Avukatlar Günü Ne Zaman ? Avukatlık Mesleği Nedir? Avukatlar Günü Ne Zaman Kutlanmaya Başlandı ?

Avukatlık, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça saygın olan ve yasal tanımı içinde kamu hizmeti de veren önemli meslek dallarından biridir. Ülkemizde her yıl 5 Nisan günü ise, “Avukatlar Günü” olarak kutlanmaktadır.

Artık geleneksel hale gelen bu gün, hangi nedenle ve ilk olarak ne zaman kutlanmaya başlamıştır? Avukatlık Mesleği Nedir? gibi sorular ise merak edilen konular arasında yer alır. İşte, bu yazımızda konuya dair tüm merak edilenleri ve detayları sizlerle buluşturuyoruz…

Avukat Nedir?

Avukatlık, yargı kurumları önünde gerçek veya tüzel kişilerin kanuni haklarını savunan, onlara yasal iş ve işlemlerinde yol gösteren ve hukuk eğitimi almış kişilere verilen mesleki bir unvandır. Avukatlık mesleğini icra edebilmek için;

1136 sayılı Avukatlık Kanunu 1. Maddesine göre ise;

“Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder.”

Avukatlık mesleğini icra eden kişiler yani avukatlar, hukuki mesele ile anlaşmazlıkların kanun ve yasalara uygun bir şekilde çözümlenmesine çalışırlar ve temsil ettikleri tüzel ya da gerçek kişilerin menfaat ve haklarını yasalar çerçevesinde savunurlar.

Avukat Hangi İş ve İşlemleri Yapar?

Avukatlar, yukarıda yapılan tanımlama kapsamında mesleklerini icra ederlerken;

Avukatlar Günü Ne Zaman? 5 Nisan Avukatlar Günü Ne Zaman Kutlanmaya Başlamıştır?

5 Nisan her yıl ülkemizde “Avukatlar Günü” olarak kutlanmaya uzun yıllardır devam eder.  Peki, Avukatlar Günü ilk olarak hangi tarihte kabul edilmiştir ve bu günle ilgili tarihi süreç nasıl gelişmiştir?

Ülkemizde, İzmir’de 3 Ocak 1934 günü ilk olarak genel katılımlı Türk Avukatlar Birliği toplantısı gerçekleştirilmiş ve bu toplantıda ülkedeki tüm baroların tek bir çatı altında toplanması düşüncesi öne çıkmıştır. Bu toplantı sonrası 5 Nisan 1958 günü İzmir Ticaret Odasına ait toplantı salonunda yapılan toplantıda ise Türkiye Barolar Birliği’nin kuruluş çalışmalarına başlanmıştır. Yine yapılan araştırmalarda İstanbul Barosu’nun da 5 Nisan 1878 tarihinde ilk genel kurulunu yapmış olduğu hukuki çevreler tarafından tespit edilmiştir.

Bu şekilde, Türkiye Barolar Birliği kuruluş çalışmalarına başlanılması ve İstanbul Barosu’nun da ilk genel kurulunun yapılmasının, aynı tarih olan 5 Nisan gününe denk gelmesinden sonra 6 Ocak 1963 günü İzmir Barosu Yönetim Kurulunca 5 Nisan günüAvukatlar Günü” olarak kabul edilmiş ve 15-16 Mayıs 1987 tarihinde yapılan Barolar Birliği Genel Kurul toplantısında da İzmir Barosu kararına uygun olarak  5 Nisan tarihinin “Avukatlar Günü” olarak her yıl kutlanılmasına karar verilmiştir.

Bizde, yargının kurucu unsurlarından biri olan, bağımsız savunmayı serbestçe temsil eden, hukukun üstünlüğü için çalışan ve bireysel hak ve özgürlüklerin korunması için aralıksız çaba gösteren tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü’nü en içten dileklerimizle kutlarız.

- OKU HABER, Hukuki ve Adli Konular bölümünde yayınlandı
https://www.okuhaber.com/haber/6893681/avukatlar-gunu-ne-zaman-avukatlik-meslegi-nedir-avukatlar-gunu-ne-zaman-kutlanmaya-baslandi