Korona Virüs İnsan Ömrünü Kısaltıyor mu?

Korona Virüs İnsan Ömrünü Kısaltıyor mu? Korona virüs salgını dünya üzerindeki etkilerini sürdürürken, Kovid-19 hastalığı ve Korona virüs ile ilgili yapılan araştırmalarda sürüyor. Bu kapsamda çeşitli ülkelerde gerçekleştirilen araştırmalara, İskoçya’da yapılan yeni bir araştırma eklendi.
Bu son araştırmaya göre Korona Virüse yakalanmış hastaların, sahip oldukları kronik rahatsızlıkları da göz önüne alınarak yapılan hesaplamada, potansiyel yaşam sürelerinden 10 yıl ile 13 yıl arasında kaybettikleri belirtildi.

David McAllister Tarafından Yapılan Araştırma

Glasgow Üniversitesi'nde çalışan ve aynı zamanda İskoçya Kamu Sağlığı Enstitüsü bünyesinde Onursal Danışman olan Dr. David McAllister ve ekibi, yeni verileri incelemek suretiyle yürüttükleri çalışmalarda bu hesaplamalara ulaştılar.

David McAllister, bu hastalıkta kaybedilen sürenin koroner kalp hastalığı ile benzer olduğunu belirterek, Kovid-19 etkilerinin hafife alınmaması gerekliliğine işaret etti. Bu araştırma esnasında var olan kronik hastalıkların tipine ve sayısına göre ayarlama yapılarak ve yapılmayarak iki çeşit hesaplama yapıldı.

Araştırmada İtalya Verileri Kullanıldı

Bu araştırma sırasında, İtalya’da koronavirüs nedeni ile yaşamlarını yitirenlerin sağlık durumları ve yaşları ile dünya üzerinde bu hastalığa yakalanmamış ancak benzeri sağlık durumuna sahip olarak yaşamını yitirenlerin verileri üzerinden karşılaştırmalar yapıldı.

Karşılaştırma için WHO ( Dünya Sağlık Örgütü) verileri ile İngiltere Sağlık Veri Tabanı bilgileri kullanıldı. Çalışmada, yaşamlarını yitiren kişilerin korona virüse yakalanmasalar, var olan sağlık durumlarıyla ne kadar hayat beklentilerinin bulunacağı hesap edildi.

Çıkan sonuca göre kişilerde kronik rahatsızlıklar bulunmasa bile Kovid-19’un önemli derecede yaşam beklenti süresinde kısalmaya neden olduğu görüldü. Ancak önemle belirtelim ki McAllister’ın bu araştırması henüz daha “Bağımsız Değerlendirme Süreci 'nden” geçmedi.

Corona virüsün Nisan 2020 başından bu güne kadar veya hatta bu saate kadar covid-19 Türkiye neticeleri için daha çok bilgi alabilmek ve Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan sonuçların nasıl olduğunu görebilmek için lütfen burayı tıklayınız. Sonuçlar Sağlık Bakanlığı' nsan alınan verilerden hemen sonra yayınlanmaktadır. 

- OKU HABER, Güncel bölümünde yayınlandı
https://www.okuhaber.com/haber/4311376/korona-virus-insan-omrunu-kisaltiyor-mu