Ayasofya’nın Camiye Çevrilmesi Kararına Karşı Dava Açıldı

Ayasofya Cami, Danıştay 10. Dairesi tarafından Temmuz ayında verilen ve ülke gündeminde de önemli yer tutan mahkeme kararı sonrasında, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilmişti. Ve 24 Temmuz 2020’de Ayasofya’da ilk namaz kılınmıştı.

Şimdi ise, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi için Türkiye vatandaşı olan bir grup Ortodoks’un Danıştay’a yeni bir dava açtıkları gündeme ve haberlere yansıdı.

Rum Ortodoks Azınlığın Hakları İhlal Edildi İddiası

Türkiye’deki Ortodokslardan oluşan bir grup açtıkları davada, Türkiye’de yaşamını sürdüren Rum Ortodoks azınlığın haklarının ihlal edildiğini iddia ettiler. Ayasofya’nın Diyanet İşleri Başkanlığı’na devrine dair Temmuz ayında verilen kararın iptal edilmesini talep ettiler.

Ayasofya İçin Yeni Bir Dava

Türkiye vatandaşı olan Ortodoks grup, ‘Haklarımız ihlal edildi’ iddiasını ileri sürdü. Bu nedenle de Temmuz ayında alınan Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılmasına ilişkin kararın iptal edilmesi amacıyla Danıştay nezdinde başvuruda bulundular.  

Cami Vasfı İle Tescilli

2 Temmuz 2020 günlü Danıştay 10. Dairesi kararı ile 1934 tarihli Ayasofya’nın cami vasfından müzeye çevrilmesine yönelik verilen Bakanlar Kurulu kararının iptaline karar verilmişti. Verilen Danıştay 10. Dairesi bu kararının gerekçesinde ise özellikle Ayasofya’nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfının mülkiyetinde bulunduğu söylendi. Bu yapının cami olarak toplum hizmetine sunulmuş olduğu, ayrıca tapu belgesinde de cami vasfı ile tescilli olduğu ve bu hususun değiştirilemeyeceği vurgulandı. Bu gerekçeler dikkate alınarak;

“Bu durumda, Türk hukuk sisteminde kadimden beri korunarak yaşatılan Vakfa ait taşınmaz ve hakların vakfiyesi doğrultusunda istifadesine bırakıldığı toplum tarafından kullanılmasına engel olunamayacağı, vakıf senedinde sürekli olarak tahsis edildiği cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varıldığından, bu hususlar dikkate alınmaksızın Ayasofya'nın cami olarak kullanımının sonlandırılarak müzeye çevrilmesi yönünde tesis edilen dava konusu Bakanlar Kurulu Kararında hukuka uygunluk görülmemiştir.

İfadelerine yer verilerek söz konusu karar gerekçelendirilmişti.

Ayasofya 24 Temmuz 2020 Günü İbadete Açıldı

Danıştay 10. Dairesi tarafından verilen bu karar sonrasında ise müze olarak hizmet sunan Ayasofya, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Diyanet İşleri Başkanlığı’na bünyesine devredildi. Ayasofya’da ilk namaz da 24 Temmuz 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve geniş bir vatandaş topluluğunun katılımı ile kılındı.

Konu Yeniden Yargıya Taşındı

Ayasofya’nın tekrar cami vasfına kavuşması üzerine, Türk vatandaşı olan bir grup Ortodoks tarafından yeni açılan bir dava gündeme geldi. 1934 tarihinde verilen Bakanlar Kurulu kararının 86 yıl sonra iptali için açılan davanın zaman aşımı sebebiyle reddedilmesi gerektiği ifade edildi. Bu nedenden dolayı da Cumhurbaşkanlığı kararının hukuki dayanağı bulunmadığı söylendi.

Türkiye’de yaşamakta olan Rum Ortodoks azınlığının haklarının ihlal edildiği vurgulandı. Ayrıca Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesinin Türkiye’nin de tarafı bulunduğu UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması sözleşmesine ve Birleşmiş Milletler Kültürel Haklar Sözleşmesi hükümlerine aykırılık taşıdığı iddia edildi. Cumhurbaşkanlığı tarafından Ayasofya’nın, Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilmesi kararının iptali istendi.

Açılan bu dava sonrasında ise gözler, Danıştay tarafından bu talebe ilişkin verilecek karara çevrildi. Danıştay’ın konu ile alakalı kısa bir süre içinde kararını vermesi bekleniyor.

1934 tarihli bakanlar kurulu kararıyla Ayasofya nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair bakanlar kurulu kararına karşı bakanlar kurulu kararını iptal davası açılmıştı. Danıştay İdari dava daireleri Ayasofya nın kullanım şeklinin iç hukukumuza göre diyanet işleri başkanlığı vakıflara devredilmesine karar verdi. Dünya mirasında yer alan Ayasofya Camii herhangi bir özel mülkiyete bağlı olmadan ibadete açıldı.

- OKU HABER, Güncel bölümünde yayınlandı
https://www.okuhaber.com/haber/5691904/ayasofyanin-camiye-cevrilmesi-kararina-karsi-dava-acildi