Türkiye’de Hakimler Ne Kadar Maaş Alıyor? Hakim Maaşları Ne Kadar?

Hakim maaşları ne kadar sorusu, internette sık aratılan sorular arasında yerini almaktadır. Genel olarak ülkemizde belirli ve standart hakim maaşı verilmesi söz konusu değildir. Çünkü hakim maaşları, hakimlerin görev aldıkları bölgelere göre değişmektedir. Ayrıca hakimlerin kıdemleri de maaşlarda farklılık olmasına neden olmaktadır. Bu yazımızda görev yapılan bölgelere ve kıdem özelliklerine göre hakim maaşı hakkındaki bilgileri derledik. Ancak öncelikle hakim nedir, ne iş yapar sorularına cevap vereceğiz…

Hakim Kimdir? Ne İş Yapar?

Hakim nedir, kimdir sorusunun yanıtı; hukuk kuralları çerçevesinde mahkemelerde çalışan ve herhangi bir konuda karar alınmasını sağlayan kişidir. Şahısların devletle ye da şahısların şahıslarla yaşadığı sorunların çözümü, mahkemelerde hakimler tarafından hukuk kuralları çerçevesinde sağlanmaktadır. Ülkemizde her bir hukuk dalının kendi alanında uzmanlaşmış olan hakimleri bulunmaktadır. Hakim maaşları da bu hukuk dallarına, kıdemlere ve görev yapılan yerlere göre farklılığa uğramaktadır.

Hakim Nasıl Olunur?

Hukuk alanına ilgi duyan ve meslek olarak hukuk düşünen kişiler, hakim nasıl olunur sorusunun yanıtını merak etmektedir. Bir kişinin hakim olabilmesinin öncelikli şartı; üniversite eğitimini hukuk fakültesinde almasıdır. Hukuk fakültesi mezunları, mesleki sınavlara girip başarı gösterdikleri takdirde hakim olabilmektedir.

Kimi kişiler mesleğin prestiji nedeniyle hakim olmak isterken, kimi kişiler de hakim maaşı nedeniyle bu alana yönelmektedir. Ancak hukuk alanında ulaşılabilecek en üst mesleki makamlar arasında hakimlik bulunmaktadır. Bu sebeple de yoğun olarak tercih edilmektedir. Temelde hakimlik mesleği ikiye ayrılmaktadır. Adli yargı ve idari yargı olarak ikiye ayrılan hakimlikte, adli yargı hakimi olarak çalışacak olan kişilerin hukuk fakültesi mezunu olması gerekmektedir.

Hukuk mezunu kişiler, Adalet Bakanlığı ile ÖSYM tarafından hazırlanan sınavda başarı sağladığında atanmaktadır ve hakim alımı Adalet Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. İdari yargı hakimi de hukuk fakültesi, siyasal bilgiler, iktisat, iktisadi ve idari bilimler veya maliye fakültelerinden mezun olmalıdır. Bu fakülte mezunları da Adalet Bakanlığı ile ÖSYM’nin sınavında başarı sağladığında atanmakta ve hakim maaşı almaktadır.

Hakimlerin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Hakimler, hukuki açıdan sorun teşkil eden durumları çözüme ulaştırmakla görevli olan kişilerdir. Bireylerin hak ve özgürlüklerinin elinden alınmasına kadar karar verilebilen bu mesleğin görev ve sorumlulukları oldukça ağırdır. Bu nedenle de hakim maaşları ortalamanın üzerinde ödenmektedir. Anayasanın, yasaların, teamüllerin dikkate alınarak kararların verildiği hakimlik mesleğinde süreç hukuki olarak yürütülmektedir. Genel olarak hakimlerin görev ve sorumlulukları ise şunlardır:

Hakim Maaşları 2020

Hakim maaşları 2020 yılında, hakim maaşları 2019 tablosuna göre değişiklik göstermektedir. Çünkü her sene hakim maaşı da belirli bir zam oranında arttırılmakta, bir önceki yıla göre memur maaşları olduğu için artmaktadır. Bir hakimin ne kadar maaş alacağı, enflasyon farkı, görev yapılan yere ve hakimin kıdemine göre değişmektedir. Bu sebeple de hakim maaşları standart değildir. Hakim maaşları ne kadardır sorusuna verilecek farklı yanıtlar bulunmaktadır. Genel olarak hakimlerin aldığı maaş 2020 yılında 9.250 TL’den başlamaktadır. Hakim maaşları ne kadar sorusunun yanıtına gelince, verilecek olan yanıtlar aşağıdaki gibidir:

Ayrıca ¼ kıdem derecesine sahip olan hakim maaşları ve aynı zamanda savcı maaşları 13.500 TL olarak 2020 yılında belirlenmiştir. 24 yıldır hakimlik mesleğini yapan, ¼ kıdemine ve statüsüne sahip kişiler de hakim maaşı olarak 16.500 TL almaktadır.

1-  Hakim Adayı Maaş Alır Mı?

Hakim maaşları ne kadar sorusunun yanıtı kadar özellikle bu mesleğe yeni başlayacak olan kişi ve kişilerin aileleri, hakim adayı maaş alır mı sorusunun yanıtını da merak etmektedir. Hakim ve savcılık sınavlarına giren ve başarı sağlayan kişiler, 2 yıllık bir eğitim sürecine girmektedir. Bu eğitim sürecinde olan kişilere hakim adayı ismi verilmektedir. Dolayısı ile bu süre içerisinde hakim adayı maaşı olarak 2020 yılında 6.600 TL almaktadır.

2-  Hakim Maaşlarını Etkileyen Unsurlar Nelerdir?

Hakim maaşları bazı unsurların etkisiyle artışa uğramaktadır. Bazı durumlar, hakimlerin ek ödeme almasına neden olmaktadır. Hakim maaşları gibi savcıların maaşları da bu unsurlardan etkilenmektedir. Hakim maaşları 2020 tablosuna göre bir hakimin ek ödeme almasına neden olabilecek durumlar şunlardır:

Bu undurlar, hakim maaşı üzerine belirleyicidir. Hakim maaşları, bu unsurların çerçevesinde değerlendirilmektedir. Dolayısı ile her hakim, aynı maaşı almamaktadır. Ayrıca idari hakim maaşı ve idari hakim maaşı da birbirinden farklı olabilmektedir.

- OKU HABER, Hukuki ve Adli Konular bölümünde yayınlandı
https://www.okuhaber.com/haber/5758529/turkiyede-hakimler-ne-kadar-maas-aliyor-hakim-maaslari-ne-kadar