Hukuk Fakültesi Eğitim Süresi Neden Beş Yıla Çıkıyor? İnsan Hakları Eylem Planı Neler Getirecek?

Daha önce açıklanacağı duyurusu yapılan, bazı detaylarına dair bilgiler edinilen ve vatandaşların merakla beklediği “İnsan Hakları Eylem Planı” 02 Mart 2021 günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanırken, Hukuk Fakültesi Eğitim Süresi de değişti.

Açıklanan “İnsan Hakları Eylem Planı” kapsamında ülkemizde hukuk ve insan hakları alanında önemli atılımlara sebep olabilecek birçok yeni alanda yapılacak düzenlemeler halka duyuruldu. Bu anlamda, açıklanan eylem planında hukuk eğitimi ve hukuk fakülteleri ile ilgili yeni bazı karar ve düzenlemelerde yer alıyor. İşte, hukuk fakültelerinde öğrenim süresi ve diğer önemli detaylar…  

Hukuk Fakültesi Eğitim Süresi Beş Yıla Çıkarılıyor

Çalışmaları bir buçuk yılı aşkın süredir Adalet Bakanlığı yetkilileri tarafından yürütülen ve ‘Özgür birey, güçlü toplum ve daha demokratik bir Türkiye’ vizyonu ile hazırlanan “İnsan Hakları Eylem Planı”, 02 Mart günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan toplantı ile kamuoyu ile paylaşıldı.

Kamuoyu ile paylaşılan İnsan Hakları Eylem Planı  mevzuat ve idari faaliyetler hukuki öngörülebilirlik, hesap verilebilirlik ve şeffaflık temelinde hazırlanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da açıklandığı gibi, yine uygulanacak eylem planında kazanılmış haklar, mülkiyet hakkı, suç ve cezada şahsilik ve masumiyet karinesi daha da öne çıkarılıyor olacak. 

Bugünlerde Cumhuriyetin yüzüncü yılına girmeye hazırlanan Türkiye için, bu süreçte temel politika belgesi olacak İnsan Hakları Eylem Planı, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını, hâkimlik teminatını ve adalete erişimi daha da güçlendirecek önemli faaliyetler içeriyor. Bu kapsamda İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında 11 temel ilke yanında 9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyetin hayata geçirilmesi öngörülüyor.

İnsan Hakları Eylem Planı’na göre Hukuk Fakülteleri ve hukuk eğitimi ile ilgili getirilecek yenilikler ise şu şekilde belirlendi;

Uzlaştırmacı Olabilmek İçin Hukuk Fakültesi Mezunu Olma Şartı Aranacak | Hukuk Fakültesi Eğitim Süresi Önem Kazanıyor

Açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı’na göre, mevcut uzlaştırmacıların kazanılmış hakları saklı kalmak koşuluyla, ceza muhakemesi alanında uzlaştırmacı olabilmek için hukuk fakültesi mezunu olma koşulu getirilecek, bunun yanında daha etkili ve etkin soruşturmaların yapılabilmesi için hukuk fakültesi mezunlarının adli kolluk bünyesinde istihdam edilmeleri de sağlanabilecek.  

İlköğretimde ve Ortaöğretimde İnsan Hakları ve Adalet Derslerine Yeni Düzenlemeler

Hukuk Fakültesi eğitim süresi değişikliği de yapılan yapılan İnsan Hakları Eylem Planı’na göre, ilköğretimde ve ortaöğretimde ‘İnsan Hakları ve Adalet’ konulu dersleri verecek öğretmenlere ilişkin eğitim ve sertifika programları düzenlenecek ve yine bu derslerin işlenmesi esnasında hukuk fakültesi mezunlarından da faydalanılacak.  Siz de Türkiye ve Dünya Hukuk sistemindeki yenilikleri öğrenmek için OkuHaber Hukuk Sayfamızı takip etmeyi unutmayınız. Hukuk Fakültesi mezunu ve Avukat Emir Emiroğlu tarafından sunulan doğru bilgi ile kalınız. 

Türkiye'deki En İyi Hukuk Fakülteleri

  1. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  2. Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  3. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  4. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  5. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  6. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  7. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  8. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  9. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  10. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

- OKU HABER, Hukuki ve Adli Konular bölümünde yayınlandı
https://www.okuhaber.com/haber/6547967/hukuk-fakultesi-egitim-suresi-neden-bes-yila-cikiyor-insan-haklari-eylem-plani-neler-getirecek