Adli Sicil Kaydı Nedir ? | Adli Sicil Kaydına Hangi Bilgiler Girilir? | Adli Sicil ve Arşiv Kayıtları Nasıl Silinir?

Adli sicil kaydı ya da halk arasındaki tabiri ile sabıka kaydı, iş başvurularından bazı hakların kullanımına kadar farklı nedenlerle vatandaşlardan istenen bir belge olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle adli sicil kaydının ne olduğu, hangi bilgilerin bu sisteme kaydedildiği ve adli sicil ve arşiv kayıtlarının nasıl silineceği çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, bu yazımızda adli sicil kaydına dair merak edilen hususların tümünü sizlere sunuyoruz…

Adli Sicil Kaydı Ne Demektir?

Adli sicil kaydı, kesinleşmiş Türk Mahkeme kararları ile kesinleşmiş ve Türk hukuk sistemi tarafından tanınan yabancı mahkeme kararlarına dayanılarak, kişi hakkındaki ceza ve güvenlik tedbirlerine dair bilgilerin kayıt edildiği merkezi sistem olarak tanımlanabilir. Bu noktada en önemli ayrıntı bir ceza ya da güvenlik tedbirinin adli sicile işlenebilmesi için mahkeme kararının kesinleşmiş olmasıdır. Kesinleşmemiş mahkeme kararlarına bağlı ceza ve güvenlik tedbirleri adli sicil kaydında bulunmaz.

Adli Sicil Kaydına Neler İşlenir?

Adli sicil kaydına esas itibari ile;

Yani kural olarak bir ceza ya da güvenlik tedbiri yaptırımı bulunan her türlü mahkumiyet kararı adli sicil kaydına işlenir. Ancak, mahkeme tarafından verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları (HAGB Kararları) adli sicil kaydında yer almaz. Bu kararlar ayrı bir sisteme kayıt edilerek tutulur. Kişiler ya da kurumlarca istenen normal bir adli sicil kaydı belgesinde HAGB kararı bilgileri görünmez. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına dair bilgiler ancak bir soruşturma ya da kovuşturmayla bağlantılı olarak adli makamlar (mahkemeler ve savcılıklar) tarafından istenmesi durumunda verilmek üzere kaydedilirler.

Bunun yanında sırf askeri suçlar ile disiplin suçlarına dair mahkumiyet hükümleri, disiplin hapsi ya da tazyik hapsine yönelik kararlar, idari para cezası kararları ise adli sicile işlenmezler.

Adli Sicil Kaydı ve Arşiv Kaydı Nasıl Silinir?

Adli sicil kaydında yer alan bilgiler ise;

İlgilinin (adli sicil kaydı bulunanın) ölümü durumunda ise adli sicil kaydı tamamen silinir. Adli sicil kaydından silinen bilgilerin alındığı Arşiv kayıtları ise;

Adli sicil kaydının ve arşiv kaydının silinmesi talebi, Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne hitaben verilecek bir dilekçe ile mümkündür.

- OKU HABER, Hukuki ve Adli Konular bölümünde yayınlandı
https://www.okuhaber.com/haber/6320431/adli-sicil-kaydi-nedir-adli-sicil-kaydina-hangi-bilgiler-girilir-adli-sicil-ve-arsiv-kayitlari-nasil-silinir