AİHM Demirtaş Kararında Son Dakika Gelişmesi! Türkiye Baroları Demirtaş İçin Tahliye Talebinde Bulundu

Türkiye'de AİHM Selahattin Demirtaş tahliye kararı tartışılırken, Türkiye'nin farklı bölgelerinden toplam 22 barodan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için tahliye talebi geldi. Ankara, İstanbul ve İzmir barolarının da içinde bulunduğu bu 22 baro, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Daire tarafından alınan kararın uygulanmasını talep etti.

AİHM Demirtaş Kararına Barolardan Destek Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Selahattin Demirtaş hakkındaki AİHM kararını kabul etmedikleri yönündeki açıklamalarının ardından muhalefet partilerinden karşıt düşünceler savunulmuştu. Fakat barolardan herhangi bir tepki gelmemişti. Bugün İstanbul, Ankara ve İzmir barolarının da içerisinde olduğu 22 il barosu ortay bir açıklama yaparak eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesini talep etti:

"Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin çekince koymaksızın imzaladığımız 46. Maddesine göre, Mahkeme'nin kararları tüm üye devletler için bağlayıcıdır. Yine Anayasa'nın 90.maddesine göre ulusal norm hiyerarşisinde Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmelerde yer alan hükümlere üstünlük tanınmaktadır. AİHM kararlarının uygulanmamasının Konsey'den çıkarılmaya kadar giden sonuçlarının olduğu da unutulmamalıdır. Bu nedenle; Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleri de dikkate alındığında, Anayasamızın 2. Maddesinde belirtilen bir hukuk devleti olmanın gereği olarak AİHM kararı derhal yerine getirilerek Selahattin Demirtaş, tahliye edilmelidir" 

AİHM Demirtaş Kararını Destekleyen Barolar Hangileridir?

Türkiye'nin dört bir yanından katılımla yapılan Selahattin Demirtaş tahliye talebi açıklamasında imzası olan barolar aşağıdaki gibidir: 

- OKU HABER, Siyaset bölümünde yayınlandı
https://www.okuhaber.com/haber/5924547/aihm-demirtas-kararinda-son-dakika-gelismesi-turkiye-barolari-demirtas-icin-tahliye-talebinde-bulundu