Cezaevlerinde Koronavirüs İzinleri 30 Kasım'a Kadar Uzatıldı

Dördüncü Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Görüşmelerde, teklife yeni bir madde eklendi. Madde ile açık cezaevlerinde bulunan, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen ve denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan hükümlülerin Covid-19 salgını nedeniyle izinli sayılmalarına ilişkin sürenin dört ay daha uzatılması öngörüldü. Cezaevi izinleri en son 31 Temmuz’a kadar uzatılmıştı.

Cezaevlerinde Kovid-19 İzinleri 30 Kasım 2021'e Uzatıldı

Dördüncü Yargı Paketi’nin görüşüldüğü TBMM Adalet Komisyonu’na; AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ve Komisyon Başkanı Yılmaz Tunç imzasıyla bir önerge sunuldu.

Önergede, teklife yeni bir madde eklenmesi istenildi. Madde ile açık cezaevlerinde bulunan, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen ve denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan hükümlülerin, Covid-19 izinlerinin 30 Kasım 2021’e kadar uzatılması öngörüldü.

''En Azından Çalışmalarına Yönelik Bir Düzenleme de Yapılması Gerekiyor''

Adalet Komisyonu CHP Sözcüsü Zeynel Emre, İç Tüzük madde 35’te yer alan “Komisyonlar kanun teklif edemezler, kendilerine havale edilenler dışında kalan işlerle uğraşamazlar, Başkanlık Divanı kararı olmaksızın Genel Kurul toplantı saatlerinde görüşme yapamazlar ve kanun tekliflerini bölerek ayrı ayrı metinler hâlinde Genel Kurula sunamazlar” hükmünü anımsattı.  

CHP’li Emre, denetimli serbestlikten yararlananlar için de şunları söyledi:

“Süre itibarıyla çok uzunca bir süredir, şimdi iki daha alacak on sekiz ay, bu insanlar yasal olarak çalışamıyor bildiğiniz gibi, dolayısıyla evde de oturmuyorlar. Yani bunların çalışamamasının da bir problem olduğunu gözetmek lazım yani yasa dışı bir şekilde çalışıyorlar. O hâlde bu yönde böyle bir şey veriliyorsa en azından çalışmalarına yönelik de bir düzenleme yapılması gerektiği düşüncesindeyiz.”

Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürü Niyazi Açar ise denetimli serbestlikten yararlananların çalışma ihtiyaçlarının uygun bulunduğunu ve sigortalı olarak çalışabildiklerini söyledi.

''Emsal Teşkil Etmemek Üzere Bunu Yapmamız Gerekiyor''

Komisyon Başkanı Tunç, önergenin İç Tüzük madde 35’e aykırı olduğunu doğrulayarak, şöyle ekledi:

“Emsal teşkil etmemek üzere bunu yapmamız gerekiyor çünkü vakit noktasında bir sıkıntı var, süre 31 Temmuz’da sona eriyor. Sürenin bitmesi Meclis’in ara verdiği döneme denk geldiği için bunu bu zaman sıkışıklığında madde ihdasıyla yapmamız gerekti” 

Önergenin kabul edilmesiyle, madde teklife eklendi. Cezaevi izinleri en son 31 Temmuz’a kadar uzatılmıştı.

 

- OKU HABER, Güncel bölümünde yayınlandı
https://www.okuhaber.com/haber/7334653/cezaevlerinde-koronavirus-izinleri-30-kasima-kadar-uzatildi