Kocaeli'nde Turk-İş ve Disk Kıdem Tazminatı Yasa Değişikliğine Karşı Bir Araya Geldi!

Türk- İş ve Disk çalışanları, hükümetin kıdem tazminatını fona dönüştürmeye yönelik girişimi üzerine bir basın açıklaması düzenlediler. 81 ilde ve bugün Kocaeli'de Sabri Yalım Parkı’nda düzenlenen basın açıklamasına, Türk Metal, Gebze Petrol İş, Gebze Tez-Koop, Teksif, Türk Harb-İş, Belediye İş  ve Selüloz- İş Sendikaları katıldılar. Sendikaların bir araya geldiği basın açıklamasında Türk Metal İş Sendikası Kocaeli Şubesinin Başkanı Yakup Yıldız basın açıklamasını yaptı.

Yıldız yaptığı açıklamada,

“Kıdem Tazminatı hakkımızla ilgili bazı düzenlemeler yapılmak isteniyor. İşsizlik sigortası fonu kesintileri arttırılmak isteniyor. 25 yaş altı ve 50 yaş üstünde çalışanlara daha esnek çalışma getiriliyor ve bu yolla kıdem ve ihbar tazminatı ortadan kaldırılmak isteniyor.
Kıdem tazminatının kaldırılarak yerine tamamlayıcı emeklilik sistemi getirilmek isteniyor. İsteniyor ama ortada sosyal taraflarla paylaşılan bir taslak yok, sadece medyada yer alan haberler var. Değişiklik yapılmasına ilişkin sosyal tarafların herhangi bir talebi de bulunmuyor. Bu konuda sosyal tarafların mutabakatı da yok. Böylesi bir stabil durum olduğu halde, Ekonomide yaşanan mevcut sıkıntıların aşılması için çözüm yine işçide aranıyor. “

dedi.

Yakup Yıldız konuşmasına,

“Oysa biz ülkemizin ürettiği her değere alın terimizi emeğimizi katanlarız. Canımız pahasına da olsa büyük fedakârlıklar yapanlarız. Yapanlarız ama gelin görün ki her türlü fedakârlıklarımıza rağmen fatura işçilere, emekçilere kesilmek isteniyor. İşte biz. Bunun için meydanlarda haykırıyor, bunun için isyan ediyoruz. Kıdem tazminatı hakkımız tüm muhalefetimize rağmen masaya yatırılmak isteniyor. Bu düzenlemeyle daha esnek bir çalışma düzeni kabul ettirilmeye çalışılıyor. Bunların hiçbirini kabul etmiyoruz.
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de şimdiye kadar görülmemiş küresel bir salgın hastalığa karşı topyekûn bir savaş verilirken bu düzenleme gündeme getiriliyor. İşçiler zaten düşük olan ücretlerinde meydana gelen kayıplarla yaşam mücadelesi vermektedir. İşsizlikle baş etmeye, işini korumaya çalışmaktadır. Böyle bir teklifin gündeme gelmesi ve tartışılması çalışma hayatının huzurunu bozmuştur. “

dedi ve Yıldız düzenlenen basın açıklamasında görüşümüz net sözleriyle devam etti,

“Görüşümüz net. Kıdem tazminatı koşulları ve çerçevesi kanunla çizilmiş, uzun yıllardan beri fiilen var olan temel bir müessesedir. Türk-İş Kıdem tazminatına ilişkin olarak yıllardan beri süregelen görüşünü bugünde muhafaza etmektedir. Türk-İş Genel kurulunda oybirliği ile alınan kararımız herkes tarafından bilinmektedir. Alınan kararların arkasındayız. Kıdem tazminatı. Türkiye işçi sınıfının ve Türk-İş’in kırmızı çizgisidir.
Bugün çalışanlar ve gelecekte çalışacak olanlar için kıdem tazminatının mevcut haliyle korunmasını istiyoruz. Kıdem tazminatının fona devredilmesi, sürenin azaltılması bu hakkın, 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlara belirli süreli iş sözleşmesi yaptırılması gibi, bu hakkın tasfiyesine ya da zayıflatılmasına yönelik her türlü girişimin karşısında olmaya devam edeceğiz.”

diyerek sözlerine son verdi.

- OKU HABER, Yerel Haberler bölümünde yayınlandı
https://www.okuhaber.com/haber/4933867/kocaelinde-turk-is-ve-disk-kidem-tazminati-yasa-degisikligine-karsi-bir-araya-geldi