Varlık Barışı 2019 Yenilikleri Yayımlandı!

Varlık barışı; yurt dışında bulunan para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin Türkiye'ye getirilme sürecini ifade etmektedir. Varlık barışı konusunda hükümetin birçok yeni karar aldığından bahsedilebilir. Öncelikli olarak, varlık barışına başvuru süresi 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna ek olarak, taşınmazların da kapsamdaki varlıklara dönüştürülerek varlık barışına dahil edilmesinin önü açılmıştır.

TBMM'nin Varlık Barışı Hakkındaki Düzenlemeleri

Varlık barışı konusunda TBMM'de birçok düzenleme yapılmıştır. Buna göre, yurt dışında bulunan döviz, para, altın ve menkul kıymetlerini yıl sonuna kadar Türkiye'deki bankalara veya aracı kurumlara bildiren tüketicilerin sahip oldukları varlıkları istedikleri gibi kullanması mümkün olacaktır. Tüketicilerin sahip oldukları varlıklar için yüzde bir oranında vergi ödemesi söz konusudur. Bunun yanı sıra, varlık bildiriminin yapılmasının ardından varlıkların en geç üç ay içerisinde Türkiye'ye getirilmesi gerekmektedir.

Varlık barışı hakkındaki tüm bu düzenlemeler; Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığı; düzenlemeleri, yayınlanması adına Cumhurbaşkanlığı'na iletmiştir. Varlık barışını kimin yapacağı konusuna açıklama getirilmiştir. Buna göre, varlık barışının yetkili kılınmış kimseler veya kanuni temsilciler tarafından yapılması söz konusu olacaktır. Bahsi geçen varlıkların kesinlikle bankalara veya aracı kurumlara bildirilmesi mümkün olacaktır.

Varlıkların vergi dairesine bildirilmesinin herhangi bir etkisi olmayacaktır. Genel olarak, varlık bildiriminin tek seferde yapılması kararlaştırılmışken özel durumlar için yıl sonuna kadar birden çok bildirimde bulunmak mümkün olacaktır.

- OKU HABER, Güncel bölümünde yayınlandı
https://www.okuhaber.com/haber/3443131/varlik-barisi-2019-yenilikleri-yayimlandi