Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu Nedir? Hangi Şirketler Zorunlu Avukat Bulundurmalıdır?

Şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu nedir? Şirket faaliyet ve çalışmalarının hukuka uygun bir şekilde yürütülebilmesi, söz konusu şirkete hukuki alanda danışmanlık yapılması gibi amaçlarla hukuk sistemimiz içerisinde düzenlenen bazı şirketler yönünden..

Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu Nedir? Hangi Şirketler Zorunlu Avukat Bulundurmalıdır?
Son Güncelleme: Whatsapp

Şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu nedir? Şirket faaliyet ve çalışmalarının hukuka uygun bir şekilde yürütülebilmesi, söz konusu şirkete hukuki alanda danışmanlık yapılması gibi amaçlarla hukuk sistemimiz içerisinde düzenlenen bazı şirketler yönünden avukat bulundurma zorunluluğunun kapsamı, merak edilen hukuki konular arasında bulunuyor. Bu yazımızda özellikleri kanunla belirlenen bazı Anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu hakkında tüm merak edilenlerin yanıtını bir araya getiriyoruz.

Şirketlerin Avukat Bulundurma Zorunluluğu Nedir?

Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu Nedir? Hangi Şirketler Zorunlu Avukat Bulundurmalıdır? | Şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu nedir? Şirket faaliyet ve çalışmalarının hukuka uygun bir şekilde yürütülebilmesi, söz konusu şirkete hukuki alanda danışmanlık yapılması gibi amaçlarla hukuk sistemimiz içerisinde düzenlenen bazı şirketler yönünden avukat bulundurma zorunluluğunun kapsamı, merak edilen hukuki konular arasında bulunuyor. Bu yazımızda özellikleri kanunla belirlenen bazı Anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu hakkında tüm merak edilenlerin yanıtını bir araya getiriyoruz.

Hali hazırda dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok sayıda şirket, gerek taraf olduğu sözleşmelerin tanzim ve hazırlanmasında, gerekse tarafı oldukları hukuk davaları ile icra takiplerinde avukat yardımı ve temsili için şirket avukatları ile çalışmaktadırlar.

Ancak uygulamadaki bu durumun yanında 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 35/3 maddesi düzenlemesi uyarınca bazı şirketler yönünden avukat bulundurulması zorunlu tutulmuş ve bu zorunluluğa uyulmamasının yaptırımı Cumhuriyet Savcısı tarafından, şirketlere sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu uygulanmadığı takdirde, her ay için verilecek idari para cezası olarak belirlenmiştir.

1- Hangi Şirketlerin Avukat Bulundurma Zorunluluğu Vardır?

Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu Nedir? Hangi Şirketler Zorunlu Avukat Bulundurmalıdır? | Şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu nedir? Şirket faaliyet ve çalışmalarının hukuka uygun bir şekilde yürütülebilmesi, söz konusu şirkete hukuki alanda danışmanlık yapılması gibi amaçlarla hukuk sistemimiz içerisinde düzenlenen bazı şirketler yönünden avukat bulundurma zorunluluğunun kapsamı, merak edilen hukuki konular arasında bulunuyor. Bu yazımızda özellikleri kanunla belirlenen bazı Anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu hakkında tüm merak edilenlerin yanıtını bir araya getiriyoruz.

Şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu bulunan şirketlerin hangileri olduğu, Avukatlık Kanunu 35/3 maddesi kapsamında ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Bu düzenleme uyarınca Türk Ticaret Kanunu’nda öngörülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Buna göre şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu şu şekildedir;

Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu Nedir? Hangi Şirketler Zorunlu Avukat Bulundurmalıdır? | Şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu nedir? Şirket faaliyet ve çalışmalarının hukuka uygun bir şekilde yürütülebilmesi, söz konusu şirkete hukuki alanda danışmanlık yapılması gibi amaçlarla hukuk sistemimiz içerisinde düzenlenen bazı şirketler yönünden avukat bulundurma zorunluluğunun kapsamı, merak edilen hukuki konular arasında bulunuyor. Bu yazımızda özellikleri kanunla belirlenen bazı Anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu hakkında tüm merak edilenlerin yanıtını bir araya getiriyoruz.Sermayesi en az İki Yüz Elli Bin Türk Lirası olan anonim şirketler ile,Üye sayısı en az yüz ya da daha fazla olan yapı kooperatiflerinde sözleşmeli bir avukat bulundurma zorunluluğu vardır.

Bu düzenlemede belirlenen beş katından kasıt ise Türk Ticaret Kanunu 332. Maddesinde ön görülen Elli Bin Türk Lirası asgari sermayenin beş katı olan İki Yüz Elli Bin Türk Lirası sermayesi bulunan Anonim şirketlerdir. Yine sermaye artırımı ile de sermayesini İki Yüz Elli Bin Türk Lirası veya bu tutarın daha üzerine çıkaran anonim şirketlerde sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu vardır.

Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu Nedir? Hangi Şirketler Zorunlu Avukat Bulundurmalıdır? | Şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu nedir? Şirket faaliyet ve çalışmalarının hukuka uygun bir şekilde yürütülebilmesi, söz konusu şirkete hukuki alanda danışmanlık yapılması gibi amaçlarla hukuk sistemimiz içerisinde düzenlenen bazı şirketler yönünden avukat bulundurma zorunluluğunun kapsamı, merak edilen hukuki konular arasında bulunuyor. Bu yazımızda özellikleri kanunla belirlenen bazı Anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu hakkında tüm merak edilenlerin yanıtını bir araya getiriyoruz.

Bu kapsamda kalan şirketler, aylık olarak danışmanlık tarzında avukatlık sözleşmesi yapılan sözleşmeli bir avukat bulundurarak ya da şirket bünyelerinde sigortalı olarak bir avukat çalıştırarak bu zorunluluğu yerine getirebilirler.

Avukatlık Kanunu’nda şirketlerde sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu kapsamında sözleşmeli olarak bir avukatla anlaşılmasından bahsedilmiştir. Yani avukatın şirket bünyesinde sigortalı olarak çalıştırılması aranmamıştır. Ancak sözleşmeli avukat ile anlaşma yanında bu şekilde şirketin bünyesinde sigortalı şirket avukatı olarak avukat çalıştırılması durumunda da kanuni zorunluluk yerine getirilmiş olacaktır.

2- Diğer Şirketler İçin Avukat Bulundurma Zorunluluğu Söz Konusu mudur?

Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu Nedir? Hangi Şirketler Zorunlu Avukat Bulundurmalıdır? | Şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu nedir? Şirket faaliyet ve çalışmalarının hukuka uygun bir şekilde yürütülebilmesi, söz konusu şirkete hukuki alanda danışmanlık yapılması gibi amaçlarla hukuk sistemimiz içerisinde düzenlenen bazı şirketler yönünden avukat bulundurma zorunluluğunun kapsamı, merak edilen hukuki konular arasında bulunuyor. Bu yazımızda özellikleri kanunla belirlenen bazı Anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu hakkında tüm merak edilenlerin yanıtını bir araya getiriyoruz.

Avukatlık Kanunu 35. Madde de belirlenen sermaye miktarından daha az sermayeye sahip olan anonim şirketler ile adi şirketlerde ve de Limited şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu yoktur. Yalnızca anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu bulunduğu bilinmektedir.

3- Zorunlu Avukat Bulundurmanın Denetimi Nasıl Yapılır?

Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu Nedir? Hangi Şirketler Zorunlu Avukat Bulundurmalıdır? | Şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu nedir? Şirket faaliyet ve çalışmalarının hukuka uygun bir şekilde yürütülebilmesi, söz konusu şirkete hukuki alanda danışmanlık yapılması gibi amaçlarla hukuk sistemimiz içerisinde düzenlenen bazı şirketler yönünden avukat bulundurma zorunluluğunun kapsamı, merak edilen hukuki konular arasında bulunuyor. Bu yazımızda özellikleri kanunla belirlenen bazı Anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu hakkında tüm merak edilenlerin yanıtını bir araya getiriyoruz.

Bu konuda Barolar tarafından, söz konusu kapsamda kalan şirketlere zaman zaman yazılarak gönderilerek şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu kapsamına uyulup uyulmadığı sorulmakta, bu yükümlülüğe uygun davranmayan şirketler açısından Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı ihtar edilmektedir.

4- Zorunlu Avukat Bulundurmamanın Cezası Nedir?

Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu Nedir? Hangi Şirketler Zorunlu Avukat Bulundurmalıdır? | Şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu nedir? Şirket faaliyet ve çalışmalarının hukuka uygun bir şekilde yürütülebilmesi, söz konusu şirkete hukuki alanda danışmanlık yapılması gibi amaçlarla hukuk sistemimiz içerisinde düzenlenen bazı şirketler yönünden avukat bulundurma zorunluluğunun kapsamı, merak edilen hukuki konular arasında bulunuyor. Bu yazımızda özellikleri kanunla belirlenen bazı Anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu hakkında tüm merak edilenlerin yanıtını bir araya getiriyoruz.

Avukatlık Kanunu ile belirlenen şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu konusuna uygun davranmayan şirketlere ise Cumhuriyet savcısı tarafından, sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için olmak üzere, sanayi sektöründe çalışan ve onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte olan, asgari ücretin iki aylık brüt tutarı miktarında idari para cezası verilir. İlginizi çekebilecek bir başka yazımızı finansal kiralama sözleşmesi leasing nedir okumak için tıklayınız.

İLK YORUMU SİZ YAZIN

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.