Meclis İçişleri Komisyonundan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması ile İlgili Teklif Geçti

Kamu görev ve hizmetlerinde görevlendirilecekler için yapılması düşünülen güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmalarına dair kanun teklifi görüşmeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonunda gerçekleştirilerek kabul edildi. İşte, detaylar!

Değerlendirme Komisyonu Kurulacak

Ülke gündeminde yer alan ve daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen kısımlarında yeniden düzenlendiği bu kanun teklifine dair, Meclis İçişleri komisyon görüşmeleri tamamlandı. İlk defa ya da yeniden kamu görev ve hizmetine atanacak kişilere dair yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması hükümlerini yeniden düzenleyen Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun” teklifi, yapılan görüşmeler sonucunda TBMM İçişleri Komisyonunda yapılan görüşmeler neticesi kabul edildi.

Kanun teklifinde, arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmalarının nasıl yapılacağı yanında elde edilecek verilerin kullanımına dair temel ilkeler ile kimler hakkında yapılacağı, yine araştırmaya konu belge ve bilgilerin neler olduğu, elde edilen bilgilerin nasıl kullanılacağı, bu soruşturma ve araştırmaların hangi merciler tarafından yapılacağı, değerlendirme komisyonları, verilerin güvenliği ile birlikte verilerin saklanması ve silinmesi süreleri tekrar düzenleniyor. Kanun teklifine göre oluşturulacak Değerlendirme Komisyonu, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesi elde edilecek kişisel verileri, göreve atanmaya ilişkin olarak değerlendirerek karar verecek. 

Kimler Hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılacak?

Olarak sıralanıyor. 

Güvenlik Soruşturması İle Arşiv Araştırmalarının Kapsamı Ne Olacak?

 

Komisyondan geçen teklif ile hem arşiv araştırmasının hem de güvenlik soruşturması kapsamında değerlendirilecek ve bakılacak konular da tekrar düzenleniyor.

Yapılacak Arşiv Araştırması, göreve alınacak kişinin;

Adli sicil kaydını,

Mevcut bulunan kayıtlar üzerinden tespiti ile yapılacak.

Güvenlik Soruşturmasında ise yukarıda sayılan arşiv araştırması konularına ilave olarak;

Ayrıca güvenlik soruşturması kapsamına, görevin gerektirdiği niteliklere etkisi açısından, hakkında soruşturma yapılanın eşi ile birinci derecedeki kan ve sıhri hısımları da dahil edilerek araştırma genişletilebilecek. 

Elde Edilen Kişisel Verilerin Silinmesi

 

Arşiv araştırması ve Güvenlik soruşturması Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Mülki İdare Amirlikleri tarafından gerçekleştirilecek. Elde edilen veriler ise kamu görevine ya da memuriyete uygunluğun değerlendirilmesini yapacak olan ve ilgili kuruluş ve kurum bünyesinde oluşturulan Değerlendirme Komisyonuna gönderilecek.

 Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması esnasında elde edilen kişisel verilerse, işlenme amacının ortadan kalkması durumunda ve her halükarda iki yılın sonunda Değerlendirme Komisyonları tarafından silinecek.

Bu şekilde ayrıntıları açıklanan söz konusu “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun” teklifi  Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonunda kabul edildi ve önümüzdeki günlerde ise Meclis Genel Kurulu önüne gelecek.

- OKU HABER, Hukuki ve Adli Konular bölümünde yayınlandı
https://www.okuhaber.com/haber/4927628/meclis-icisleri-komisyonundan-guvenlik-sorusturmasi-ve-arsiv-arastirmasi-ile-ilgili-teklif-gecti