Yeni Hayvan Hakları Yasası Çıktı mı ? Hayvan Hakları Yasası 2021 Maddeleri Neler Olacak?

0 1

Yeni bir Hayvan Hakları Yasası çıkarılması uzun süredir Türkiye gündeminde yer alıyor. Özellikle hayvanların daha etkili bir şekilde korunabilmesi için hayvanlara eziyet gibi eylemlere karşı hapis cezaları getirilmesi planlanan yeni bir yasanın bir an önce çıkarılması, başta hayvan hakları savunucuları ve hayvan severler olmak üzere toplumun geniş kesimleri tarafından talep ediliyordu. 

Bu kapsamda sürdürülen çalışmalar neticesi, önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ’na sunulması beklenen ve tamamlanma aşamasına gelen hayvan hakları ile hayvanların korunmasına dair yeni yasa teklifinden bazı ayrıntılar ise belli olmaya başladı.

Ülkemizin kanayan yaralarından biri durumunda olan hayvan hakları ihlallerine yönelik son derece etkili ve ağır yaptırımlar içermesi beklenen yeni Hayvan Hakları Yasası ’nda ne tür eylemlere hangi cezai müeyyideler geliyor? İşte, tüm hayvan severlerin dört gözle beklediği yeni yasadan öne çıkan bazı detaylar…

Yeni Hayvan Hakları Yasası Tamamlanma Aşamasına Geldi

Yeni Hayvan Hakları Yasası Çıktı mı ? Hayvan Hakları Yasası 2021 Maddeleri Neler Olacak? | Yeni bir Hayvan Hakları Yasası çıkarılması uzun süredir Türkiye gündeminde yer alıyor. Özellikle hayvanların daha etkili bir şekilde korunabilmesi için hayvanlara eziyet gibi eylemlere karşı hapis cezaları getirilmesi planlanan yeni bir yasanın bir an önce çıkarılması, başta hayvan hakları savunucuları ve hayvan severler olmak üzere toplumun geniş kesimleri tarafından talep ediliyordu. 

Kamuoyuna yansıyan bilgi ve haberlere göre hayvan haklarının korunması noktasında etkili tedbirler içermesi beklenen yeni yasanın tamamlanma aşamasında olduğu belirtiliyor. Önümüzdeki iki hafta içerisinde Meclis Başkanlığı’na sunulması beklenen yeni yasa, uzun bir hazırlık sürecinin sonucunda ve birçok bakanlık ve kurumun doğrudan katkısı ile ortaya çıkacak.

1 – ‘Sahipli Hayvan’ ve ‘Sahipsiz Hayvan’ Tanımları Kaldırılıyor

Yeni Hayvan Hakları Yasası düzenlemesinde, daha önce mevzuatta yer alan sahipli ve sahipsiz hayvan tanımları kaldırılıyor. Bunun yerine yeni yasada ‘ev hayvanı’ ve ‘evcil hayvan’ tabirleri kullanılacak. Her hayvan için düşünülen çiple izleme sistemi çalışmalarıyla eş güdümlü olarak yeni Hayvan Hakları Yasası’nda, hayvanların alımı sıkı şartlara bağlanacak ve alınan hayvanların sokağa terk edilmesi durumunda ise caydırıcı nitelikte idari para cezaları uygulanacak.

2 – Hayvanlara İşkence ve Öldürme Eylemlerine Hapis Cezası Geliyor mu?

Yeni Hayvan Hakları Yasası Çıktı mı ? Hayvan Hakları Yasası 2021 Maddeleri Neler Olacak? | Yeni bir Hayvan Hakları Yasası çıkarılması uzun süredir Türkiye gündeminde yer alıyor. Özellikle hayvanların daha etkili bir şekilde korunabilmesi için hayvanlara eziyet gibi eylemlere karşı hapis cezaları getirilmesi planlanan yeni bir yasanın bir an önce çıkarılması, başta hayvan hakları savunucuları ve hayvan severler olmak üzere toplumun geniş kesimleri tarafından talep ediliyordu. 

Yeni yasa kapsamında oldukça önem arz eden konuların başında ise şimdiki yasal mevzuattan farklı olarak, hayvanlara işkence yapılması ve öldürülmesi gibi olayların işlenmesi durumunda hapis cezaları verilecek. Taslağa göre bir hayvanın cani bir şekilde öldürülmesi eylemine 6 aydan 4 yıla, eziyet edilmesi durumunda ise 6 aydan 3 yıla dek hapis cezaları öngörülüyor. Kasten bir canlının cinsini tüketenlere ise yeni yasa ile 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek. 

Ayrıca hayvan dövüştürenler içinde 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası uygulanacak. Yine iki yıldan çok cezalarda ise cezaların ertelenmesi imkanı bulunmayacak. Hayvanlara kötü muamele durumunda ise etkili idari para cezaları ile yaptırım getirilmesi, yeni yasada öne çıkan konular arasında yer alıyor.

3 – Evcil Hayvan Satışlarına Yeni Kıstaslar ve Yeni Hayvan Hakları Yasası Maddeleri

Yeni Hayvan Hakları Yasası Çıktı mı ? Hayvan Hakları Yasası 2021 Maddeleri Neler Olacak? | Yeni bir Hayvan Hakları Yasası çıkarılması uzun süredir Türkiye gündeminde yer alıyor. Özellikle hayvanların daha etkili bir şekilde korunabilmesi için hayvanlara eziyet gibi eylemlere karşı hapis cezaları getirilmesi planlanan yeni bir yasanın bir an önce çıkarılması, başta hayvan hakları savunucuları ve hayvan severler olmak üzere toplumun geniş kesimleri tarafından talep ediliyordu. 

Hayvan Hakları Yasası 2020 yılında da sıklıkla gündeme gelen bir konu olmuştu. Evcil hayvanların satımı konusunda da önemli bazı kriterler getirilmesi düşünülen yeni yasada, bundan böyle evcil hayvanların küçük kafesler içinde ve pet shoplarda satışının yapılması yasaklanacak. Hayvan satışları Tarım ve Orman Bakanlığı denetiminde yapılabilecek. Ayrıca yeni yasada bir evde bakılabilecek hayvan sayısına da bir sınırlama getirilmesi planlanıyor.

Önümüzdeki günlerde Meclis aşamasına geçilmesi beklenen bu yasa tasarısının kanunlaşması ile ülkemiz açısından önemli sorunlar arasında yer alan hayvan hakları ihlallerinin önlenmesi konusunda önemli bir adımın atılması ön görülüyor. Özellikle hayvanların canına kast edilmesi, işkenceye uğraması gibi canice eylemlere karşı hapis cezaları getirilmesi de son derece önemli bir gelişme olarak tüm hayvan severleri umutlandırıyor.

Yeni Hayvan Hakları Yasası Çıktı mı ? Hayvan Hakları Yasası 2021 Maddeleri Neler Olacak? | Yeni bir Hayvan Hakları Yasası çıkarılması uzun süredir Türkiye gündeminde yer alıyor. Özellikle hayvanların daha etkili bir şekilde korunabilmesi için hayvanlara eziyet gibi eylemlere karşı hapis cezaları getirilmesi planlanan yeni bir yasanın bir an önce çıkarılması, başta hayvan hakları savunucuları ve hayvan severler olmak üzere toplumun geniş kesimleri tarafından talep ediliyordu. 

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 2020 yılı içerisinde de gündeme gelmiş yeni bir yasanın hazırlanması için talepler değerlendirilmişti. Yaşanan zalimce olaylar karşısında Hayvan Hakları Yasası son dakika haberlerinin de konusu olmuştu. Siz de Hayvan Hakları Yasası 2021 gelişmelerini takip etmek istiyorsanız OkuHaber Hukuki ve Adali Konular sayfamızı takip ediniz. 

Bir Cevap Yazın