Teslimiyet Şuurunun En Büyük Örneği Kurban Bayram Hikayesi

İslam dünyasının iki büyük bayramından biri olan Kurban Bayram hikayesi geçmişi İbrahim Aleyhisselam’a dayanır. Hz. İbrahim peygamber, dürüst ve sözünde duran yumuşak başlı bir insandı. Allah-u Teala sözünde duranları Kuran’ın bir çok yerinde övmektedir.

“Mü’minlerden Allah-u Teala’ya karşı verdiği sözde duran öyle yiğitler vardır.”(Ahsap suresi 23. Ayet)

Samimi ve aynı zamanda yumuşak bir insan olan İbrahim Aleyhisselam’ın sözünde duran biri olduğu Kuran’da geçmektedir. Necm suresi 37. ayette sözünde duran ve verdiği sözden dönmeyen biri olarak tanıtılmaktadır. İçli ve yumuşak kişiliğinin yanı sıra Allah’a kulluk konusunda sert ve tavizsiz bir yapıya sahipti.

Hz. İbrahim’in Hayatı

Hz. İbrahim, Nemrut’a karşı her türlü tehlikeyi göze aldı ve ona karşı geldi. Ateşe atılma pahasına Allah-u Teala’nın yerde ve gökte tek ilah olduğunu haykırdı. Ancak insanlar üzerinde tek hükümran olduğunu iddia eden Nemrut, bu dik duruşu cezasız bırakmadı. Nemrut, büyük bir ateş yaktı ve İbrahim (as) ateşin ortasına attı.

Rabbimiz Kuran’da belirtildiği üzere ateşe emretti:

‘Ey ateş İbrahim’e karşı serin ve selamet ol’ (Enbiya-69) dedi.

Bu emir sonrasında ateş Hz. İbrahim (as)’ı yakmadı ve böylece büyük bir mucize meydana geldi. Bu şekilde Nemruttan kurtulan Hz. İbrahim Babil’den ayrıldı ve Mısır’a eşi Sare ile birlikte geldi. Burada Mısır’a ve daha sonra Harran bölgesine hicret etti. Allah-u Teala’nın emri ile hanımı Hacer’i ve oğlu İsmail’i Mekke bölgesine getirdi.

Kurban Bayram Hikayesi: Kurban Kıssası

Peygamberimiz (sav)’in dedesi olan Hz. İbrahim, rüyasında oğlunu boğazladığını görür. Hz İbrahim ve Hz İsmail arasında geçen bu kıssa Mekke’de geçmektedir. İsmail, güzel ve bir o kadar da şirin bir çocuktur. Babasının reyhanı ve gözünün nurudur.

Bir gün rüyasında İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail’i boğazlarken görür. Peygamberlerin rüyası sadık rüyadır ve bu rüya Allah-u Teala’dan gelen bir emirdir. Bu emir gereği, Hz. İbrahim, Hz. İsmail’i Allah yolunda kurban etmesi gerekiyordu. Yalnız bu durumu Hz. İsmail’in annesi Hz. Hacer duymamalıydı. Annelik şefkati ağır basabilirdi ve bu nedenle Allah’ın emri yerine getirilemezdi.

Şeytan Hazreti Hacer’in yanına gitmeye ve ona vesvese vermeye başladı. ‘Oğlunu kesmeye götürüyor biliyor musun?’ diyerek annelik duygularını harekete geçirmeye çalıştı. Ancak Hazreti Hacer’in Allah’a ve Resulüne olan bağlılığı tamdı ve şeytan ilk adımda başarısız oldu. Hz İbrahim ve Hz İsmail hayatı samimiyet ve bağlılık üzerinedir.

İkinci adımda şeytan, İsmail Aleyhisselamın yanına gelir ve ‘baban seni kesecek’ diyerek vesvese verir. Ama İsmail Aleyhisselam da aynı metaneti gösterir ve şeytan ondan da ümidini keser.

Şeytan üçüncü olarak Hazreti İbrahim Aleyhisselam’a vesvese vermeye çalışır. Ancak Hz. İbrahim onu taşlar ve kovar. Hac ibadetinde şeytan taşlama olayı Kurban Bayram Hikayesi kıssasının bu kısmından gelmektedir. Taşlama işi Mina’da meydana gelmiştir.

İsmail Aleyhisselam, ‘babacığım ellerimi ve ayaklarımı bağla. Yüzümü çevir ve annemi teselli et.’ der. Gözleri yaşlı İbrahim (as) tek bir hareketle evladını boğazlamak için hamle yapar ancak bıçak kesmez. O anda bağışlandıklarını anlar. Allah-u Teala onlara bir koç indirir ve indirilen bu koçun kurban edilmesini ister.

Kuran’da Kurban Bayram Hikayesi

İbrahim (as) ile oğlu İsmail arasında geçen Kurban Bayram Hikayesi Kuran’da geçmektedir. Kuranda Hz ibrahim Kuran’da Saffat suresi 100 ile 111 arasında geçmektedir. Saffat 100-111 şu şekildedir:

Kurban Bayramı Hikayesi ve Sonuçları

Allah-u Teala’nın rüya yolu ile Hz. İbrahim’e oğlunu kurban etmesini istedi. Hz. İbrahim sorgusuz sualsiz verilen emri yerine getirmek için yola çıktı. İbretlik Kurban bayram hikayesi, İbrahim aleyhisselam’ın Allah’a olan bağlılığını en iyi şekilde ifade etmektedir.

Babalık duygularını bir kenara bırakarak oğlunu kurban etmek üzere uygun bir yere götürdü. Sonuçta Allah bu samimiyetine karşılık onları affetti ve kurban etmeleri için bir koç gönderdi. Dünya Müslümanlarının kutladığı bu bayramın hikayesinden çıkan sonuçlar şu şekildedir:

  1. Hz. İbrahim’in Allah’a karşı samimiyetinin ne derece olduğu anlaşılmaktadır.
  2. Şeytanın vesvese verdiği Hacer ve oğlu İsmail (as) da imtahana tabi tutuldu. Ve her ikisi de bu imtihanı kazandı.
  3. Allah’ın emir ve yasaklarına karşı samimi olanlara karşı Allah’ın yardım edeceği anlaşılmıştır.

Bu olaydan sonra Hz. İbrahim aynı mevsimde Allah’a kurban kesmeye başladı. Bundan sonra Hanif yani Hz. İbrahim’e (as) tabi olanlar her yıl kurban kesmeye başladı. Kurban ve hac ibadeti birleştirildi ve böylece hac ibadetinin sınırları ortaya çıktı.

Mekke’de Amr bin Luhay’ın Mekke’ye putperestliği getirmesinin ardından Hz. İbrahim’in sünneti olan hac ibadeti ve kurban ibadeti unutuldu. Ve tamamen değiştirildi. Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav), unutulan ve aynı zamanda bozulan hac ibadetini yeniden getirdi. Kurban Bayram hikayesi günümüze kadar İslam kültürünün bir parçası olarak kaldı Günümüze kadar gelen Kurban Bayramı ve hac ibadeti peygamberimiz (sav)’in sünnetidir.

Kurban Bayramı yaklaşırken, kurban kesimi, kurban olarak seçilen hayvanın uygunluğu, bayram namazı ile ilgili araştırmalar artıyor. Tüm kurban kesecekler olmak üzere bu başlıkları öğrenmemiz gerekir. Tüm bu bilgileri sitemizdeki ilgili yazılarda bulabilirsiniz.

- OKU HABER, Güncel bölümünde yayınlandı
https://www.okuhaber.com/haber/5055035/teslimiyet-suurunun-en-buyuk-ornegi-kurban-bayram-hikayesi