Kadına Yönelik Şiddet İle İlgili Alınabilecek Koruyucu Tedbirler Hangileridir? Başvuru Yolları Nelerdir?

Korona Virüs günlerinde artış gösteren kadına yönelik şiddet vakalarında alınabilecek koruyucu tedbirler nelerdir? Bu anlamda yapılabilecek başvurular hangi makamlara iletilir? Sunulan destekler hangileridir? İşte konu ile ilgili tüm detaylar;

Korona Virüs salgını kapsamında ülkeler tarafından yürütülen mücadele alınan önlemler ile sürdürülüyor. Bu kapsamda esas amaç mümkün olduğu kadar sosyal izolasyon sağlanması ve bu yolla bulaşıcılığın önüne geçilmesi oluyor.

Alınan tüm önlemlerin esası ise insanların daha çok evlerinde kalmalarının sağlanmasına odaklanıyor. Bunun sağlanabilmesi için belirli yaş gruplarının sokağa çıkmalarının kısıtlanması, tatil ya da hafta sonu günlerinde sokağa çıkmanın kısıtlanması, uzaktan çalışma, kısa çalışma, esnek çalışma gibi yöntemler ile evden yürütülen çalışmanın arttırılması gibi önlemler alınıyor.

Tüm bu önlemler sonucunda ise, insanlar çok daha fazla bir şekilde eve kapanıyorlar. Bu zorunlu ev hayatının ve aileler arasındaki etkileşimin olumlu bazı sonuçları yanında hiç de istenmeyecek olumsuz neticelerine de rastlamaktayız. Bu olumsuzluklar kapsamında görülen önemli bir husus da ev içi kadına şiddet vakalarında görülen artıştır. Peki, bu şekilde şiddete maruz kalan kadınların başvurabilecekleri hukuki yollar ve alınabilecek koruma önlemleri nelerdir?

Şiddet Nedir ? Şiddet Türleri Nelerdir?

Öncelikle yazımız kapsamında maruz kalınabilecek şiddet eylem ve şiddet türlerinin belirlenmesi yararlı olacaktır. Kadının davranışlarının korkuya odaklı kontrolünü sağlamak amacı ile başvurulan kadına şiddet türlerini, Fiziksel anlamda şiddet, Psikolojik bakımdan şiddet , Cinsel şiddet ve Ekonomik şiddet olarak sayabiliriz.

Şiddet Mağduru Kadınlar Nereye Başvurmalı

Şiddete maruz kalan kadınların ilk aşamada başvuru yapabilecekleri yerler ise;

Olarak sayılabilir. Herhangi bir şekilde şiddete uğrayan kadınlar bu yerlere gerekli başvuruları yaparak uğradıkları şiddetin önlenmesi ve gereken tedbirlerin alınması taleplerini yetkili kişi ve kurumlara iletebilirler.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile, kadına şiddet ile mücadelede önemli bir yasal altyapı kurulmuş ve önemli düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıntılı bir şekilde şiddetin tanımının belirlendiği bu kanun ile ihlal kapsamları da genişletilmiş ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri oluşturulmuştur.

Bu merkezlerde şiddet mağdurlarına yönelik hukuki,  psikolojik ve sosyal konularda rehberlik ve danışma hizmetleri 7 gün ve 24 saat esası ile tam çalışmaya dayalı olarak verilir. Bu merkezlerde şiddetin önlenmesi ile birlikte tedbir kararlarının izlenmesine dair çalışmalar da yapılır.

Şiddet Mağdurları Yönünden Verilecek Koruyucu ve Önleyici Tedbirler

Kadına yönelik şiddet durumuna maruz kalan mağdurların 6284 sayılı yasa ile sahip oldukları haklar yönünden bakıldığında ise;

- OKU HABER, Hukuki ve Adli Konular bölümünde yayınlandı
https://www.okuhaber.com/haber/4310776/kadina-yonelik-siddet-ile-ilgili-alinabilecek-koruyucu-tedbirler-hangileridir-basvuru-yollari-nelerdir