Altındağ Belediye'sinin Başkent Doğalgaz Şirketi'ne 1 Liraya Arsa Tahsis Edildiği İddiası

Türkiye'nin en büyük enerji dağıtım firmalarından biri olan Başkent Doğalgaz Şirketi bir Vakfa yaptığı 8 milyon liralık bağış ile çok konuşulmuştu. Altındağ Belediyesi tarafından Başkent Doğalgaz Şirketine 1 TL'ye arsa tahsis edildiği iddiası gündeme geldi. 

Başkent Doğalgaz'ın Haber İle İlgili Basın Açıklaması İçin Tıklayınız

Başkent Doğalgaz Şirketi Sayıştay Denetim Raporu'na mı Girdi?

Başkent Doğalgaz Şirketi, bir vakıf için Kızılay aracılığı ile 8 milyon liralık bağış yaptığı iddiası gündemi bir hayli meşgul etmişti. 2019 Yılı içerisinde Altındağ Belediyesi Denetim Raporu'na dahil edilen firmaya, Başkent Doğalgaz Şirketine 25 yıllığına 1 lira karşılığında Altındağ'da arsa tahsis edildi. 

“Yapılan incelemede ise; kurum tarafından özel tüzel kişilik olan doğalgaz dağıtım anonim şirketine iki adet arsanın iz bedeli (1 TL) ile yirmi beş yıllığına tahsis edildiği tespit edilmiştir. Bu tespit üzerine de söz konusu taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ilgili kuruluşa kiralanması için gerekli çalışmanın yapılacağı ifade edilmiştir. Mezkûr mevzuat hükümleri gereği kurum tarafından, ancak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına süresi 25 yılı geçmemek üzere taşınmaz tahsisi yapılabilecektir. Bu itibarla, özel tüzel kişilik olan doğalgaz dağıtım şirketine bedelli veya bedelsiz arsa tahsisi yapılması mümkün değildir.”

Altındağ Belediyesi de Mercek Altında

Sayıştay denetçileri tarafından yapılan tespitlerden biri de Altındağ Belediyesi binasındaki onarım masrafları oldu. Yapılan tespit çalışmasında Altındağ Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilen onarım işlemleri için 1 milyon 434 bin 322 lira 93 kuruş harcandığı ifade edildi: 

“Bu itibarla yukarda bahsedilen mevzuat hükümlerine uygun olarak kayıt yapılmaması sonucu 252 Binalar Hesabında 1 milyon 434 bin 322 lira 93 kuruş bir eksiklik bulunmasına ve 630 Giderler Hesabına bu tutar kadar fazla kayıt yapılmasına neden olunmuştur” 

Kentsel Dönüşüm Kapsamında Elde Edilen 273 Dairenin Kaydının Olmadığı İddia Edildi

Altındağ Belediyesi sınırları içerisinde yapılan kentsel dönüşüm projelerinden elde edilen 273 dairenin resmi kayıtlarının bulunmadığı iddiası ile ilgili olarak, tespit raporunda şu ifadelere yer verildi:

Altındağ Belediyesi Aktif İş Yeri Kayıtları Bilinmiyor İddiası

İddiaya göre Belediyenin aktif iş yeri sayılarının belirlenmesinde sorunlar yaşandığının ifade edildiği tespit raporunda Çevre Temizlik Vergisi mükellefi olan aktif işyeri sayısının Belediye kayıtları ile Zabıta Müdürlüğü kayıtlarındaki rakamların farklı olduğu söyleniyor:

"Çevre temizlik vergisi ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı harcı mükelleflerine ilişkin verilerin sağlıklı bir şekilde takibi yapılamadı. Belediyenin aktif işyeri sayısında tam olarak bilgisi olmadığı ortaya çıktı. Çevre Temizlik Vergisi mükellefi olan aktif işyeri sayısı 32 bin 325 iken, Zabıta Müdürlüğü kayıtlarında, işyeri açma ruhsatı sahibi işyeri sayısı 40 bin 302 olarak görüldü. Her iki birim verileri arasındaki 7 bin 977 adet farkın sebebi ilgili birimlerce açıklanamadı."

- OKU HABER, Ekonomi bölümünde yayınlandı
https://www.okuhaber.com/haber/5899661/altindag-belediyesinin-baskent-dogalgaz-sirketine-1-liraya-arsa-tahsis-edildigi-iddiasi