Tüik Verileri Dikkat Çekti! Türkiye'de Mutlu Olanlar Azaldı, Hiçbir Okul Bitirmeyenler En Mutlu Kesim

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, Türkiye’deki vatandaşların mutluluk oranlarıyla ilgili önemli veriler paylaştı. 2020 Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nın sonuçlarına göre geçen, seneye göre mutluluk oranında yüzde 4,2 oranında düşüş görülüyor. Evli olanlar, olmayanlara göre daha mutlu olurken aynı durum hiç okula gitmeyen kesimde de geçerliliğini koruyor.

Okulu Bitirmeyenler En Mutlu

TÜİK 2020 Yaşam Memnuniyeti Araştırması, eğitim sisteminin pürüzlü yapısını ortaya koyan veriler açıkladı.  Bir okulu bitirmeyen %54 oranındaki kesimin en mutlu kesim olarak kaydedilmesi dikkat çekti.

Araştırma Verileri Ne Diyor?

TÜİK 2019 ve 2020 yıllarındaki değerlendirmelere göre araştırma verilerini kapsamlı şekilde açıkladı. Bazı önemli başlıkları şöyle sıralamak mümkün:

1.Mutsuzluk Oranları Açıklandı

2019 yılında yüzde 52,4 oranında kişi mutlu olduğunu açıklarken 2020 senesinde bu rakamın 48,2 olduğu açıklandı. Mutsuzluk oranında ise 2019 yılında yüzde 13,1 olan verilerin 2020 senesinde yüzde 14,5 olduğu ve arttığı gözlendi.

2. Kadınlar Erkeklere Göre Daha Mutlu

Dikkat çeken başka bir konu da kadınların erkeklere göre daha mutlu olduğu verisi oldu. Buna göre mutlu olduğunu söyleyen erkeklerin oranı yüzde 47,6 (2019) iken 2020 yılında yüzde 43,2 olarak bu sayı kaydedildi. 2019 yılında kadınlar yüzde 57,0 oranında mutluyken 2020 senesinde ise bu oran yüzde 53,1 olarak kaydedildi.

3. Evliler Daha Mutlu

TÜİK araştırması evli olmayanların evlilere göre daha mutsuz olduğunu söylüyor. 2020 yılında evli ve mutlu bireylerin oranı yüzde 51,7 olarak kaydedildi. Aynı sene için evli olmayanlardaki mutlu olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 41,3 olarak kaydedildi. Cinsiyete göre evli olanlarda ise mutlu olan kadınların yüzde 56,8’si mutlu hissediyor.

4. 65 ve Üzeri Yaştakiler En Mutlu Olanlar  

TÜİK’in yaşa göre mutluluk oranı değerlendirmesinde en mutlu yaş grubunun 65 ve üzeri olduğu kaydedildi. Yaş gruplarına göre yapılan değerlendirmede 2019 yılında yüzde 58,5 ve 2020 yılında yüzde 57,7 oranında mutluluk oranı kaydedildi. Mutluluk oranlarında en düşük oranlar ise 2019 için 55-64 yaş aralığı oldu. 2020 yılında 45,4 oranıyla yaş aralığının daha da düştüğü görüldü. 35-44 yaş aralığının virüsle de alakalı olduğu düşünülüyor.

5. Bitirilen Okullara Göre Mutluluk Oranları

2020 senesinde bir okul bitirmeyenlerde yüzde 54,4 mutluluk oranı

Mutluluk Kaynağı Aile Olarak Görülüyor

TÜİK verileri mutluluk kaynağı olarak ailenin görüldüğünü kaydetti. Mutlu olduğunu beyan eden kişilerin yüzde 69,7’si 2020 senesi için, kendilerini ailelerinin en çok mutlu ettiğini söyledi.

- OKU HABER, Güncel bölümünde yayınlandı
https://www.okuhaber.com/video/6507421/tuik-verileri-dikkat-cekti-turkiyede-mutlu-olanlar-azaldi-hicbir-okul-bitirmeyenler-en-mutlu-kesim