Çocuk Hakları Sözleşmesi Nedir? Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Nelerdir?

Çocuk hakları sözleşmesi her aile ferdi tarafından bilinmesi ve uygulanması gereken haklardır. Hiçbir çocuk bu haklarından mahrum edilemez. Bu haklar hem uluslararası belgelerle hem de ülkemiz yasalarınca koruma altına alınmıştır. Bu hakların ihlali suç teşkil etmektedir.

Her 20 Kasım günü tekrar hatırladığımız Dünya Çocuk Hakları gününü bu yıl da kutladık. Dünyanın çeşitli coğrafyalarında ne yazık ki dünya çocuklarının hakları umarsızca çiğneniyor. Bugünlerimizin yarını, yarınlarımızın ise umudu ve teminatı olan çocuklarımızın haklarını bilmek, öğrenmek, öğretmek ve dile getirip savunmak her bireyin öncelikli görevidir.

Çocuk hakları, tüm toplum düzenlerinde, her bir çocuğun doğumu ile sahip olduğu, evrensel bildirge ve sözleşmeler ile korunan temel insan hakları arasında yer alır. Bu kapsamda, yaşama, barınma, sağlık, eğitim ve sömürüye karşı korunma gibi sayabileceğimiz bu haklar ne yazık ki dünyanın birçok farklı coğrafyasında hiçe sayılarak ihlal ediliyor.

Yaşanan çatışmalar, anlamsız mücadeleler ve savaşlar arasında insanların insan olmalarından kaynaklı temel hakları ve onurları ayaklar altına alınırken maalesef bu ihlallerden en çok da kadınlar ve çocuklar etkileniyor.

Özellikle az gelişmiş ülkelerde karşılaşılan bu hak ihlalleri noktasında daha etkili bir şekilde ses yükseltebilmenin de yolu çocuk haklarını bilmek ve öğrenmekten geçiyor.

Çocuk Hakları Sözleşmesi Hakkında Bilgi

Çocuk hakları sözleşmesi denildiğinde şüphesiz ilke akla gelen isimlerin başında leh bir eğitimci olan Janusz Korczak geliyor.

Korczak, “Bir Çocuğu Nasıl Sevmeli” isimli kitabında çocuk haklarından bahsetmiş ve 1919 yılında yayınlanan bu kitabı ile konuyu gündeme taşımıştır. Daha sonra yaşanan gelişmeler ve çalışmalar ile çocuk hakları noktasında resmileşen ilk metin ise 1924 yılında “Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi” olarak Milletler Cemiyeti tarafından kabul edilmiştir.

Birleşmiş Milletlerin kuruluşunda da bu belge aynen benimsenmiş ve bilahare 1959 tarihinde “Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirisi” adı altında güncellenmiştir. 20 Kasım 1989 günü ise daha kapsamlı olarak “Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme” kabul edilmiştir. Böylece çocuk hakları oldukça kapsamlı evrensel boyutta bir sözleşme ile teminat altına alınmıştır.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi

Çocuk hakları sözleşmesi maddeleri 54 adettir. Günümüzde çocukların haklarını belirtme ve koruma adına en kapsamlı ve etkili hukuki bir metindir. UNICEF, Uluslararası Af Örgütü gibi uluslararası kurumlar ve Çocuk Hakları Platformları gibi teşebbüsler ile dünya üzerindeki çocuk hakları ihlallerinin tespitine ve bu ihlallerin sonlandırılmasına çalışılmaktadır.

Çocuk Hakları Sözleşmesi 1. Maddesine göre her birey 18 yaşına kadar çocuk kabul edilir. Her çocuk vazgeçilmez haklara sahiptir. Çocuk Hakları, tüm çocuklar içindir ve doğum yerleri, ülkeleri, konuştukları dil ne olursa olsun bu haklardan yararlanırlar. Büyüklerinin inançları ya da görüşleri sebebiyle hiçbir çocuğa ayrım yapılamaz.

Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Nelerdir?

Yine sözleşmeye göre çocukların sahip oldukları bazı önemli haklar ise şunlardır;

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Amacı Nedir?

Çocuklar ile ilgili tüm yasa ve uygulamalarda görev alanlar öncelikle çocukların yararlarını düşünmek ve onların menfaatine çalışmak ile yükümlüdürler.

Bu uluslararası belgeden de anlaşılacağı üzere tüm çocukların yaşamaya, barınmaya, eğitime, sağlıklı olmaya, istismarlardan korunmaya, seslerinin duyulmasına ve kendilerine adil bir şekilde davranılmasına hakları vardır.

Çocuk Hakları Sözleşmesi Türkiye

Son olarak, ülkemiz açısından bakılacak olursa 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye’de ilk olarak 1929 yılında kutlanmaya başlamıştır. Dünyanın ilk ve tek çocuk bayramını ülke çocukları yanında tüm dünya çocuklarına armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sahip olduğu vizyonunun derinliği de bu adımla çok daha iyi anlaşılabilir.

- OKU HABER, Hukuki ve Adli Konular bölümünde yayınlandı
https://www.okuhaber.com/haber/5771230/cocuk-haklari-sozlesmesi-nedir-cocuk-haklari-sozlesmesi-maddeleri-nelerdir