Savaş Ne Demek | Yüzyıl Savaşı | Barış Adı Altında Kırımlar 14.Yüzyılda mı Başladı

0 0

Savaş ne demek sorusu akıllara takılan, bazı hallerde cevapları unutulan bir tanımı beraberinde getirmektedir. Kelimenin kökeni ve gerçeklik arasında farklılıklar olduğu için sorgulama yapılması farklı bakış açılarına ihtiyaç olduğu anlamını da doğurabilir.

Savaş Ne Demek Kısaca Anlamı | Barış Adı Altında Gerçekleşen Kırımlar ve Yüzyıl Savaşları

Savaş Ne Demek | Yüzyıl Savaşı | Barış Adı Altında Kırımlar 14.Yüzyılda mı Başladı | Savaş ne demek sorusu akıllara takılan, bazı hallerde cevapları unutulan bir tanımı beraberinde getirmektedir. Kelimenin kökeni ve gerçeklik arasında farklılıklar olduğu için sorgulama yapılması farklı bakış açılarına ihtiyaç olduğu anlamını da doğurabilir.

Savaş kelimesinin kökeninde “sav” sözü yer almaktadır. Bu kelime, söz anlamına gelir.  Aş kelimesi, yemek, yiyecek anlamına gelir. Yemek elde etmek için sözle bunu istemek, değiş tokuş sistemine dayalı parasız dönemlerde yemeklerin malla değişimi kökenine dayanır. Bu toplumsal kökenden çıkarak yemek için birbirini öldürme mantığı dönüşümle görülmüştür.

İslamiyet’in yayıldığı dönemde iyi yönde gelişen birtakım toplumsal gelişmelere zıt şekilde oluşan karşı kutup bir oluşum bulunmaktadır. Yüzyıl savaşı da bu sürecin merkezinde yer alıyor. Kesişim noktasında yer alan İstanbul’un geçmişte farklı toplumların yaşam merkezi olması, Doğu Roma’dan kovulanlar, İslamiyet’in Ortadoğu topraklarında yeni birlik oluşturması çatışmalı bir süreç anlamına gelmiştir.

1. İstanbul’un Fethi ve Savaş Ne Demek Sorusunun Dönüşümü

Savaş Ne Demek | Yüzyıl Savaşı | Barış Adı Altında Kırımlar 14.Yüzyılda mı Başladı | Savaş ne demek sorusu akıllara takılan, bazı hallerde cevapları unutulan bir tanımı beraberinde getirmektedir. Kelimenin kökeni ve gerçeklik arasında farklılıklar olduğu için sorgulama yapılması farklı bakış açılarına ihtiyaç olduğu anlamını da doğurabilir.

Yüzyıl Savaşı’nın bittiği tarihin 1453 olması ve Osmanlı Devleti’yle alakası olmayan bir Avrupa-Fransa kaynaklı bu savaş, yer kavgasının açıkça göstergesi olabilir. Bazı tarih yorumcuları o döneme kadar savaş ne demek sorusunun kanlı savaşlarla bağdaştırılmadığını söylemektedir. Özellikle İslamiyet’te kullanılan sav kelimesinin bu dönemdeki Yüzyıl Savaşı ardından düşmanca çarpışmak, toprakları koruma çabası gibi anlamlara dönüştüğü tahmin ediliyor.

2. Yüzyıl Savaşı ve Tarafları Açısından Dünya Savaşı Değerlendirmesi

1453 senesinde savaşı sonlandıran Osmanlı İmparatorluğu bunu yapmaması halinde büyük bir dünya savaşı mı çıkacaktı sorusu mantıklı olabilir.  O dönemde savaşan ülkeleri sıralamak gerekirse:

Savaş Ne Demek | Yüzyıl Savaşı | Barış Adı Altında Kırımlar 14.Yüzyılda mı Başladı | Savaş ne demek sorusu akıllara takılan, bazı hallerde cevapları unutulan bir tanımı beraberinde getirmektedir. Kelimenin kökeni ve gerçeklik arasında farklılıklar olduğu için sorgulama yapılması farklı bakış açılarına ihtiyaç olduğu anlamını da doğurabilir.

Fransa,  Kastilya, İskoçya, Cenova, Maykora Krallığı, Aragon Hükümeti, Bohemya, Bretanyaİngiltere, Burgonya, Portekiz, Navarre, Flanders, Hainaut, Aquitaine,  Lüksemburg,  Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu yer almaktadır.

Tarihsel süreçler ve zincirleme etkileri açısından düşünüldüğünde Fransa’nın sürekli savaş konularında merkezi hal alması dikkat çekiyor.  Yüzyıl Savaşı, Birinci Dünya Savaşı ve dolaylı yoldan Almanya’daki karmaşada Fransa etkilerini görmek mümkündür.

Savaş Ne Demek | Yüzyıl Savaşı | Barış Adı Altında Kırımlar 14.Yüzyılda mı Başladı | Savaş ne demek sorusu akıllara takılan, bazı hallerde cevapları unutulan bir tanımı beraberinde getirmektedir. Kelimenin kökeni ve gerçeklik arasında farklılıklar olduğu için sorgulama yapılması farklı bakış açılarına ihtiyaç olduğu anlamını da doğurabilir.

Savaşların nedenlerine odaklanıldığında temel amaç yer elde etmek olduğu için savunma sistemleri en iyi olan ülkeler hep savaş nedeni olmuştur. İsimler tarihte değişse de benzer amaçlar değişmeden devam edebiliyor. Çin’in de tarihte en güçlü savunmaya sahip topakları olduğu düşünülürse dünyayı ele geçirme düşüncesinin söylenti değil gerçekten olabileceği iddia edilebilir.

Ele geçirilmek istenen topraklar neden hep doğuya doğru sorusuna makul bir açıklama verilememektedir. Yüzyıl savaşları ile beraber tarihte olan tam da budur.  Avrupa kökenli savaşlara odaklanıldığında doğuya doğru sürekli işgal amacı ve bir hakimiyet kurma çabası aşikardır.

3. 100 Yıl Savaşları Nedenleri | Ulus ve Savaş Ne Demek Soruları Erken Dönem Temelleri

Savaş Ne Demek | Yüzyıl Savaşı | Barış Adı Altında Kırımlar 14.Yüzyılda mı Başladı | Savaş ne demek sorusu akıllara takılan, bazı hallerde cevapları unutulan bir tanımı beraberinde getirmektedir. Kelimenin kökeni ve gerçeklik arasında farklılıklar olduğu için sorgulama yapılması farklı bakış açılarına ihtiyaç olduğu anlamını da doğurabilir.

İngiltere ve Fransa arasındaki anlaşmazlık nedeniyle başlayan 100 yıl savaşları Fransız tahtı veraseti temelinde başlamıştır. Tarihçiler bu savaşın başladığı tarihi 1337 senesindeki taht savaşlarının 1453’e kadar sürdüğünü varsayıyor.

Kraliyet unvanlarındaki karmaşalarİngiliz doğasını değiştiren savaşlar ve evliliklerVaris olan kral ve dışarıdan hak sahibi başka kralın anlaşmazlık yaşaması, III. Edward ve VI. Philip anlaşmazlıkları savaşı başlatmıştır.Savaş Ne Demek | Yüzyıl Savaşı | Barış Adı Altında Kırımlar 14.Yüzyılda mı Başladı | Savaş ne demek sorusu akıllara takılan, bazı hallerde cevapları unutulan bir tanımı beraberinde getirmektedir. Kelimenin kökeni ve gerçeklik arasında farklılıklar olduğu için sorgulama yapılması farklı bakış açılarına ihtiyaç olduğu anlamını da doğurabilir.

Yüzyıl Savaşları Batı Avrupa’da milli şuurun gelişmesi açısından kırılma noktası olarak bilinmektedir. Savaş sonlandığında aynı topraklarda farklı yerlerden hak sahiplerinin olmasının savaşa neden olabileceği kırımla beraber anlaşılmıştır.

4. Yüzyıl Savaşlarının Sonuçları ve Osmanlı’ya Etkisi

Yüzyıl savaşlarının sonuçları Fransa’nın kazanması şeklinde olmuştur. İngiltere’nin savaşın son dönemlerinde akli dengesini kaybederek ölen kralı yerine gelen kişi ılımlı davranarak Fransa ile işbirliğine girmiştir. Bir rivayete göre de bu durumun kişi karmaşası üzerinden farklı bir amaca doğru içeriden sızma şeklinde yön değiştirdiği düşünülmektedir.

Savaş Ne Demek | Yüzyıl Savaşı | Barış Adı Altında Kırımlar 14.Yüzyılda mı Başladı | Savaş ne demek sorusu akıllara takılan, bazı hallerde cevapları unutulan bir tanımı beraberinde getirmektedir. Kelimenin kökeni ve gerçeklik arasında farklılıklar olduğu için sorgulama yapılması farklı bakış açılarına ihtiyaç olduğu anlamını da doğurabilir.

Akli dengesini kaybeden kişinin öldü süsü verilerek karmaşa oluşturması, İngiltere’nin Fransa içinden dünyayı ele geçirme politikalarının devam ettiği düşünülmektedir. Osmanlı İmparatorluğu’yla devamlı her fırsatta savaş halinde olan İngiltere’nin yeniden yüzyıl savaşı başlatma çabası güçlü bir olasılıktır.

İngiltere Fransa’ya galibiyet almasının ardından iç politikalarına daha da fazla odaklandı.Avrupa’nın karmaşa sürecinde olması Osmanlı İmparatorluğu’nun daha fazla toprak kazanmasını sağladı.İngiltere’nin kendi sorunlarına değil de Osmanlı İmparatorluğu sorunlarına odaklanması kendi iç savaşını meydana getirmiştir.Savaş Ne Demek | Yüzyıl Savaşı | Barış Adı Altında Kırımlar 14.Yüzyılda mı Başladı | Savaş ne demek sorusu akıllara takılan, bazı hallerde cevapları unutulan bir tanımı beraberinde getirmektedir. Kelimenin kökeni ve gerçeklik arasında farklılıklar olduğu için sorgulama yapılması farklı bakış açılarına ihtiyaç olduğu anlamını da doğurabilir.Askıda kalan topraklar 1500’lü yıllara sarkıtılarak ertelenmiştir. Fakat İngiltere’nin bu kalan toprakları hiçbir zaman alamadığı bilinmektedir. Bunun yerine kendisini ölü ve deli olarak gösteren V. Henry’nin Ermeni Krallığı’nı kurarak Osmanlı İmparatorluğu’nu içeriden fethetmeye çalıştığı rivayet edilmektedir.Zor bir mücadele sonucu elde edilen Valois hanedanı tacı, Prenslik açısından yeni yerler elde edilmesi için zemin hazırlamıştır. Bazı tarihçiler bu durumu Osmanlı topraklarının genişlemesini sembolize ettiği şeklinde yorumlamaktadır.  Kişi ve durum karmaşasıyla o dönem şartlarında V. Henry ile doğrudan alakalı gizli planlama olabileceği düşünülüyor.

Yüzyıl Savaşları Kazanılması Yeni Planlar mı Demek?

Savaş Ne Demek | Yüzyıl Savaşı | Barış Adı Altında Kırımlar 14.Yüzyılda mı Başladı | Savaş ne demek sorusu akıllara takılan, bazı hallerde cevapları unutulan bir tanımı beraberinde getirmektedir. Kelimenin kökeni ve gerçeklik arasında farklılıklar olduğu için sorgulama yapılması farklı bakış açılarına ihtiyaç olduğu anlamını da doğurabilir.

Yüzyıl savaşları bolca çarpıtılmış düşünceyle beraber ele alınan bir konudur.  Örneğin Yüzyıl Savaşları’nın bir deli üzerinden oluştuğu şeklinde rivayetler bulunuyor. Ancak başlatan değil de son kısımda karmaşa üzerinden yeni bir plan kurulmuş olması daha akla yatkın duruyor.

İngiltere ve Fransa Savaşı’nın gerçekleştiği tüm süreç boyunca bu hikaye sadece sonlarda kaydedilmiş… Savaşın son kısmında akli dengesi bozuk olan bir kişinin öldüğünden bahsediliyor. Dolayısıyla savaşın son kısmındaki bir durumun da ayrıca çarpıtılması durumu söz konusudur. Çarpıtılan başka bir konu olan Piri Reis dünya haritası ve hikayesi hakkında da bilgi edinebilirsiniz. 14. yüzyıl savaşı daha detaylı bilgiyi de link üzerinde görebilirsiniz.

Bir Cevap Yazın