featured

Yaz Geldi: Tatil Dolandırıcılığı Yapanlara Dikkat! Tatil Dolandırıcılığına Karşı Yapılabilecekler Nelerdir?

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Tatil dolandırıcılığı yapanlara aman dikkat! Yaz aylarının başlaması ve havaların ısınmasıyla, yaz tatili planı yapanların sayısı da arttı. Tüm yılın ve çalışılan zamanların stresini atabilmek ve doyasıya dinlenebilmek adına, tatil son derece önem taşıyor. Bu noktada, dolandırıcılarda boş durmuyor ve farklı yöntemlerle, tatil planı yapan insanlar üzerinden haksız kazanç elde etmeye çalışıyorlar. Peki, tatil dolandırıcılığına karşı nelere dikkat edilmeli? Ayrıca Devre Tatil ve Paket Tur Sözleşmelerinde tüketici hakları nelerdir?

Tatil Dolandırıcılığı Yöntemleri Nelerdir?

Tatil dolandırıcılığı nedir nasıl yapılır? Özellikle internet üzerinden açılmış sahte siteler vasıtasıyla tatil dolandırıcılığı yöntemi son yıllarda sıklıkla karşımıza çıkıyor. Bu nedenle tatil organizasyonlarında güvenilir ve güvenliğini kanıtlamış firmalar ile çalışmak önem arz ediyor.

Yine tatil anlaşmaları kapsamında peşin ödeme ve benzeri para alışverişlerini resmi kurumlar (bankalar gibi) üzerinden yapmak ve bu şekilde ödemeleri belgelendirmek de dikkat edilmesi gerekenler arasında yer alıyor. Bir diğer tatil dolandırıcılığı yöntemi ise, telefonla aranarak ya da anket düzenlenerek ücretsiz tatil kazanıldığı yalanına dayanıyor.

Bu yöntemde ücretsiz tatil kazanıldığı yalanı söylenmesine karşın, bazı işlemler için bir miktar para talep edilmekte ve bu şekilde insanların ödedikleri bu paralar dolandırılmaktadır. Bu nedenle ücretsiz tatil kazandınız vaatleri karşısında çok dikkatli olunmalı ve güvenilirliğinden kuşku duyulan bu tür vaatler karşısında, para yatırmaktan mutlak surette kaçınılmalıdır.

Devre Tatil Sözleşmelerinde Tüketicinin Hakları

Tatil dolandırıcılığı günümüzde, tatil denildiğinde en sık mağduriyet doğuran konular arasındadır Devre mülk satışlarında, imzalanan sözleşmeler karşılığında tatil planlayanlardan belirli ücretler alınmaktadır. Ancak devre mülk tatili için vaat edilen çoğu husus karşılanmamaktadır. Bu nedenle özellikle sözleşmelerin iyi okunması ve güvenilir firmalarla çalışılması dikkat edilmesi gereken konular arasında yer alıyor.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 50. Maddesinde “Devre Tatil Sözleşmeleri” düzenlenmiştir. Madde düzenlemesine göre devre tatil sözleşmesinin içeriği ve tüketicinin sahip olduğu haklar ise şunlardır; Devre tatil sözleşmesi, bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye bu süre zarfında birden fazla dönem için bir veya daha fazla sayıda gecelik konaklama imkânı veren sözleşmelerdir.

Devre tatil sözleşmeleri ile sağlanan hakkın şahsi veya ayni bir hak olması bu maddenin uygulanmasını engellemez. Devre tatile konu taşınmazın inşa edileceği arsa için yapı ruhsatı alınmadan tüketicilerle ön ödemeli devre tatil sözleşmesi yapılamaz. Aksi halde tatil dolandırıcılığı söz konusu olacaktır.

Uzun süreli tatil hizmeti sözleşmesi, bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye, belirlenen süre zarfında konaklamaya veya konaklama ile birlikte seyahat ya da diğer hizmetlerin beraber sunulduğu durumlara ilişkin indirim yahut diğer menfaatlerden faydalanma hakkı verilen sözleşmelerdir.

Tatil dolandırıcılığı nedir? Tüketicilere aşağıdaki sözleşmelerin kurulmasından en az bir gün önce, Bakanlıkça belirlenen hususları içeren ön bilgilendirme formu verilmesi zorunludur: 

*  Devre tatil sözleşmeleri *  Uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri *  Değişim sözleşmeleri * Satıcı veya sağlayıcının, devre tatil veya uzun süreli tatil hizmetinin alınıp satılması hususunda tüketiciye yardımcı olduğu yeniden satış sözleşmeleri.

Tatil dolandırıcılığı nedir? Tüketici, ondört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Devre mülk hakkı veren sözleşmeler hariç olmak üzere, cayma süresi dolmadan satıcı veya sağlayıcı, tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez. Devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri ve bu sözleşmelerle birlikte düzenlenmiş olan yeniden satım, değişim ve ilgili diğer tüm sözleşmeler cayma hakkının kullanılması ile birlikte kendiliğinden sona erer.

Tüketicinin ödeyeceği bedel, kısmen veya tamamen satıcı veya sağlayıcı ile kredi veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak bir kredi veren tarafından karşılanıyorsa, tüketicinin sözleşmeden cayması ve buna ilişkin bildirimin cayma süresi içinde ayrıca kredi verene de yöneltilmesi hâlinde, bağlı kredi sözleşmesi de herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erer.

Tatil dolandırıcılığı yapılan alanlardan biri olan devre tatile konu taşınmazın ön ödemeli satılması durumunda, devir veya teslim tarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı vardır. Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı, sözleşme bedelinin yüzde ikisine kadar tatil dolandırıcılığı öne sürerek tazminat talep edebilir.

Satıcı, yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmezse tüketiciden herhangi bir bedel talep edemez. Sözleşmeden dönülmesi durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, dönme bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç doksan gün içinde tüketiciye geri verilir. Satıcının aldığı bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade ettiği tarihten itibaren, tüketici on gün içinde edinimlerini iade eder.

Tatil dolandırıcılığı konusuna konu olan devre tatil amaçlı taşınmazın ön ödemeli satışında devir ve teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren otuz altı ayı geçemez.

Paket Tur Sözleşmelerinde Tüketicinin Hakları

Yine, tatil dolandırıcılığı söz konusu olduğunda paket tur vaatleri ile de karşılaşmak mümkündür.  Bu noktada da yine güvenilir firmalar ile çalışmak fayda sağlayacaktır. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 51. Maddesinde de “Paket Tur Sözleşmeleri” düzenlenmiştir. Madde düzenlemesine göre Paket tur içeriği ve tüketicinin hakları ise şunlardır;

Paket tur sözleşmesi, paket tur düzenleyicileri veya aracıları tarafından aşağıdaki hizmetlerden en az ikisinin birlikte, her şeyin dâhil olduğu fiyatla satıldığı veya satımının vaat edildiği ve hizmetin yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsadığı veya gecelik konaklamayı içerdiği sözleşmelerdir:

*  Ulaştırma *  Konaklama *  Ulaştırma ve konaklama hizmetlerine bağlı olmayan başka turizm hizmetleri. 

Tatil dolandırıcılığı nedir? Turun ayrıntılarının, paket tur düzenleyicisi, aracısı veya tüketici tarafından belirlenmiş olması veya aynı paket tur içindeki hizmetlerin ayrı ayrı faturalandırılması hâllerinde de bu madde hükümleri uygulanır.

Paket tur sözleşmesinin kurulmasından önce tüketiciye ön bilgilendirme amaçlı broşür verilmesi zorunludur.

Tatil dolandırıcılığı nedir? Tüketici, kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle paket tur sözleşmesinin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi veya turun başlamadan önce iptal edilmesi hâllerinde bu değişikliği veya paket tur düzenleyicisi tarafından sunulan alternatif bir turu kabul edebileceği gibi sözleşmeden dönme hakkına da sahiptir. Sözleşmeden dönülmesi hâlinde paket tur düzenleyicisi veya aracısının, dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren, tüketicinin ödemiş olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızın derhâl iade etmesi zorunludur.

Tatil dolandırıcılığı tatilcileri en çok mağdur eden konulardan biri konumunda. Tüketicinin, sözleşmenin ifası sürecinde ortaya çıkan her türlü eksiklik nedeniyle bedelin indirilmesini talep etme hakkı vardır. Paket tur düzenleyicisinin, tur başladıktan sonra önemli bir yükümlülüğünü yerine getirmediği veya getiremeyeceği tespit edildiğinde tüketici sözleşmeden dönebilir.

Bu hâllerde paket tur düzenleyicisi veya aracısının ücret talep etme hakkı sona erer. Yapılmış olan ödemelerin sözleşmeden dönüldüğü tarihten itibaren tüketiciye derhâl iade edilmesi zorunludur. Ancak paket tur düzenleyicisi o ana kadar ifa etmiş olduğu edimler için tüketiciden hizmetten faydalandığı oranda uygun bir karşılık talep edebilir.

Paket tur düzenleyicisi sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle tüketicinin uğradığı her türlü zarardan sorumludur. Tüketici boşa harcanan tatil zamanı için de uygun bir tazminat talep edebilir. Tatil dolandırıcılığı konusunda verilebilecek bilgiler bunlarla sınırlıdır.

Tatil Dolandırıcılığı Konusunda Başvurulabilecek Hukuki Yollar

Tatil dolandırıcılığı suçu, Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilir. Bu nedenle bu şekilde tatile çıkacağı inancıyla para ödeyerek, parası dolandırılanlar Cumhuriyet Savcılığına başvurarak, dolandırıcılar hakkında soruşturulma yapılmasını talep edebilirler. Bu ilk başvuru savcılığa iletilmek üzere kolluk güçlerine (polis, jandarma gibi) de yapılabilir.

Yukarıda ayrıntılarına değindiğimiz Devre tatil sözleşmesi ya da paket tur sözleşmesini imzalayanlar ve bu sözleşmeler nedeniyle zarara uğrayanlar ise parasal sınıra göre Tüketici Hakem Heyetine ya da Tüketici Hukuk Mahkemelerine başvurarak zararlarının karşılanmasını ve sözleşmenin feshini isteyebilirler. Aksi halde tatil dolandırıcılığı size ve ailenize maddi zararlar verebilecektir. Türkiye’nin bilinmeyen tatil yerleri yazımızı okumak için tıklayınız. 

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

OKU Haber Dergi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!