Türkiye Ekonomisi Üçüncü Çeyrekte 9.9 Küçülme Yaşadı

Dünya piyasaları içinde son dönem yaşanan olaylardan sonra Türkiye Ekonomisi küçülmeye başladı. Özellikle koronavirüs nedeniyle ülkelerle ithalat ihracat hacminin gerilemesi böylesine bir sonuç ortaya çıkardı. Yılın üçüncü çeyreği ile başlayan bu küçülme ekonomik yönden olumsuz etki bıraksa da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak olumlu yönde konuştu. Ayrıca Türkiye ekonomisini sağlam temeller üzerine kurulu olduğunu sözlerinde yineledi.

Bakan Albayrak sözlerinde olumlu olsa da TÜİK verileri bu durumun tam tersini söylüyor. Geçen 2019 yılının verileri göz önüne alındığında yurt içi hasıla sonuçlarıyla birlikte ekonominin 9,9 gerilediği gözlemlenmektedir.

Ayrıca yabancı döviz kurları karşısında Türk Lirasının değer kaybetmesi ve piyasadaki ürünlerin yabancı sermaye ile Türkiye’ye girmesi alım gücünü düşürmüştür.

Türkiye Ekonomisi İçin Olumlu Gelişmeler

Türkiye Ekonomisi yılın üçüncü çeyreği itibari le küçülme gösterse de üretim konusunda artış sağlamıştır. Geçen yıl üretimden elde ettiği gelir üzerinden bu yıl %1.3 oranında bir artış sağlayarak totalde 1 trilyon 41 milyar dolar elde etmiştir. Dış piyasa üzerinde gösterilen bu olumlu gelişme her yıl devam ederse kalkınma açısından güzel sonuçlar verebilir. 

Geçmiş dönem ile bu yılın ikinci çeyreği incelendiğinde şu sonuçlar ortaya çıkıyor:

Üstteki sonuçlar artan sonuçlarımız olup ekonomi tarafında sevindirici bir haberdir. Özellikle her yılın çeyreğinde artışların sürekli olması Türkiye için finans anlamında büyük kalkınma sağlayacaktır.

Türkiye Ekonomisi İçin Olumsuz Gelişmeler

Türkiye Ekonomisi 2019 yılı içinde olumlu sonuçlar aldığı kadar olumsuz sonuçlar da almıştır. Gelişmekte olan bir ülke olan Türkiye gelecek yıllarda daha iyi refah seviyesine ulaşmak için bazı alanlarda öncelik verirken bazı alanlarda yanlış yatırımlar ile gerileme sağlamıştır.

Bu konuda olumsuzluğu en çok yaşayan 9 alan şu şekildedir:

Yukarıda bulunan oranlar ekonomi açısından azalan yani olumsuzluğu yansıtmaktadır. Ayrıca piyasa üzerinde bu alanların büyük oranı olduğunu düşünürsek gerilemenin boyutu ortaya çıkmaktadır.

Türkiye Ekonomisi 3. Çeyrek ve Sonraki Dönemde Nasıl Olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yılın 3. Çeyreği için açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı.

‘’Kötümser tabloları GSYİH oranımız dünya ülkelerine kıyasla iyi sonuç verdi. Ekonominin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli.’’

Bakan Albayrak’ ın sözlerinden yola çıkarak Türkiye’nin iyi durumda olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca gelecekte yapılacak yatırımlar ve kalkınma politikaları ile ekonomide daha fazla artış sağlanıp iyi bir rota çizileceğini görüyoruz.

Türkiye Ekonomisi Bakan Albayrak’ın şu sözleri ile olumlu bir gidişata sahip olacaktır diyoruz.

‘’Yılı pozitif ayrışarak kapatacağız. 2021’e pandeminin izlerini silerek girmekte kararlıyız. ‘V’ çıkışını GSYİH verilerinde göreceğiz.’’

İfadeleriyle sözlerini tamamlayan Albayrak daha iyiye gidileceği konusunda gayet kararlı.

2019 Yılı Rakamları ile Türkiye Ekonomisi

Her yıl her alanda farklı miktarlarda yatırım yapılırken üretimin artması ile daha fazla yatırımlar olmuştur. Özellikle sanayi üretimi %18,3 ile zirvede yer alırken birçok ülkeye de ürünler gönderilmiştir. GSYH, üretim sınıfında 2019 yılı ile geçen yılın kıyaslaması yapıldığın da %15 artarak önemli bir gelişme göstermiştir. Sonrasında sırası ile imalat, toptan perakende, motorlu kara taşıtlarının -motosikletlerin onarımı, ulaştırma ve depolama takip etmiştir.

Türkiye ekonomisi yıllık gayrisafi içinde en düşük pay her zaman olduğu gibi hane halkının ve işverenler olmuştur. Kişi başına GSYH tarafında 2019 yılında cari fiyatlar göstergesinde 52 bin 316 TL olarak geçmiştir. ABD doları karşılığı ise 9 bin 213 dolardır. Bu bilgiler ışığında TL yine fazlasıyla değer kaybetmiştir diyebiliriz.

Bir başka alan Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor %18,4 oranıyla büyük gelişme göstererek en çok büyüyen sektör oldu. Bu alanda devlet tarafından yapılan yatırımların büyük payı olup dünya açısından da güzel katkılara imza atılmıştır. Hem turizme katkı yaparken hem de Türkiye kendi içinde güzel gelişmelere imza atmıştır.

Önem verilmesi gereken bir konu da yerleşik hane halkı nihai sonuçlara göre tüketim oranları şu şekildedir. 2019 yılı bir önceki yıla oranla %1,5 artarak önemli bir gelişme göstermiştir. GSYH içinde 56,5 paya sahiptir. Hane halkı harcamaları içinde yüksek payı gıda %21,8 ile alırken son sırada %14,5 ile konut, su, elektrik, gaz bir de yakıtlar yer almaktadır.

- OKU HABER, Ekonomi bölümünde yayınlandı
https://www.okuhaber.com/haber/5168639/turkiye-ekonomisi-ucuncu-ceyrekte-99-kuculme-yasadi