İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Türkiye Basketbol Federasyonu'na İhtar Yazısı Gönderildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, kullanım hakkı 25 yıllık süreyle kendisinde bulunan Sinan Erdem Spor Salonu’nu dört yıllık protokol süresinin 29 Mayıs 2021’de dolmasına rağmen tahliye etmeyen Türkiye Basketbol Federasyonu’na ihtar yazısı gönderdi. 

İBB'den yapılan resmi açıklamaya göre; 2017'de bir protokolle kullanım hakkına sahip olunan Sinan Erdem Spor Salonu'nun tüm ekipmanları ile birlikte 4 yıl boyunca TBF'ye tahsis edildi. Bu protokol gereği salonun tahsisi federasyondayken, tesis 2019 yılında Sayıştay denetimine girdi. Protokol süresinin bitmesi ve Sayıştay’ın TBF’nin taşınmaz tahsis edilebilecek kamu idaresi kapsamında olmadığını bildirmesi nedeniyle İBB, bir yazı göndererek tesisi bundan sonra kendisinin kullanacağını belirtti. Gönderilen yazıda ek olarakTürk sporunun gelişmesi için TBF ile her türlü iş birliğine açık olunduğu, ulusal ve uluslararası müsabaka ve antrenmanlar için her türlü desteğin sağlanacağı açıkça vurgulandı.

İBB Açıklama Yaptı

Konu ile ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Sinan Erdem Spor Salonu hakkında şu açıklama yapıldı:

“Sayıştay’ın ilgili 2019 yılı denetim raporunda yer alan Bulgu 36’da şu ifadeler yer almaktadır. ‘Genel Bütçeli Bir Kamu İdaresi Tarafından Belediye Lehine İrtifak Hakkı Kurulan Taşınmazın İdarece Bir Spor Federasyonuna Tahsis Edilmesi’ başlığı altındaki; ‘Yine, taraflar arasında düzenlenen ortak hizmet protokolüne dayanak teşkil eden 5393 sayılı Kanun’un 75’inci maddesinin (c) bendi incelendiğinde; belediyelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilecekleri; diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekeceği ifade edilmektedir. TBF özel hukuk hükümlerine tabi ve tüzel kişiliğe sahip bir kuruluş olup dernek veya vakıf statüsünde değerlendirilmesi mümkün görülmemektedir.
Protokol süresinin bitişi ve Sayıştay Raporu'ndaki bulgu üzerine tesisin Başkanlığımızca işletileceği bilgisi 14.01.2021 tarihli resmi yazıyla Federasyona iletilmiştir. Buna rağmen tarafımıza bir cevap verilmemiş olup, 05.05.2021 tarihli resmi yazıyla tarafımıza 3 yıllık ek süre uzatma talebi ulaşmıştır. Ancak 18.05.2021 tarihli resmi yazımız ile süre uzatmanın ya da yeni bir tahsisin Sayıştay Raporu'na ve bulgusuna aykırı olduğu gerekçesiyle söz konusu spor salonunun Başkanlığımız tarafından işletileceği ve Türk sporunun gelişmesi adına Federasyonla her türlü iş birliğine açık olduğumuzu, ulusal ve uluslararası müsabaka ve antrenmanlar için her türlü desteğin tarafımızca sağlanacağı federasyona iletilmiştir.
Ancak bu yazımıza da herhangi bir cevap verilmediği gibi tarafımızla bir temas kurulmayarak federasyonun tek taraflı bir basın açıklaması yaptığı, bundan sonraki süreçte her türlü branşta Türk sporunun ve sporcusunun yanında olduğumuzu ve hukuki süreçlerin devam edeceğini kamuoyunun bilgisine sunarız.”

 

- OKU HABER, Spor bölümünde yayınlandı
https://www.okuhaber.com/haber/7294321/istanbul-buyuksehir-belediyesinden-turkiye-basketbol-federasyonuna-ihtar-yazisi-gonderildi