Kanal İstanbul Projesi Ankette Geçer Not Alamadı Halkın Yüzde 64’ü Projeye Karşı  

Kanal İstanbul Projesi, hükümet tarafından asrın projesi olarak görülürken İstanbul halkının hükümet ile aynı fikirde olmadığı görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirmiş olduğu ankete katılan 606 bin 317 kişinin yüzde 64’ü projeye hayır oyu verdi. Projenin İstanbul’a fayda sağlayacağını düşünen yüzde 36’lık kısım ise evet oyu kullandı.

Belediyenin resmi web sitesinden gerçekleştirilen ankete katılım çevrimiçi olarak gerçekleşti. Hükümetin hayata geçirmeyi düşündüğü proje hakkında katılımcılara 6 soru yönetildi.

Kanal İstanbul projesinin İstanbul’a faydalı olacağını düşünüyor musunuz?”

Sorusu katılımcılara soruldu ve 6 sorunun cevaplanması istedi. Katılımcıların yüzde 64’ü projenin İstanbul için faydalı olmayacağını düşünerek “Hayır” seçeneğini işaretledi.

Deprem ve Susuzluk Endişesi Halkı Tedirgin Ediyor

Ankete katılan kişililerin verdiği cevaplar projeye neden hayır dediklerini açıklar durumda. Ankete katılım sağlayan kişilerin büyük çoğunluğu projenin susuzluğa neden olacağını ve deprem riskini doğuracağını düşünüyor.

Projenin İstanbul’a ne gibi olumsuz etkileri olacağını düşünüyorsunuz sorusuna verilen cevapların oranları ise şöyle;

Halkın Büyük Bir Kısmı Projenin Acil Olarak Yapılması Gerektiğini Düşünmüyor

Büyükşehir belediyesi tarafından sorulan bir tanesi de projenin aciliyetinin olup olmadığı idi. Ankete katılan kişilere sorulan;

“ Kanal İstanbul’un yapılması, İstanbul’un acilen çözülmesi gereken sorunlardan biri midir?”

Sorusuna verilen cevaplar da projenin şuan halk için önceliği olan bir proje olmadığını gösteriyor. Soruya cevap verenlerin yüzde 32.9’luk kısmı projenin acil olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünürken yüzde 67.1’lik kısmı daha önemli konuların olduğunu düşünüyor.

Kanal İstanbul Projesi için 100 milyar lira harcanacağı ifade edilmişti. Bu paranın kullanımına yönelik de soru yönelten belediyeye verilen cevaplar ise şöyle;

“ Projeye harcanacak olan 100 milyar lira ile ilgili neler düşünüyorsunuz?”

“Kanal İstanbul’a Kimin İhtiyacı Var?”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan ankette katılımcılara yöneltilen sorulardan sonuncusu “Kanal İstanbul’a kimin ihtiyacı var?” sorusu oldu. Soruya cevap verenlerin yüzde 35’i projeye İstanbul halkının ihtiyacı olduğunu söyledi. Diğer verilen cevapların oranları ise şöyle;

- OKU HABER, Güncel bölümünde yayınlandı
https://www.okuhaber.com/haber/5163362/kanal-istanbul-projesi-ankette-gecer-not-alamadi-halkin-yuzde-64u-projeye-karsi