Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Ne Demektir? Hangi Koşulların Varlığı Halinde HAGB Kararı Verilebilir?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, hukuk sistemimiz içerisinde cezanın bireyselleştirilmesi noktasındaki en önemli kurumlardan biridir. HAGB kararı toplum tarafından çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Biz de bu yazımızda en çok merak edilen sorulara cevap vererek detaylı bir bilgilendirme yapacağız.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir?

Söz konusu karar en kısa tanımı ile bir sanık hakkında hükmolunan cezanın belirli bir denetim süresine tabi olarak açıklanmasının ertelenmesidir. Belirlenen denetim süresi içinde sanık yeni bir kasıtlı suç işlemez ve yükümlülüklerine uygun davranırsa açıklanması geri bırakılan ceza kararı ortadan kaldırılır.

HAGB Ceza Muhakemesi Kanunu 231. Madde içerisinde ayrıntıları ile düzenlenmiş bir kurumdur.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 231/5. Maddesi;

Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl(2) veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Uzlaşmaya ilişkin hükümler saklıdır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç doğurmamasını ifade eder düzenlemesini içerir.

Bu yasal düzenleme kapsamında açıklanmanın geri bırakılması kararı uygulanabilmesi için bazı şartlar gereklidir. 2 yıl ya da daha az süreli hapis veya adli para cezasına mahkum olan sanıklar yönünden diğer şartları da bulunuyorsa uygulanabilir. Yani HAGB için ilk ve en önemli koşul, 2 yıl ya da daha az süreli hapis veya adli para cezası verilmesi şartıdır.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Şartları Nelerdir?

Söz konusu kararın verilebilmesi için bazı şartların birlikte bulunması gerekir. Bu şartların yokluğunda sanık hakkında HAGB kararı verilemez.

Bu şartlar ise;

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasında Denetim Süresi

Suçluya dair söz konusu karar verildiğinde sanık için beş yıllık bir denetim süresi belirlenir. 18 yaşından daha küçük olanlar yönünden ise denetim süresi üç yıldır. Bu denetim sürelerinde sanığın tekrar kasıtlı bir suç işlememesi gerekir. Sanık denetim süresi içinde suç işlemezse açıklanması geri bırakılan hüküm denetim süresi sonunda ortadan kaldırılır ve davanın düşmesine karar verilir.

Ancak sanık, belirlenen denetim süresi içerisinde yani beş yıl içinde kasıtlı bir suç işlerse verilen hüküm aynı mahkeme tarafından aynen açıklanır. Bu süre 18 yaşından küçükler için 3 yıldır.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararlarına İtiraz

Öncelikle belirtelim ki Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair verilen kararlar açısından istinaf ya da temyiz yoluna gitmek mümkün değildir. HAGB kararlarına karşı ancak kararın duruşmada öğrenilmesinden ya da tebliğ edilmesinden başlayarak yedi gün içerisinde itiraz etme hakkı bulunur. İtiraz incelemesinde mahkeme HAGB kararı için gerekli şartların oluşup oluşmadığına dair inceleme yapar.

- OKU HABER, Hukuki ve Adli Konular bölümünde yayınlandı
https://www.okuhaber.com/haber/5343750/hukmun-aciklanmasinin-geri-birakilmasi-ne-demektir-hangi-kosullarin-varligi-halinde-hagb-karari-verilebilir