Sihler Kimdir? Sihizm Dini ve Sihler Hakkında Merak Edilenler

0 6

Sihler kimdir sorusuna en güzel cevap; dünyanın beşinci büyük dinine mensup kişilerdir olarak verilebilir. 1500 yılarında ortaya çıkan Sihizm dini, hoşgörü öğretileri sayesinde tüm dünyada yayılmayı başarmıştır. Bu dine mensup olan sihler de dinin seküler ve hoşgörülü öğretilerini canı gönülden benimsemektedirler.

Pakistan ve Hindistan coğrafyasında popüler bir din olan Sihizm, Amerika kıtasında da oldukça yaygındır. Sihler kutsal kitabı da herkesin anlayabileceği şekilde yazılan ve çoğunlukla hoşgörüyü aşılayan bir kitaptır. Dolayısıyla kutsal kitabı okuyan kişilerin Sihizm dinine sempati beslemesi mümkündür. Biz de bu yazımızda sihizm dini özellikleri ve sihizm inanç esasları hakkında faydalı bilgileri sizle için derledik.

Sihizm Dini Nedir?

Sihler Kimdir? Sihizm Dini ve Sihler Hakkında Merak Edilenler | Sihler kimdir sorusuna en güzel cevap; dünyanın beşinci büyük dinine mensup kişilerdir olarak verilebilir. 1500 yılarında ortaya çıkan Sihizm dini, hoşgörü öğretileri sayesinde tüm dünyada yayılmayı başarmıştır. Bu dine mensup olan sihler de dinin seküler ve hoşgörülü öğretilerini canı gönülden benimsemektedirler.

Sihler kimdir sorusundan önce sihizm dininin temel özelliklerini daha da yakından tanıyalım. Henüz çok yeni bir din olan sihizm, semavi dinler, Budizm ve Hinduizm gibi dikkat çekmeyi başarmıştır. İlk olarak Pencap bölgesinde ortaya çıkan dinin yayılması da oldukça kısa bir sürede gerçekleşmiştir.

Dinin kurucusu kabul edilen Guru Nanak Dev ise Hinduizm’e mensup iken sihizm öğretisini oluşturmak adına yollara düşmüştür. Guru Nanak, Hinduizm dininde var olan kast sisteminden rahatsız olmuş ve insanların tamamının eşit olduğunu vurgulamıştır.

Sihler Kimdir? Sihizm Dini ve Sihler Hakkında Merak Edilenler | Sihler kimdir sorusuna en güzel cevap; dünyanın beşinci büyük dinine mensup kişilerdir olarak verilebilir. 1500 yılarında ortaya çıkan Sihizm dini, hoşgörü öğretileri sayesinde tüm dünyada yayılmayı başarmıştır. Bu dine mensup olan sihler de dinin seküler ve hoşgörülü öğretilerini canı gönülden benimsemektedirler.

Kast sistemi içerisinde ezilen sınıfı düşünen ve bunun doğru olmadığını savunan Guru Nanak, sihizmi yaymak ve geliştirmek adına yolara düşer. Pencap bölgesini boydan boya geçen öğretici, bu sayede dinin ilk temellerini de ortaya koymuş olacaktır. Seyahatleri esnasında dinin öğretilerini geliştiren ve yeni müritler edinen Guru, sihizm için önemli adımlar atar.

Tek Tanrı Sorusu

Sihizm ve Müslümanlar arasında aslında büyük oranda benzerlikler de mevcuttur. Bu benzerliklerin de başında tek tanrı inancı sistemi gelmektedir. Sihizm sembolleri oluşturulurken sembollerde birden fazla tanrı ya da tanrıça vurgusu yapılmamıştır. Zaten dinin temellerinde ve kutsal metinlerinde de yalnızca tek bir tanrıdan bahsedilir.

Sihler kutsal kitabı olarak bilinen Guru Granth Sahib, Hindu ve Müslüman alimlerin de öğretileri ile bezelidir. Bu öğretiler arasında da evreni ve canlıları yaratan tek bir tanrıdan bahsedilmektedir. İnanca göre, tanrı tüm ruhları yaratan kişidir. Üstelik her ruha da kendisinden bir parça eklemeyi ihmal etmemiştir. Yani tanrıyı aramak için insanın ruhuna yönelmesi faydalı olacaktır.

Dinin tüm kutsal metinleri de “ek onkar” sözüyle başlamaktadır. Bu sözün anlamı tek tanrı demektir. Tek tanrı vurgusu din içerisinde sıklıkla yapılmaktadır.

Sihizmin 10 Gurusu

Sihler Kimdir? Sihizm Dini ve Sihler Hakkında Merak Edilenler | Sihler kimdir sorusuna en güzel cevap; dünyanın beşinci büyük dinine mensup kişilerdir olarak verilebilir. 1500 yılarında ortaya çıkan Sihizm dini, hoşgörü öğretileri sayesinde tüm dünyada yayılmayı başarmıştır. Bu dine mensup olan sihler de dinin seküler ve hoşgörülü öğretilerini canı gönülden benimsemektedirler.

Sihler kimdir dediğinizde bu dini yaymakla ve öğretmekle görevli on önemli ismi sayabiliriz. Dinin on gurusu olarak adlandırılan bu isimler, peygamber ya da aziz rütbesinde önemli kişilerdir. Bu kişilerin de başında dinin kurucusu kabul edilen Guru Nanak Dev gelir.

Sihizmin diğer on gurusu ise şöyledir: Guru Angad Dev, Guru Amar Das, Guru Ram Das. Guru Arjan Dev, Guru Har Gobing, Guru Har Rai, Guru Har Krişan, Guru Tegh Bahadur ve Guru Gobind Singh.

Sihler Kimdir? Sihizm Dini ve Sihler Hakkında Merak Edilenler | Sihler kimdir sorusuna en güzel cevap; dünyanın beşinci büyük dinine mensup kişilerdir olarak verilebilir. 1500 yılarında ortaya çıkan Sihizm dini, hoşgörü öğretileri sayesinde tüm dünyada yayılmayı başarmıştır. Bu dine mensup olan sihler de dinin seküler ve hoşgörülü öğretilerini canı gönülden benimsemektedirler.

Sihizmin 10 gurusu, öğretileri yaymak adına kendi dönemlerinde çaba sarf etmiş peygamberlerdir. Dinin ibadetleri de gurular sayesinde diğer üyelere öğretilmiştir. İbadetlerin içeriği dualardan ve meditasyonlardan oluşmaktadır. Dine mensup kişiler hem yalnız hem de toplu ibadet edebilmektedirler.

Gurdwara (Altın Tapınak) isimli ibadethane de sihizmin merkezi kabul edilmektedir. Bu ibadethanenin kapısı herkese açıktır. İbadethaneye girerken başın örtülmesi ve ayakkabıların da çıkartılması gerekir.

Sihizmde Yeniden Doğuş Töreni

Sihler, Amrit Töreni adı verilen yeniden doğuş törenine katılım sağlamakla yükümlülerdir. Sihizm erkekleri de bu törende başlarını sarıklar ile bağlamak zorundadırlar. Erkeklerin tamamı da ibadet ederken ya da kutlamalara katılırken türban takmakla yükümlülerdir. Erkekler saçlarını hayatları boyunca kesmeyeceklerine dair de yemin ederler.

Bir nevi vaftiz töreni olarak da kabul edilen yeniden doğuş seremonisinde kılıçlar karıştırılmış özel bir şerbet ikram edilir. Sihizm dininde evlilik törenlerinde de benzer şerbetin ikram edilmesi gerekmektedir.

Sihizmin Temel Öğretisi

Sihler kimdir ve neye inanırlar sorusunu temel öğreti sayesinde netleştirebiliriz. Temel öğretiye göre ego, en büyük kötülük olarak kabul edilmektedir. Benliğini şımartan ve üstün tutan insanlar er ya da geç kötülüğe savrulmak zorunda kalacaklardır. Her ne kadar dinin içerisinde şeytan kavramı bulunmasa da egonun şımartılması şeytanvari bir eylemdir.

Sihler Kimdir? Sihizm Dini ve Sihler Hakkında Merak Edilenler | Sihler kimdir sorusuna en güzel cevap; dünyanın beşinci büyük dinine mensup kişilerdir olarak verilebilir. 1500 yılarında ortaya çıkan Sihizm dini, hoşgörü öğretileri sayesinde tüm dünyada yayılmayı başarmıştır. Bu dine mensup olan sihler de dinin seküler ve hoşgörülü öğretilerini canı gönülden benimsemektedirler.

Egonun şımartılmasının yanı sıra öfke, aç gözlülük, şehvet ve maddi bağımlılık da beş kötülük arasında yer alan diğer kavramlardır. Tıpkı On Emir gibi bu beş kavram da iyi insanı yoldan şaşırtan ve günaha sürükleyen kavramlardır.

Sihizmin bir diğer önemli öğretisi ise hoşgörüdür. Dinin mensupları, diğer dünden kişilere karşı hoşgörülü olmak zorundadırlar. Bu da laik bir din anlayışını göstermektedir. Dinin her kesimden ve inanıştan insana kapıları açıktır. Fakat hiçbir sih, bir başka dinden insanı kendi dinine inanmaya zorlayamaz.

Sihizmin reenkarnasyon inanışı da her dinden ve inanıştan insana uygundur. Ruhun tamamen huzura ermesi durumunda reenkarnasyonun da en üst noktasında ulaşılmış olunur. Böylece egodan ve onun getirdiği kötülüklerden tamamen uzaklaşılır. Bu ruh kurtuluşu için de illa sihizm dinine mensup olma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Sihlerin dini hakkında daha fazla bilgi almak için Youtube video kanallarını da takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Sihizm Türkiye için de ülkemizde yaşayan Sihlerin hayatına bakabilirsiniz. Watch later ya da opinion count sekmelerini de kullanabilirsiniz. Sihler et yermi sorusu için de bilgi sahibi olmanız mümkündür.

Bir Cevap Yazın