Yurt Dışı Boşanma Kararlarının Tanıma ve Tenfiz İşlemleri

Yurt Dışında Gerçekleşen Boşanmaların Ülkemiz Hukuk Sistemi İçerisinde Tanıma ve Tenfiz İşlemleri Nasıl Yapılır? Yurt dışında boşanma nasıl yapılır? Yurt dışında gerçekleşen boşanmaların ülkemizde de nüfus kayıtlarına işlenmesi açısından gerekli..

Yurt Dışı Boşanma Kararlarının Tanıma ve Tenfiz İşlemleri
Son Güncelleme: Whatsapp

Yurt Dışında Gerçekleşen Boşanmaların Ülkemiz Hukuk Sistemi İçerisinde Tanıma ve Tenfiz İşlemleri Nasıl Yapılır? Yurt dışında boşanma nasıl yapılır? Yurt dışında gerçekleşen boşanmaların ülkemizde de nüfus kayıtlarına işlenmesi açısından gerekli olan “Tanıma ve Tenfiz”, Uluslararası Özel Hukuk ve Usul Hukuku alanında düzenlenen ve yabancı bir ülkede verilen mahkeme karar ve hükmünün, Ülkemizde kabul edilmesine olanak sağlayan işlemlerdir.

Yabancı Ülke Mahkemelerince Verilen Kararların Ülkemizde Etki Doğurabilmesi

Yurt Dışı Boşanma Kararlarının Tanıma ve Tenfiz İşlemleri | Yurt Dışında Gerçekleşen Boşanmaların Ülkemiz Hukuk Sistemi İçerisinde Tanıma ve Tenfiz İşlemleri Nasıl Yapılır? Yurt dışında boşanma nasıl yapılır? Yurt dışında gerçekleşen boşanmaların ülkemizde de nüfus kayıtlarına işlenmesi açısından gerekli olan “Tanıma ve Tenfiz”, Uluslararası Özel Hukuk ve Usul Hukuku alanında düzenlenen ve yabancı bir ülkede verilen mahkeme karar ve hükmünün, Ülkemizde kabul edilmesine olanak sağlayan işlemlerdir.

Yurt dışında yani başka bir ülkede gerçekleşen boşanmanın ve o ülkede verilen mahkeme kararının, ülkemizde nüfus kayıtlarına kendiliğinden yani otomatik olarak işlenme imkanı bulunmaz. Bu hali ile yurt dışında boşanma gerçekleşmesine karşın Türkiye’de hala evli olarak kayıtlarda gözükme durumu gerçekleşir.

Başka bir ülkede verilen boşanma konusundaki kararının Türkiye’de de nüfus kayıtlarına geçirilebilmesi ve kararın geçerli olabilmesi için Tanıma ve Tenfiz davası açılması gerekir. Aksi durumda, yurt dışındaki boşanmaya karşın Türkiye’de nüfus kayıtlarına bu durum işlenemediğinden ve hala evli gözükme nedeni ile yeni bir evlilik gerçekleştirmek mümkün olmaz. İşte bu nedenle başka ülkede verilmiş bir boşanma kararının, Ülkemizde etki doğurabilmesi ancak tanıma ve tenfiz davası ile gerçekleşir.

Tanıma ve Tenfiz Usulü

Yurt Dışı Boşanma Kararlarının Tanıma ve Tenfiz İşlemleri | Yurt Dışında Gerçekleşen Boşanmaların Ülkemiz Hukuk Sistemi İçerisinde Tanıma ve Tenfiz İşlemleri Nasıl Yapılır? Yurt dışında boşanma nasıl yapılır? Yurt dışında gerçekleşen boşanmaların ülkemizde de nüfus kayıtlarına işlenmesi açısından gerekli olan “Tanıma ve Tenfiz”, Uluslararası Özel Hukuk ve Usul Hukuku alanında düzenlenen ve yabancı bir ülkede verilen mahkeme karar ve hükmünün, Ülkemizde kabul edilmesine olanak sağlayan işlemlerdir.

Yurt dışında verilerek kesinleşen bir boşanma kararının tanıma ve tenfiz işlemleri, bir avukata vekaletname verilmesi ve bu şekilde avukat ile temsil edilerek Türkiye’ye gelmeksizin bile sonuçlandırılabilir. Yani Türkiye’de dava açılma ve karara bağlanma aşamaları bir vekil (avukat) ile takip edilebilir.

Tanıma ve Tenfiz Davasının Diğer Eşe Karşı Açılması

Yurt Dışı Boşanma Kararlarının Tanıma ve Tenfiz İşlemleri | Yurt Dışında Gerçekleşen Boşanmaların Ülkemiz Hukuk Sistemi İçerisinde Tanıma ve Tenfiz İşlemleri Nasıl Yapılır? Yurt dışında boşanma nasıl yapılır? Yurt dışında gerçekleşen boşanmaların ülkemizde de nüfus kayıtlarına işlenmesi açısından gerekli olan “Tanıma ve Tenfiz”, Uluslararası Özel Hukuk ve Usul Hukuku alanında düzenlenen ve yabancı bir ülkede verilen mahkeme karar ve hükmünün, Ülkemizde kabul edilmesine olanak sağlayan işlemlerdir.

Başka bir ülkede verilen boşanmaya dair verilen bir kararın Türkiye’de tanınmasına yönelik açılacak davanın, boşanılan diğer eşe karşı açılması gerekli bir detaydır. Tanıma ve tenfiz işlemleri bilinen manada bir yargılamadan daha farklı olarak bir prosedür işlemi olduğundan, yurt dışında verilmiş olan boşanma kararının dışında başka bir kararın Türk Mahkemelerinden çıkması gibi bir durum söz konusu değildir. Tanıma ve tenfiz, sadece yurt dışında verilen kararın ülkemiz hukuk sistemi içerisinde tanınmasıdır.

Tanıma Ve Tenfiz Davasının Öncesinde Yapılması Gerekenler

Yurt Dışı Boşanma Kararlarının Tanıma ve Tenfiz İşlemleri | Yurt Dışında Gerçekleşen Boşanmaların Ülkemiz Hukuk Sistemi İçerisinde Tanıma ve Tenfiz İşlemleri Nasıl Yapılır? Yurt dışında boşanma nasıl yapılır? Yurt dışında gerçekleşen boşanmaların ülkemizde de nüfus kayıtlarına işlenmesi açısından gerekli olan “Tanıma ve Tenfiz”, Uluslararası Özel Hukuk ve Usul Hukuku alanında düzenlenen ve yabancı bir ülkede verilen mahkeme karar ve hükmünün, Ülkemizde kabul edilmesine olanak sağlayan işlemlerdir.

Yurt dışında verilmiş bir boşanma kararının ülkemiz mahkemelerinde tanıma ve tenfizlerine dair açılacak davası öncesinde yapılması gereken hususlar arasında bazı önemli detaylar bulunur. Yabancı ülke adli makamları tarafından verilen kararın, Türk Konsolosluğunda yeminli bir tercüman vasıtası ile Türkçeye tercüme ettirilmesinin sağlanması ve aynı zamanda apostil şerhinin de bu aşamada alınması, dava açısından büyük kolaylık sağlar.

Çünkü Türk Mahkemelerinde görülecek tanıma ve tenfiz davaları esnasında, başka bir ülke adli makamları tarafından verilen imzalı – mühürlü boşanma kararının aslı ile Türkçeye tercümesi de yapılmış apostil şerhi bulunan bir örneğinin görülmesi gerekir.

Tebligat İşlemleri

Yurt Dışı Boşanma Kararlarının Tanıma ve Tenfiz İşlemleri | Yurt Dışında Gerçekleşen Boşanmaların Ülkemiz Hukuk Sistemi İçerisinde Tanıma ve Tenfiz İşlemleri Nasıl Yapılır? Yurt dışında boşanma nasıl yapılır? Yurt dışında gerçekleşen boşanmaların ülkemizde de nüfus kayıtlarına işlenmesi açısından gerekli olan “Tanıma ve Tenfiz”, Uluslararası Özel Hukuk ve Usul Hukuku alanında düzenlenen ve yabancı bir ülkede verilen mahkeme karar ve hükmünün, Ülkemizde kabul edilmesine olanak sağlayan işlemlerdir.

Yurt dışı tebligat işlemlerinin uzun süre alması gibi hususlar değerlendirilerek boşanma kararlarının tanınma ve tenfiz işlemlerinde eşlerin irtibatı kopmadan, birbirlerinin adres ve iletişim bilgilerinin bilindiği dönemde bu davaların açılması daha hızlı sonuç alınmasını sağlar. Aksi durumda yurt dışı tebligat işlemleri, bekleme süresi ve cevap süresi gibi sebepler dava sürecinin uzaması gibi sonuçlara neden olabilir. Uygulamada bir yurt dışı tebligatının yapılarak cevabının alınabilmesi yaklaşık 3 ile 4 ay gibi bir süre alabilmektedir.

Bu gibi hususlar birlikte değerlendirildiğinde daha pratik bir yol olarak uygulamada, dava açılan diğer eşinde Türkiye’de bulunan bir avukata vekaletname vermesi ve onun vasıtası ile temsili yoluna gidilmektedir. Çünkü hukuk sistemimiz içerisinde avukat ile temsil durumunda, yapılacak ve çıkarılacak tebligatlar vekile yani avukata yapılır. Bu şekilde yurt dışında bulunan tarafların avukatlar ile temsili, tanıma ve tenfiz işlemlerinin oldukça hızlı sonuçlanmasını sağlayabilir. Bu konuda bir başka pratik ve hızlı yol da tarafların ülke içinde bulundukları süre içerisinde bu davayı açarak işlemlerini takip etmeleri olarak karşımıza çıkar.

Gerekçeli Kararların Tebliği

Yurt Dışı Boşanma Kararlarının Tanıma ve Tenfiz İşlemleri | Yurt Dışında Gerçekleşen Boşanmaların Ülkemiz Hukuk Sistemi İçerisinde Tanıma ve Tenfiz İşlemleri Nasıl Yapılır? Yurt dışında boşanma nasıl yapılır? Yurt dışında gerçekleşen boşanmaların ülkemizde de nüfus kayıtlarına işlenmesi açısından gerekli olan “Tanıma ve Tenfiz”, Uluslararası Özel Hukuk ve Usul Hukuku alanında düzenlenen ve yabancı bir ülkede verilen mahkeme karar ve hükmünün, Ülkemizde kabul edilmesine olanak sağlayan işlemlerdir.

Yurt dışında verilmiş bir boşanma kararının, açılan tanıma ve tenfiz davası sonucu Türk Mahkemeleri tarafından tanınmasına dair gerekçeli kararın kesinleşmesi için beklenilmesi gereken istinaf süreleri bulunur. Bu noktada vekillerin yani taraf avukatlarının karşılıklı olarak feragati ile bu süreler beklenilmeksizin ve yurt dışına gerekçeli kararların tebliğine de gerek kalmaksızın, tanıma ve tenfiz kararının kesinleştirme işlemleri yapılarak, hızlı bir şekilde nüfus kayıtlarına boşanmanın işlenmesi kolay bir şekilde sağlanabilir.

Bu şekilde açıkladığımız önemli ve küçük bazı detaylara dikkat edilerek, yurt dışında verilmiş bulunan boşanma kararlarının, Türk Hukuk sisteminde tanıma ve tenfiz işlemlerini hem hızlı hem de kolay bir şekilde gerçekleştirebilir ve bu kararların nüfus kayıtlarına işlenmesini de ivedi şekilde sağlayabilirsiniz.

Ek Olarak

Yurt Dışı Boşanma Kararlarının Tanıma ve Tenfiz İşlemleri | Yurt Dışında Gerçekleşen Boşanmaların Ülkemiz Hukuk Sistemi İçerisinde Tanıma ve Tenfiz İşlemleri Nasıl Yapılır? Yurt dışında boşanma nasıl yapılır? Yurt dışında gerçekleşen boşanmaların ülkemizde de nüfus kayıtlarına işlenmesi açısından gerekli olan “Tanıma ve Tenfiz”, Uluslararası Özel Hukuk ve Usul Hukuku alanında düzenlenen ve yabancı bir ülkede verilen mahkeme karar ve hükmünün, Ülkemizde kabul edilmesine olanak sağlayan işlemlerdir.

Yabancı mahkemelerden ülke adli ve idari makamlarca, yurt dışında yaşayan yerleşim yerinin yabancı mahkeme kararının ve kararın kesinleştiğini gösteren belge ile çiftlerin Türkiye’de de boşanmaları gerekir. Mahkemelerin verdiği boşanma kararlarının ve kararın verildiği ülke sonrasında bu ilişkin karar ile boşanma Türkiye’de de gerçekleştikten sonra aile kütüklerine başvurularak önceden evli olan çift eski eşini kütükten düşürülebilir. Bu işlemler avukatlar tarafından İstanbul İzmir ya da herhangi bir şehirde yapılabilir.

İLK YORUMU SİZ YAZIN

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.