Tehlikeli Miyom Boyutları Neler? Miyom Hakkında Merak Edilenler | Ankara Miyom Ameliyatı Hekimi Esra Çabuk Cömert Cevaplıyor

Miyomlar rahimde görülen ve düz kas dokusunda oluşan iyi huylu tümörlerdir. Yapılan araştırmalar 35 yaş üstü kadınlarda miyom görülmesinin %20 olduğunu göstermiştir. Miyom görülme olasılığının yoğun olduğu yaş aralığı ise 35-45 yaş grubudur.

Miyomlarda kötü huya gitme yani kanserleşme ihtimali ise %0,5’in altındadır. Genelde belirti vermeyen miyomlar jinekolojik muayene esnasında tesadüfen tespit edilmektedir. Ancak büyüme gösteren miyomların büyümeye bağlı ve yerleşim yerine bağlı olarak çeşitli belirtileri mevcuttur.

Ankara miyom ameliyatı hekimi Esra Çabuk Cömert’e aşağıdaki soruları sorduk.

Büyüme Bağlı Miyom Belirtileri Nelerdir?

Büyüme gösteren miyomların gösterdiği belirtiler şöyledir;

Belirtilen belirtiler genelde büyüme gösteren miyomların belirtileridir.

Miyom Neden Oluşur?

Miyomun neden oluştuğunun sebebi tam anlamıyla bilinmemektedir. Ancak genetik faktörlerin ve hormonların miyomların gelişmesinde rol oynadığı bilinmektedir. Miyomun oluşma nedeni genetik faktöre tam olarak bağlanmasa da 1.derece yakınlarında miyom görülen bireylerde miyom oluşma olasılığının 2-3 kat fazla olduğunu söylemek mümkündür. Miyomun büyüme ve gelişmesinde ise kadınlık hormonları, östrojen ve progesteron’un rolü büyüktür.

Miyom Görülen Hastalarda Cerrahi Tedavi Nasıldır?

Cerrahi tedavi öncesi uygulanan ilaçla tedaviye yanıt vermeyen hastalarda, histeroktomi yani rahmin ameliyatla çıkarılması işlemi uygulanmaktadır. Histeroktomi, laparaskopik veya vajinal yolla gerçekleştirilmektedir. Bu konuda hastanın üreme isteği görülüyorsa hastaya miyomektomi yöntemiyle müdahale edilmektedir.

Bu yöntem ile hastanın rahmi alınmadan üreme fonksiyonun devam etmesi sağlanmaktadır. Histeroktomi miyomun tekrar etme olasılığını tamamen ortadan kaldırsa da, çocuk sahibi olmak isteyen hastaların miyomektomi yöntemini tercih ettiği görülmektedir. Bu durumda miyomun tekrar etme riskinin bulunduğu hastaya anlatılarak tercih hastaya bırakılır.

Gebelikte Sırasında Miyom Büyür mü?

Hamilelik döneminde miyomların büyüdüğü bilinmektedir, ancak yapılan bazı çalışmalar miyomların hamilelik döneminde sabit kaldığını ve bir kısmının da küçüldüğünü göstermiştir. Bu sebeple hamileliğin miyomlar üzerinde tahmin edilemeyen etkilerinin olduğunu söylemek mümkündür. Hamilelik döneminde büyüme göstermeyen miyomların hastaya ve çocuğa bir zararı yoktur, ancak büyüme gösteren miyomlar düşük yapılmasına sebep verebilmektedir. Hamilelik döneminde miyomların büyümesi halinde sezaryenle erken doğum yöntemi kullanılmaktadır.

Sezaryen Sırasında Miyom Çıkarılabilir mi?

Sezeryan sırasında miyomun çıkarılması genellikle tercih edilmez. Bunun nedeni ise gebe uterusunun durdurulamayan kanamalara sebep verme ihtimalinin bulunmasıdır. Bu durumda hastanın rahmi alınmak zorunda kalınabilir. Ancak miyom rahmin dış duvarında bulunuyor ve saplı bir yapıda ise sezaryen esnasında miyomların çıkarılması mümkündür.

Miyom Ameliyatına Nasıl Karar Verilir?

Miyom ameliyatına karar verilirken birtakım sorulara yanıt aranır, söz konusu sorular şöyledir;

Belirtilen sorular miyom tedavisinde miyomların cerrahi yöntemler uygulanarak çıkarılıp çıkarılmamasına karar verilirken hekimler tarafından sorulan sorulardır.

- OKU HABER, Sağlık bölümünde yayınlandı
https://www.okuhaber.com/haber/5878895/tehlikeli-miyom-boyutlari-neler-miyom-hakkinda-merak-edilenler-ankara-miyom-ameliyati-hekimi-esra-cabuk-comert-cevapliyor