DİSK-AR Covid-19 Nedeniyle Kadın İstihdamı Yüzde 26 Geriledi

DİSK-AR Covid-19’un kadın iş gücü üzerindeki etkisini ortaya koyan bir araştırma yaptı. Araştırmada salgınının, çalışma yaşamındaki kadınlara yönelik uygulanan eşitsizlik ve ayrımcılığı daha da belirginleştirdiği ifade edildi.

"Eşitsizlik Derinleşiyor"

Kadın istihdamının giderek daha derin bir eşitsizlik ortamında yer aldığını vurgulayan DİSK-AR ,araştırma sonuçlarını şöyle açıkladı:

Kadınların daha esnek, güvencesiz ve sendikasız çalışmak zorunda bırakıldığı biliniyor. Tüm dünyada işçilerin işi, geliri ve sağlığı üzerinde büyük tahribat yaratan Covid-19 salgını Türkiye işgücü piyasalarında ciddi sonuçlara yol açmaya devam ediyor. Covid-19 salgını ile birlikte kadınların işgücü piyasalarında yaşadığı eşitsizlikler daha derinleşiyor. Kadın işsizliği ve sosyal güvenlik haklarından yoksun olarak çalışanlar arasında kadınların ağırlığı salgın öncesinde de yüksekti. Covid-19 salgını ile birlikte Türkiye’de kadın istihdamının son derece olumsuz etkileneceğini ve iş, gelir ve güvence açısından var olan eşitsizliklerin kadınları Covid-19’un olumsuz ekonomik ve sosyal etkileri karşısında daha da kırılgan yapacağını söylemek mümkün. 1 Covid-19’un kadınlar üzerinde yarattığı tahribat işgücü verilerinde net bir biçimde görülmektedir.

"Kadın İşsizliği Yüzde 40’ın Üzerinde"

DİSK-AR, gerçekte kadın işsizliğinin yüzde 40’ın üzerinde olduğunu da bildirdi. Açıklamada yer alan önemli tespitlerden bazıları şöyle:  

TÜİK’in açıkladığı dar tanımlı işsizlik oranı işgücü piyasasındaki gerçekleri yansımaktan oldukça uzaktır. Bu nedenle DİSK-AR 10 yılı aşkın bir süredir geniş tanımlı işsizlik oranını hesaplayıp açıklıyor. TÜİK’in dar tanımlı işsizlik hesaplaması Covid-19 döneminde ise iyice anlamsız hale gelmiştir ve salgının işgücü piyasalarında yarattığı gerçeklerini yansıtmaktan uzaktır. Örneğin Kasım 2020 dönemine ait TÜİK Hane Halkı İşgücü Araştırması (HİA) verilerine göre ise işsizlik oranı son bir yılda 0,4 puan azalarak yüzde 12,9 oldu. Dar tanımlı erkek işsizlerin sayısı son bir yılda 0,2 puan artarak yüzde 11,9 ve dar tanımlı kadın işsizlerin sayısı 1,6 puanlık azalışla yüzde 15 olarak açıklandı. TÜİK HİA verileri genel işsizlik oranlarının ve kadın işsizliğinin düştüğünü söylese de TÜİK’in hesaplama yöntemi Covid19’un işgücü piyasalarında kadınlar üzerindeki etkisini açıklamak için oldukça yetersizdir. Bu nedenle DİSK-AR Covid-19 salgınının başından itibaren ILO’nun “Eşdeğer tam zamanlı iş kaybı” metodunu kullanarak Covid-19 dönemindeki gerçek işsizliği ve iş kaybını hesaplıyor. Öte yandan Covid-19 nedeniyle işbaşında olan kadınların sayısının ve çalışma sürelerinin düşmesi nedeniyle Kasım 2020 döneminde 1 milyon 75 bin kadın iş kaybı yaşadı. Diğer bir ifadeyle işten çıkarma yasağı nedeniyle işbaşında olmayanlar istihdam içinde göründü ancak fiilen iş yapmadı. Böylece Covid-19 etkisiyle revize geniş tanımlı işsizlik ve iş kaybı oranı kadınlarda yüzde 43 olarak gerçekleşti

Kadınlar Erkeklere Göre Daha Fazla Çekilmek Zorunda Kalıyor

TÜİK verilerinin de ele alındığı rapora göre toplam işgücü son bir yılda 1 milyon 406 bin azalarak 32 milyon 477 binden 31 milyon 71 bine geriledi. İşgücünde toplam azalış yüzde 4,3 oranında oldu. Ancak bu azalışa cinsiyet bazında ele alındığında kadın işgücünde daha büyük bir daralma yaşandığı görülüyor. Ayrıca kasım 2019’da 1 milyon 755 bini işsiz ve 8 milyon 639 bini istihdamda olmak üzere toplam olarak 10 milyon 596 bin kadın işgücünde olduğu görüldü.

Her Dört Kadından Sadece Biri İstihdamda

Kadın istihdam araştırmasında, TÜİK’ verilerine de yer verildi. Bu kapsamda, Kasım 2019 döneminde yüzde 45,6 olan istihdam oranı Kasım 2020’de 2,7 puan azalarak yüzde 42,9’a geriledi. Kasım 2019’da yüzde 63,3 olan erkek istihdam oranı son bir yılda 3,1 puan azalarak yüzde 60,2 oldu. Kadın istihdam oranı ise Covid-19 salgınından bu yana 2,3 puan azalışla 28,3’ten yüzde 26’ya düştü Böylece Kasım 2020 döneminde her dört kadından yalnızca biri istihdamda olabildi. Kasım 2019’da 8 milyon 841 bin kişi olan istihdam edilen kadınların sayısı son bir yılda 571 bin kişi azalarak 8 milyon 270 bine düştü. Böylece son bir yılda istihdam edilen kadınların sayısı yüzde 6,5 azaldı. Bu oran genelde yüzde 3,9, erkeklerde ise yüzde 2,7’dir. Hali hazırda düşük olan kadınların istihdam oranı Covid-19 döneminde daha da azaldı.

Çözüm Önerileri Neler?

DİSK-AR tüm araştırmada ortaya konan tüm bu sorunlar için çözüm önerilerinde bulundu:

- OKU HABER, Ekonomi bölümünde yayınlandı
https://www.okuhaber.com/haber/6560591/disk-ar-covid-19-nedeniyle-kadin-istihdami-yuzde-26-geriledi