Kimlik Bilgileri Neden Kişiye Özel Düzenlenir? Resmi Kimlik Belgeleri Nelerdir?

0 3

Kimlik bilgileri neden kişiye özel düzenlenir? Kimlik belgesi nedir? Resmi kimlik belgeleri nelerdir? gibi soruların cevapları her vatandaşın bilgi güvenliği için son derece önemlidir.

Tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde de her vatandaşın kendisine özel nüfus cüzdanı yani kimliği vardır. Bu kimlik üzerindeki bilgilerin her birisi kişiye özel ve benzersizdir.

Kimlik bilgileri, özel bir sistemde kişiye özel oluşturulur. Resmi işlemlerde usulsüzlük ve dolandırıcılık gibi durumlara karşı bu bilgilerin korunması ve başka şahıslarla paylaşılmaması bu açıdan büyük önem taşır.

Kimlik Belgesi Nedir | Kimlik Bilgileri Neden Kişiye Özel Düzenlenir?

Kimlik Bilgileri Neden Kişiye Özel Düzenlenir? Resmi Kimlik Belgeleri Nelerdir? | Kimlik bilgileri neden kişiye özel düzenlenir? Kimlik belgesi nedir? Resmi kimlik belgeleri nelerdir? gibi soruların cevapları her vatandaşın bilgi güvenliği için son derece önemlidir.

Kimlik bilgileri neden kişiye özel düzenlenir? sorusu vatandaşlar tarafından çok kez sorulan sorulardan birisidir. Bu sorunun cevabından önce sizlere kimlik belgesinin ne olduğunu açıklayalım.

Kimlik belgesi, her vatandaşa doğduğu anda verilen bir belgedir. Resmi bir belge olmakla birlikte bu belgede vatandaşın T.C kimlik numarası, ana adı, baba adı gibi kişisel bilgileri yer alır.

Farklı dönemlerde farklı isimler alan kimlik belgesi; kafa kağıdı, nüfus tezkeresi, hüviyet cüzdanı gibi isimlerle de biliniyor.

Resmi Kimlik Belgeleri Nelerdir?

Kimlik belgesi, aynı zamanda nüfus cüzdanı olarak da isimlendirdiğimiz ve vatandaşlık bilgilerimizin yer aldığı bir belgedir. Nüfus cüzdanının yanı sıra resmi kimlik belgesi unvanını taşıyan belgeler de vardır. Resmi kimlik belgeleri şunlardır;

Sürücü belgesiPasaportAvukatlık kimlik belgesiGemici adam kimlik belgesiSarı basın kartıEvlilik CüzdanıTürk Silahlı Kuvvetleri kartıUçak mürettebatı kimlik belgesi

Bu belgeler, kullanım alanına göre vatandaşların zaman zaman nüfus cüzdanı yerine kullanabildikleri kimlik belgeleridir. Dolayısıyla da eğer bu resmi kimliklerden biri ya da birkaçına sahipseniz bu belgelerin güvenliğini sağlamalı ve içerisindeki bilgileri üçüncü kişiler ile paylaşmamalısınız.

Ülkemizde İlk Resmi Kimlik Belgesi Ne Zaman Düzenlenmiştir?

Kimlik Bilgileri Neden Kişiye Özel Düzenlenir? Resmi Kimlik Belgeleri Nelerdir? | Kimlik bilgileri neden kişiye özel düzenlenir? Kimlik belgesi nedir? Resmi kimlik belgeleri nelerdir? gibi soruların cevapları her vatandaşın bilgi güvenliği için son derece önemlidir.

Ülkemizde ilk resmi kimlik belgesinin düzenlenmesi 1882 yılına dayanır. Osmanlı Devleti döneminde ‘Aliye-i Osmaniye Tezkeresi’ adı ile düzenlenen ilk kimlik belgesi, boyutları 24×34 cm olan çizgili kağıt üzerine yazılmıştır.

Evveliyatı 132 yıl öncesine dayanan ilk resmi kimlik belgesi, o dönemde son derece basit bir şekilde düzenlenmiş olsa da resmi olarak önemli bir belge olarak ilan edilmiştir. Aslında daha o dönemlerde kimlik bilgileri neden kişiye özel düzenlenir? sorusu sorulmaya başlanmıştır.

1882 yılında ilk resmi kimlik belgesinin düzenlenmesi ile aslında dolaylı da olsa vatandaşların resmi bir statüye sahip olması, resmi işlemlerde karışıklıkların önlenmesi amaçlanmıştır.

İlk olarak 1882 senesinde düzenlenen kimlik belgesi, günümüze kadar 6 farklı şekilde düzenlenmiştir.

Günümüzde ise gelişen teknolojinin de yardımıyla birlikte çipli kimlik belgesi dönemi başlamış ve vatandaşların kimlik bilgilerinin güvenliği daha üst seviyeye çıkarılmıştır.

Nüfus Cüzdanındaki Hangi Bilgiler Kesinlikle Farklıdır?

Nüfus cüzdanı, her vatandaşın Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir vatandaşı olduğunu gösteren resmi belge olduğundan her vatandaşın nüfus cüzdanında bazı bilgileri tamamen farklıdır.

Nüfus cüzdanında yer alan;

C kimlik numarası,Fotoğraf,Kimlik seri no,Kimlik cilt no,Sıra numarası her vatandaşın tamamen farklıdır. Bu bilgileri başka bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kimliğinde bulmak mümkün değildir.

Kimlik Bilgileri Neden Kişiye Özel Olarak Düzenlenir | Kimlik Belgelerine Neden Gerek Duyulmuştur?

Kimlik Bilgileri Neden Kişiye Özel Düzenlenir? Resmi Kimlik Belgeleri Nelerdir? | Kimlik bilgileri neden kişiye özel düzenlenir? Kimlik belgesi nedir? Resmi kimlik belgeleri nelerdir? gibi soruların cevapları her vatandaşın bilgi güvenliği için son derece önemlidir.

Kimlik belgesi, vatandaşlın doğduğu zaman Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu gösterebilmesi için verilen resmi bir belgedir ve her vatandaşa özel olarak özel bir sistem ile düzenlenir. Kimlik belgelerine gerek duyulmasının temel sebebi de aslında vatandaşların Türk vatandaşı olduğunu ispatlayabilmelerine imkan tanımaktır.

Vatandaşlık ispatının yanı sıra kimlik belgesi, tüm resmi işlemlerimizde kullandığımız bir belgedir. Öyle ki; resmi işlem yaptıracağımız zaman bizden istenen ilk belge kimlik belgesi olur. Kimlik belgesi üzerindeki bize özel bilgiler sistemde sorgulanır ve böylece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup olmadığımız sorgulanır.

Kimlik bilgileri, aynı zamanda tüm resmi kurumlardaki kayıtlarımıza da ulaşmak için gerekli bir belgedir. Kimlik üzerinde bulunan T.C kimlik numarası ile Sağlık Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve benzeri gibi tüm kurumlardaki işlemleriniz ve kayıtlarınız anında görülebilir.

Tüm bu resmi işlemleri kolaylaştırmak, hızlandırmak ve en önemlisi de vatandaşlar için güvenli bir şekilde yerine getirmek amacıyla kimlik belgelerine ihtiyaç duyulmuştur.

Bir Cevap Yazın