Ticaret Bakanlığı'nın Gümrük, Vergi ve Cezaların Yeniden Yapılandırılması Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

Gümrük vergi ve cezalarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin esasları belirleyen Ticaret Bakanlığı tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Son Başvuru Tarihi 31 Ağustos 2021

Ticaret Bakanlığı, yapılandırma yasası kapsamında, gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının yeniden yapılandırılmasına dair tebliği yayımladı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ kapsamında, gümrük kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen gümrük vergileri, cezaları ve faizleri yer alıyor.

Tebliğle, kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 31 Ağustos'a kadar ilgili gümrük idaresine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Alacağın birden fazla gümrük idaresini ilgilendirmesi durumunda, her idareye ayrı ayrı başvurulacak.

Tutarlar Peşin veya Taksitle Ödenebilecek

Tebliğ hükümlerine göre ödenecek alacaklara 2021 yılı haziran ayı için uygulanması gereken yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranı olarak, yüzde 0,35 oranı esas alınacak.

Hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler halinde ödenebilecek. Ödenecek tutarların ilk taksitinin 30 Eylül'e kadar, diğer taksitlerin ise bu tarihi takip eden ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi gerekiyor.

 

 

- OKU HABER, Ekonomi bölümünde yayınlandı
https://www.okuhaber.com/haber/7320394/ticaret-bakanliginin-gumruk-vergi-ve-cezalarin-yeniden-yapilandirilmasi-tebligi-resmi-gazetede-yayimlandi