Yargıtay Daireleri 24’e Düşürülüyor 4 Daire Daha Kapatılıyor

Yargıtay daireleri sayısının 46’dan 24’e indirilmesi için geçtiğimiz yıllarda karar alınmıştı. Bu karar nedeniyle birçok daire kapatılmıştı. Şimdi yine bu dairelere ek olarak 4 dairenin daha kapatılması kararlaştırıldı.

1 Temmuz 2016 tarih ve 6723 sayılı Kanun’un 15. maddesi ile Yargıtay Kanunu’nun 5. maddesinde değişiklik yapıldı. Yargıtay Kanunu’na eklenen geçici 15. maddesinin 12. fıkrasıyla söz konusu yasanın yürürlüğe girdiği 23 Temmuz 2016 tarihinden itibaren altı yıl içerisinde daire sayısının düşürülmesi kararlaştırıldı. Yargıtay’ın 23 hukuk ve 23 ceza dairesinden oluşan ve 46 olan daire sayısının, 12 hukuk ve 12 ceza dairesi olmak üzere 24 daireye indirilmesine karar verildi.

Bu değişiklik uyarınca, Yargıtay’ın 46 olan daire sayısının daha etkin ve daha verimli olarak çalışabilmesi için 12 hukuk dairesi ve 12 ceza dairesi olmak üzere 24’e düşürülmesi kararlaştırıldı. Aynı zamanda Yargıtay üye sayısının da kademeli bir şekilde 200’e düşürülmesi konusunda kanuni bir düzenleme yapılmıştı. Bu yasal düzenleme kapsamında daha önce 7 Temmuz 2020 tarihinde 17, 18 ve 20. Ceza Daireleri ile 13, 19, 20, 21 ve 22. Hukuk Daireleri kapatılmıştı.

Dört Daire Daha Kapatılıyor

Yargıtay'ın hem daha etkin hem de daha verimli bir şekilde çalışabilmesi amacı ile yapılan bu yasal düzenleme kapsamında 4 daire daha kapatılıyor. Kapatılması kararlaştırılan dairelerin 2’sinin ceza dairesi, 2’sinin de hukuk dairesi olacağı bilgisi verildi.

Bu karar, Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu tarafından 3 Kasım tarihinde yapılan toplantıda alındı. Karar uyarınca; Yargıtay 13. Ceza Dairesi ve 3. Ceza Dairesi ile 23. Hukuk Dairesi ve 17. Hukuk Dairesi'nin kapatılmasına karar verildi.

Dosyalar Diğer Dairelere Devredilecek

Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu kararında, kapatılan dairelerde bulunan dosyaların Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden devri ile daire başkanlarının görevlendirilmesiyle alakalı da düzenlemeler yapıldı.

Yapılan düzenlemeye göre;

Alınan karara göre ayrıca;

Düzenleme Gerekçesi Açıklandı

Yargıtay 1’nci Başkanlık Kurulu tarafından verilen kararda, yapılan düzenlemenin gerekçesi de açıklandı. Söz konusu kararda, Yargıtay Dairelerinin mevcut iş yükleri ile birlikte üye ve tetkik hakimi sayıları arasındaki farklılıkların performans ve emek kaybına neden olduğu söylendi. Bu durumun kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasına konusunda da engel teşkil ettiği belirtildi.

Kararda, aynı nitelikteki dosya ve işlere farklı dairelerin bakması sebebiyle benzer dosya kararları arasında farklılıklar olabildiği vurgulandı.

“Bu nedenle sık sık içtihadı birleştirme yoluna gidilmesi gerektiği gibi, ayrıca Anayasa Mahkemesi tarafından hak ihlali kararları da verilebilmektedir" tespiti yapıldı.

- OKU HABER, Hukuki ve Adli Konular bölümünde yayınlandı
https://www.okuhaber.com/haber/5676261/yargitay-daireleri-24e-dusuruluyor-4-daire-daha-kapatiliyor