Seri Muhakeme Usulü Nedir Nasıl Uygulanır? Hangi Suçlar Açısından Seri Muhakeme Usulü Uygulanabilir?

Seri muhakeme usulü nedir? Ceza Muhakemesi Kanunu’nda, 2019 yılında yapılan değişiklik ile hukuk sistemimize giren “Seri Muhakeme Usulü”, alternatif bir çözüm yöntemi olarak, hızlı yargılama adına önemli bir uygulama konumundadır…

Seri Muhakeme Usulü Nedir Nasıl Uygulanır? Hangi Suçlar Açısından Seri Muhakeme Usulü Uygulanabilir?
Son Güncelleme: Whatsapp

Seri muhakeme usulü nedir? Ceza Muhakemesi Kanunu’nda, 2019 yılında yapılan değişiklik ile hukuk sistemimize giren “Seri Muhakeme Usulü”, alternatif bir çözüm yöntemi olarak, hızlı yargılama adına önemli bir uygulama konumundadır. Bu usulün nasıl uygulanacağı, hangi suçlar açısından uygulanabileceği gibi konular ise merak edilen hususlar arasında yer alıyor. Bu yazımızda seri muhakeme usulü nedir ile seri muhakeme usulü ve masumiyet karinesi hakkında tüm merak edilenleri yanıtlayacağız…

Seri Muhakeme Usulü Nedir?

Seri Muhakeme Usulü Nedir Nasıl Uygulanır? Hangi Suçlar Açısından Seri Muhakeme Usulü Uygulanabilir? | Seri muhakeme usulü nedir? Ceza Muhakemesi Kanunu’nda, 2019 yılında yapılan değişiklik ile hukuk sistemimize giren “Seri Muhakeme Usulü”, alternatif bir çözüm yöntemi olarak, hızlı yargılama adına önemli bir uygulama konumundadır. Bu usulün nasıl uygulanacağı, hangi suçlar açısından uygulanabileceği gibi konular ise merak edilen hususlar arasında yer alıyor. Bu yazımızda seri muhakeme usulü nedir ile seri muhakeme usulü ve masumiyet karinesi hakkında tüm merak edilenleri yanıtlayacağız…

Seri muhakeme usulü nedir? Seri muhakeme usulü kanunda belirtilen bazı suçlar ile sınırlı olarak uygulanabilir. Bu usule soruşturma aşamasında başvurulur. Cumhuriyet savcısı, kamu davasının ertelenmesine karar vermediği hallerde, müdafii huzurunda şüphelinin açık rızasını alarak, uygulanacak cezayı belirlemesi, bu cezadan da yarı oranda indirim yapması ve bu durumun mahkeme tarafından denetlenerek hüküm kurulması suretiyle bu usul uygulanır.

Seri Muhakeme Usulü Nedir Nasıl Uygulanır? Hangi Suçlar Açısından Seri Muhakeme Usulü Uygulanabilir? | Seri muhakeme usulü nedir? Ceza Muhakemesi Kanunu’nda, 2019 yılında yapılan değişiklik ile hukuk sistemimize giren “Seri Muhakeme Usulü”, alternatif bir çözüm yöntemi olarak, hızlı yargılama adına önemli bir uygulama konumundadır. Bu usulün nasıl uygulanacağı, hangi suçlar açısından uygulanabileceği gibi konular ise merak edilen hususlar arasında yer alıyor. Bu yazımızda seri muhakeme usulü nedir ile seri muhakeme usulü ve masumiyet karinesi hakkında tüm merak edilenleri yanıtlayacağız…

Seri muhakeme usulü nedir konusunda nasıl uygulanacağı ana hatları ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 250. maddesinde düzenlendiği yanıtı verilebilir. Normalde, Cumhuriyet savcısı yürüttüğü soruşturmada şüpheli hakkında yeterli şüpheye ulaşırsa iddianame düzenleyerek dosyayı ilgili mahkemeye kovuşturulmak üzere gönderir.

Bu usulde ise iddianame düzenlenmeden ve de kovuşturma aşamasına geçilmeksizin hüküm kurulabilir. Bu sayede yargılama faaliyetlerindeki süreler kısalır, emek, zaman ve kaynak açısından tasarruf sağlanır.

1- Seri Muhakeme Usulü Hangi Suçlar Açısından Uygulanabilir?

 Yargılama usulleri arasında yer alan Seri muhakeme usulü nedir? Ceza Muhakemesi Kanunu 250. maddesi birinci fıkrasında bu usulün uygulanabileceği suçlar sınırlı sayı prensibi ile sayılarak belirlenmiştir. Seri muhakeme usulü nedir konusunda sayılabilecek suçlar şunlardır;

Seri Muhakeme Usulü Nedir Nasıl Uygulanır? Hangi Suçlar Açısından Seri Muhakeme Usulü Uygulanabilir? | Seri muhakeme usulü nedir? Ceza Muhakemesi Kanunu’nda, 2019 yılında yapılan değişiklik ile hukuk sistemimize giren “Seri Muhakeme Usulü”, alternatif bir çözüm yöntemi olarak, hızlı yargılama adına önemli bir uygulama konumundadır. Bu usulün nasıl uygulanacağı, hangi suçlar açısından uygulanabileceği gibi konular ise merak edilen hususlar arasında yer alıyor. Bu yazımızda seri muhakeme usulü nedir ile seri muhakeme usulü ve masumiyet karinesi hakkında tüm merak edilenleri yanıtlayacağız…

Hakkı olmayan yere tecavüz (Türk Ceza Kanunu 154. madde ikinci ve üçüncü fıkra),Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması (TCK 170. madde),Trafik güvenliğini tehlikeye sokma (TCK 179. madde ikinci ve üçüncü fıkra),Gürültüye neden olma (TCK 183. madde),Parada sahtecilik (TCK 197. madde ikinci ve üçüncü fıkra),Mühür bozma (TCK 203. madde),Seri muhakeme usulü nedir? Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan (TCK 206. madde),Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama (TCK 228. madde birinci fıkra),Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması (TCK 268 madde),10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinin birinci, üçüncü ve beşinci fıkraları ile 15 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen suçlar,31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 93 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen suç,Seri muhakeme usulü nedir? 13/12/1968 tarihli ve 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen suç,24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde belirtilen suç.

 Seri Muhakeme Usulü Nasıl Uygulanır?

Seri Muhakeme Usulü Nedir Nasıl Uygulanır? Hangi Suçlar Açısından Seri Muhakeme Usulü Uygulanabilir? | Seri muhakeme usulü nedir? Ceza Muhakemesi Kanunu’nda, 2019 yılında yapılan değişiklik ile hukuk sistemimize giren “Seri Muhakeme Usulü”, alternatif bir çözüm yöntemi olarak, hızlı yargılama adına önemli bir uygulama konumundadır. Bu usulün nasıl uygulanacağı, hangi suçlar açısından uygulanabileceği gibi konular ise merak edilen hususlar arasında yer alıyor. Bu yazımızda seri muhakeme usulü nedir ile seri muhakeme usulü ve masumiyet karinesi hakkında tüm merak edilenleri yanıtlayacağız…

Seri muhakeme usulü nedir? Basit yargılama usulleri içerisinde bulunan Seri Muhakeme Usulünün uygulanabilmesi için, suçun ön ödeme ve uzlaştırma kapsamında olmaması gerekir. Bu usule, ancak kanunda sayılan suçlara yönelik soruşturmalarda başvurulabilir.

Seri Muhakeme Usulü Nedir Nasıl Uygulanır? Hangi Suçlar Açısından Seri Muhakeme Usulü Uygulanabilir? | Seri muhakeme usulü nedir? Ceza Muhakemesi Kanunu’nda, 2019 yılında yapılan değişiklik ile hukuk sistemimize giren “Seri Muhakeme Usulü”, alternatif bir çözüm yöntemi olarak, hızlı yargılama adına önemli bir uygulama konumundadır. Bu usulün nasıl uygulanacağı, hangi suçlar açısından uygulanabileceği gibi konular ise merak edilen hususlar arasında yer alıyor. Bu yazımızda seri muhakeme usulü nedir ile seri muhakeme usulü ve masumiyet karinesi hakkında tüm merak edilenleri yanıtlayacağız…

Yine seri muhakeme usulü için kamu davası açılmasına yeterli olacak derecede şüphe oluşturacak delil elde edilmeli ve Cumhuriyet savcısı tarafından kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilmemiş olmalıdır. Seri muhakeme usulü nedir? Bu usulde Cumhuriyet savcısı, müdafii huzurunda şüpheliyi bilgilendirmeli ve şüphelinin de özgür iradesiyle bu usulün uygulanmasını kabul etmesi gerekir.

Seri Muhakeme Usulü Nedir Nasıl Uygulanır? Hangi Suçlar Açısından Seri Muhakeme Usulü Uygulanabilir? | Seri muhakeme usulü nedir? Ceza Muhakemesi Kanunu’nda, 2019 yılında yapılan değişiklik ile hukuk sistemimize giren “Seri Muhakeme Usulü”, alternatif bir çözüm yöntemi olarak, hızlı yargılama adına önemli bir uygulama konumundadır. Bu usulün nasıl uygulanacağı, hangi suçlar açısından uygulanabileceği gibi konular ise merak edilen hususlar arasında yer alıyor. Bu yazımızda seri muhakeme usulü nedir ile seri muhakeme usulü ve masumiyet karinesi hakkında tüm merak edilenleri yanıtlayacağız…

Ceza Muhakemesi Kanunu 250/12 maddesi uyarınca, Seri Muhakeme Usulü; şüphelinin yaşı küçükse, akıl hastalığı ya da sağır ve dilsizlik gibi durumları varsa uygulanamaz. Seri muhakeme usulü nedir? Cumhuriyet savcısı, yukarıda belirtilen suçlar hakkında eğer şüpheli de kabul ederse, Türk Ceza Kanununun 61. Maddesi uyarınca cezanın alt ve üst sınırları arasında tespit edeceği temel ceza üzerinden yarı oranda indirim uygulamak sureti ile yaptırımı belirler.

Seri Muhakeme Usulü Nedir Nasıl Uygulanır? Hangi Suçlar Açısından Seri Muhakeme Usulü Uygulanabilir? | Seri muhakeme usulü nedir? Ceza Muhakemesi Kanunu’nda, 2019 yılında yapılan değişiklik ile hukuk sistemimize giren “Seri Muhakeme Usulü”, alternatif bir çözüm yöntemi olarak, hızlı yargılama adına önemli bir uygulama konumundadır. Bu usulün nasıl uygulanacağı, hangi suçlar açısından uygulanabileceği gibi konular ise merak edilen hususlar arasında yer alıyor. Bu yazımızda seri muhakeme usulü nedir ile seri muhakeme usulü ve masumiyet karinesi hakkında tüm merak edilenleri yanıtlayacağız…

Belirlenen hapis cezası, koşulları bulunuyorsa, Cumhuriyet savcısı tarafından Türk Ceza Kanununun 50. maddeye göre seçenek yaptırımlara çevrilebilir ya da 51. maddeye göre ertelenebilir veya koşulları bulunması halinde CMK’nun 231. maddesine göre hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı da verilebilir. Bunun dışında seri muhakeme usulü para cezası verilerek de yapılabilir.

Seri Muhakeme Usulü Nedir Nasıl Uygulanır? Hangi Suçlar Açısından Seri Muhakeme Usulü Uygulanabilir? | Seri muhakeme usulü nedir? Ceza Muhakemesi Kanunu’nda, 2019 yılında yapılan değişiklik ile hukuk sistemimize giren “Seri Muhakeme Usulü”, alternatif bir çözüm yöntemi olarak, hızlı yargılama adına önemli bir uygulama konumundadır. Bu usulün nasıl uygulanacağı, hangi suçlar açısından uygulanabileceği gibi konular ise merak edilen hususlar arasında yer alıyor. Bu yazımızda seri muhakeme usulü nedir ile seri muhakeme usulü ve masumiyet karinesi hakkında tüm merak edilenleri yanıtlayacağız…

Seri muhakeme usulü nedir? Cumhuriyet savcısı, şüpheli hakkında uygulanacak söz konusu yaptırımı belirledikten sonra, seri muhakeme usulünün uygulanmasını bir “talepname” ile görevli mahkemeden ister. Karardan memnun olunmadığı takdirde seri muhakeme usulüne itiraz dilekçesi oluşturarak, davanın yeniden yargılaması istenebilir.

Seri Muhakeme Usulü Nedir? Talepnamede Bulunması Gereken Hususlar Nelerdir?

Seri Muhakeme Usulü Nedir Nasıl Uygulanır? Hangi Suçlar Açısından Seri Muhakeme Usulü Uygulanabilir? | Seri muhakeme usulü nedir? Ceza Muhakemesi Kanunu’nda, 2019 yılında yapılan değişiklik ile hukuk sistemimize giren “Seri Muhakeme Usulü”, alternatif bir çözüm yöntemi olarak, hızlı yargılama adına önemli bir uygulama konumundadır. Bu usulün nasıl uygulanacağı, hangi suçlar açısından uygulanabileceği gibi konular ise merak edilen hususlar arasında yer alıyor. Bu yazımızda seri muhakeme usulü nedir ile seri muhakeme usulü ve masumiyet karinesi hakkında tüm merak edilenleri yanıtlayacağız…

Seri muhakeme usulü nedir? Cumhuriyet savcısı tarafından görevli mahkemeye hitaben düzenlenecek talepnamede bulunması gereken hususlar ise şunlardır;

Seri muhakeme usulü nedir? Şüphelinin kimliği ve müdafii,Mağdur ya da suçtan zarar görenlerin kimliği ile varsa vekili veya kanuni temsilcisi,İsnat olunan suç ve ilgili kanun maddeleri,İsnat olunan suçun işlendiği yer, tarih ve zaman dilimi,Şüphelinin tutuklu olup olmadığı; tutuklanmış ise, gözaltına alma ve tutuklama tarihleri ile bunların süreleri,İsnat olunan suçu oluşturan olayların özeti,Cumhuriyet savcısı tarafından bu usulün uygulanmasının şüpheliye teklif edildiği ve şüphelinin müdafii huzurunda teklifi kabul ettiği,Belirlenen ceza ve/veya güvenlik tedbirleri ile uygulanmış ise hükmün açıklanmasının geri bırakılması, hapis cezasına seçenek yaptırımlar veya hapis cezasının ertelenmesine ilişkin hususlar.

Görevli Mahkeme Tarafından Hüküm Kurulma Aşaması

Seri Muhakeme Usulü Nedir Nasıl Uygulanır? Hangi Suçlar Açısından Seri Muhakeme Usulü Uygulanabilir? | Seri muhakeme usulü nedir? Ceza Muhakemesi Kanunu’nda, 2019 yılında yapılan değişiklik ile hukuk sistemimize giren “Seri Muhakeme Usulü”, alternatif bir çözüm yöntemi olarak, hızlı yargılama adına önemli bir uygulama konumundadır. Bu usulün nasıl uygulanacağı, hangi suçlar açısından uygulanabileceği gibi konular ise merak edilen hususlar arasında yer alıyor. Bu yazımızda seri muhakeme usulü nedir ile seri muhakeme usulü ve masumiyet karinesi hakkında tüm merak edilenleri yanıtlayacağız…

Seri muhakeme usulü nedir? Talepname kendisine ulaşan görevli mahkeme, şüpheliyi müdafii huzurunda dinler.  Mahkeme, Cumhuriyet savcısı tarafından seri muhakeme usulünün teklif edildiği, bu teklifin şüpheli tarafından müdafii huzurunda kabul edildiği ve ayrıca eylemin de seri muhakeme usulü kapsamında olduğunu belirlerse, talepnamede belirlenen yaptırım doğrultusunda ve talep yazısında belirlenen yaptırımdan daha ağır olmamak üzere bir hüküm kurar.

Seri muhakeme usulü nedir? Aksi takdirde talebi reddederek,  soruşturmanın genel hükümler uyarınca sonuçlandırılması amacı ile dosyayı Cumhuriyet başsavcılığına geri gönderir. CMK 250/9 maddesi uyarınca, mazereti bulunmaksızın mahkemeye gelmeyen şüpheli, Seri yargılama usulü yönetmeliği gereğince yargılamadan vazgeçmiş sayılır. Cumhuriyet savcısının talebi doğrultusunda, görevli mahkeme tarafından kurulan bu hükme, itiraz edilebilir. Seri yargılama usulü yönetmeliği okumak için tıklayınız.  Basit yargılama usulü nedir bilgi almak için tıklayınız. 

İLK YORUMU SİZ YAZIN

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.