Yeni Dönem Başlıyor! Uzman Arabuluculuk Nedir? | Uzman Arabuluculuk Uygulaması geliyor! Esasında farklı toplum ve kültürlerde değişik şekillerde karşılaştığımız Uzman Arabuluculuk Uygulaması, kökenleri oldukça eskiye dayanan ve uyuşmazlıklara barışçıl çözümler getirebilen bir anlaşma ve uzlaşma yoludur diyebiliriz. 

Bu sayede uyuşmazlık konusu alan ile ilgili uzmanlık eğitimi olan ve özel bilgi ve donanıma sahip bulunan arabulucular, uzmanlıkları neticesi uyuşmazlığın taraflarının üzerinde anlaşabilecekleri çözüm önerileri getirebilecekler. Yani özet olarak Uzman Arabuluculuk Uygulamasının hayata geçirilmesi ile birlikte uyuşmazlık tarafları arasında bulunan hukuki uyuşmazlıkların çözümleri daha hızlı ve de daha kolay bir şekilde gerçekleştirilebilecek. Son olarak Arabulucu kimdir sorusunu da cevaplayalım.

A- Uzman Arabuluculuk Uygulaması Nedir? Arabulucu Kimdir?

Uzman Arabuluculuk Uygulaması Geliyor! Zorunlu Arabuluculuk Uygulamasında Yeni Dönem Başlıyor! Uzman Arabuluculuk Nedir? | Uzman Arabuluculuk Uygulaması geliyor! Esasında farklı toplum ve kültürlerde değişik şekillerde karşılaştığımız Uzman Arabuluculuk Uygulaması, kökenleri oldukça eskiye dayanan ve uyuşmazlıklara barışçıl çözümler getirebilen bir anlaşma ve uzlaşma yoludur diyebiliriz. 

Uzman Arabuluculuk Uygulaması ile merak edilen bir diğer soruda, Arabulucu kimdir sorusu. Yasal tanımı içinde Arabulucu; sistematik teknikler kullanarak görüşme ve müzakerelerde bulunma amacıyla tarafları bir araya getiren, tarafların karşılıklı olarak birbirlerini anlamalarını sağlayan ve bu yolla tarafların çözümlerini kendilerinin üretebilmesi amacıyla iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren kişidir. Ayrıca Arabulucu, eğer taraflar çözüm önerisi getirememişlerse, taraflara çözüm önerisi de sunabilir.

Uzman Arabuluculuk Uygulaması Geliyor! Zorunlu Arabuluculuk Uygulamasında Yeni Dönem Başlıyor! Uzman Arabuluculuk Nedir? | Uzman Arabuluculuk Uygulaması geliyor! Esasında farklı toplum ve kültürlerde değişik şekillerde karşılaştığımız Uzman Arabuluculuk Uygulaması, kökenleri oldukça eskiye dayanan ve uyuşmazlıklara barışçıl çözümler getirebilen bir anlaşma ve uzlaşma yoludur diyebiliriz. 

Arabuluculuk ise, mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip hukuk fakültesi mezunu olan, arabuluculuk faaliyetiyle ilgili temel bilgileri, müzakere ve uyuşmazlık yöntemleri, iletişim teknikleri, davranış psikolojisi ile teorik ve pratik bilgileri içeren eğitimleri tamamlayan ve bakanlık tarafından yapılan yazılı sınavda başarılı olan kişiler tarafından yerine getirilebilir. 

Ayrıca “arabuluculuk” hukuk sistematiğimiz içerisinde,

İhtiyari arabuluculuk  Dava şartı olan zorunlu arabuluculuk

olmak üzere iki ayrı kısma ayrılır.

4- Bonus! Uzman Arabuluculuk Uygulaması Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinmek İster misiniz?

Uzman Arabuluculuk eğitimleri ile Arabuluculuk hakkında detaylı bilgi edinebileceğiniz bir içerik getirdik. Bu tarz hukuki içerikler hoşunuza gidiyorsa, kast ve taksir nedir sorusunu cevapladığımız ilgili içeriğimize göz atabilirsiniz… 

İLK YORUMU SİZ YAZIN

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.