Bölge Adliye Mahkemeleri Nedir? Hangi Davalara Bakar? İstinaf Mahkemeleri Görevleri Nelerdir?

Bir üst derece mahkeme türü olan Bölge Adliye Mahkemeleri nedir? Bölge Adliye mahkemeleri görevleri nelerdir? İstinaf mahkemeleri hangi davalarda görevlendirilir? İşte, tüm detayları...

Uzun yıllar yargı sistemimizde yerel mahkemelerce verilen kararların incelenmesi ve denetimi temyiz yolu ile Yargıtay’da gerçekleştirildi. 26.09.2004 tarihinde kabul edilen 5235 sayılı “Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun” ile yasal alt yapısı kurulan Bölge Adliye Mahkemeleri diğer bir ifade ile İstinaf Mahkemeleri 20 Temmuz 2016 tarihinde faaliyete geçerek çalışmalarına başladı.

Bu mahkemelerin faaliyete geçmesi ile istinaf kanun yolu da ilk derece mahkemeleri tarafından verilen kararların denetlenmesi açısından yeni bir kanun yolu olarak işlemeye başladı. İşte, istinaf mahkemeleri hakkında bilinmesi gerekenler...

Bölge Adliye Mahkemeleri Nedir?

Bölge Adliye Mahkemesi, ikil derece ceza ve hukuk mahkemeleri tarafından verilen kararlara karşı yapılan istinaf başvurularını incelemekle görevli olan üst derece mahkemeleridir. Bu mahkemelerin, kuruluşları, görevleri, yapıları ve işleyişleri 5235 Sayılı Kanun ile düzenlenmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi, istinaf üzerine önlerine gelen davaları maddi ve hukuki açıdan inceleyen ve temyiz öncesi gerekli denetimleri yapan mahkemelerdir.

Bölge Adliye Mahkemeleri Görevleri Nelerdir?

Bölge Adliye Mahkemesi esas olarak, ilk derece ceza ve hukuk mahkemeleri tarafından verilen kesin olmayan hükümlere karşı yapılan istinaf başvurularını incelerler ve karara bağlarlar. Bölge Adliye Mahkemeleri kuruldukları bölgede ceza daireleri ve hukuk daireleri ile görevlerini yerine getirirler. Diğer bir ifade ile her Bölge Adliye Mahkemesinin ceza ve hukuk daireleri vardır.

a) Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairelerinin Görevleri

Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairelerinin görevleri 5235 sayılı Kanun’un 36. Maddesinde ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Madde düzenlemesine göre Hukuk Dairelerinin görevleri;

Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak olarak belirlenmiştir.

b) Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerinin Görevleri

Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Daireleri görevleri 5235 sayılı Kanun’un 37. Maddesinde ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Madde düzenlemesine göre Ceza Dairelerinin görevleri ise;

Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak olarak belirlenmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi Kararlarına Karşı Temyiz

Bölge Adliye Mahkemelerinin istinaf başvuruları üzerine verdikleri ve kesin olmayan kararlarına karşı da Yargıtay nezdinde temyiz başvurusu yapılabilir. Ancak kesin nitelikte olup, temyiz başvurusu yapılamayan Bölge Adliye Mahkemesi kararları ise şunlardır;

Davanın düşmesine, ceza verilmesine yer olmadığına, güvenlik tedbirine ilişkin ilk derece mahkemeleri kararları ile ilgili olarak Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen bu tür kararlar ya da istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararlar aleyhine de temyiz kanun yoluna gidilemez.

- OKU HABER, Hukuki ve Adli Konular bölümünde yayınlandı
https://www.okuhaber.com/haber/5702500/bolge-adliye-mahkemeleri-nedir-hangi-davalara-bakar-istinaf-mahkemeleri-gorevleri-nelerdir