İstanbul'da 1 - 17 Mayıs Arası Tüm Eylem ve Etkinlikler Yasaklandı

İstanbul Hıfzıssıhha Meclisi, 15 Nisan tarihinde Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında toplandı. Yapılan toplantıda, Bakanlar Kurulu'nca alınan kararlar ile İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı son genelgeyle "kısmi kapanma" döneminin başlatıldığı belirtildi. Bu kapsamda İstanbul'da her türlü etkinliğe 17 Mayıs'a kadar izin verilmemesi kararına imza atıldı.

İstanbul'da 1 Mayıs Etkinliklerine Pandemi Engeli

Alınan yeni karar nedeniyle İstanbul'da 1 Mayıs etkinliklerine de pandemi engeli gelmiş oldu. İl Hıfzıssıhha Meclis'nin Sivil Toplum Kuruluşları, meslek örgütleri ve geniş katılımlı etkinliklere ilişkin 32 No'lu kararı ise şu şekilde:

"Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ve İçişleri Bakanlığı’nın 14.04.2021 tarihli ve 6638 sayılı genelgesi doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19.00’dan itibaren ilimiz genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya yönelik aşağıdaki tedbirin de alınması gerektiği değerlendirilmektedir. Bu kapsamda;
Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler gibi sendikaların da genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerine 17 Mayıs 2021 tarihine kadar izin verilmemesine,
Kaymakamlar ve ilgili kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, karar verilmiştir."

 

- OKU HABER, Güncel bölümünde yayınlandı
https://www.okuhaber.com/haber/6994301/istanbulda-1-17-mayis-arasi-tum-eylem-ve-etkinlikler-yasaklandi