Paganizm (Neopaganizm) Nedir? Öğretileri Nelerdir?

Doğadaki bütün varlıkları kutsal gören inanç sistemi olan paganizm, bütün semavi dinlerden önce ortaya çıkmıştır. Günümüze kadar da değişerek ulaşmışt...

Paganizm Nedir
Paganizm Nasıl Ortaya Çıktı?
+15
Haber albümü için resme tıklayın
Doğadaki bütün varlıkları kutsal gören inanç sistemi olan paganizm, bütün semavi dinlerden önce ortaya çıkmıştır. Günümüze kadar da değişerek ulaşmıştır. Paganizm (Neopaganizm) Nedir? Öğretileri Nelerdir?  Detaylı bilgi almak için Okumaya devam edin.

Paganizm Nedir?

Bünyesinde çok fazla inanç sistemini bir arada bulunduran teolojik ve ruhsal akıma paganizm diğer adıyla neopaganizm denir. Doğanın kutsal sayılmasının asıl nedeninin pagan inançları olduğu söylenmekte. Paganizm, "Pentegram" adı verilen 5 köşeli bir yıldız, toprak, hava, ateş ve suyu temsil eder. Uyumu ve döngüyü koruyan bu dört elemen, dünyanın ve öte dünyanın temelini oluşturur. Paganizm de doğadaki varlıkları kutsal sayarak bu varlıkları tanrısallık olarak nitelerler. [caption id="attachment_189962" align="alignnone" width="640"] Paganizm Nedir?[/caption] Eski paganlar, kendi yapmış olduğu putlara, heykellere, oyma taşlara tanrıya ulaşmak için taparlardı. Deprem, tsunami, volkanik hareketlilikler tanrılarla açıklanırdı. Günümüzde ise, eski doktrin ve ritüellerden arındırılmıştır. Hala günümüzde Avrupa da yaygın olan pagan inanışları vardır. Ama şunu unutmayın ki; Paganizm, bir din değildir. Dinlerin bütünlüğü ve tek çatı altında toplanması diyebiliriz. Putperest olmamakla beraber, putperestlerin içerisinde de paganlar bulunabilir. Hindu değillerdir fakat Hinduizm de pagan dinleri arasında bulunur.

Paganizm Nasıl Ortaya Çıktı?

[caption id="attachment_189963" align="alignnone" width="640"] Paganizm Nasıl Ortaya Çıktı?[/caption] Latince kökenli bir kelime olan Paganizm, kırsal anlamına gelen paganus kelimesinden türetilmiştir. Öncelikle kırsal kesimlerde yayılmaya başladığı için bu adı aldığı tahmin edilmektedir. Fakat, Hristiyanlık ilk zamanlarında şehirlerde yaygındı. Köylüler ise yalnızca eski dinlere tabi olarak yaşıyordu. Yani o dönemde Hristiyan olmayan ve doğa dinlerine inanan kişilere paganus deniyordu. Bu dönemden başlayarak günümüze kadar ulaşan pagan kelimesine ilk olarak 14. yüzyıl da İngilizce sözlüklerde rastlıyoruz. Paganizm kelimesine de 17. yüzyıl da yazılmış olan bazı belgelerde ulaşabiliyoruz. Paganizmin kökeni, eski doğa dinlerine dayanmaktadır. Başlangıcı çok bilinmeyen birçok doğa dininin genel adına verilen isim Paganizmdir. İbrahimi dinler yani Musevilik, Hristiyanlık ve İslamiyet öncesi ortaya çıkan pagan inanışları, 20. yüzyıldan itibaren neopaganizm adıyla anılmaya başlanmıştır.

Paganizm Öğretileri

[caption id="attachment_189964" align="alignnone" width="640"] Paganizm Öğretileri[/caption] Paganizmin, doğadaki her varlığın kutsallığına inandığını söylemiştik. Doğadaki her varlığı mirasları ve kökenleri olarak görürler. Eski inanç ve değerlerini koruyarak, bunları modern yaşama uyumlu hale getirmeye çalışırlar. Yani doğanın kutsallığı önemli bir öğretidir. Bazı paganlar, Avrupa mitolojilerindeki tanrı ve tanrıçaları takip ederler. Bazıları da cinsiyetsiz tek yaşam gücüne inanır. Bir kısmı da kendilerini Tanrı ve Tanrıça veya hanım ve efendi adını alan kozmik bir çifte adarlar.

Paganizm Öğretilerinden Bazıları

[caption id="attachment_189965" align="alignnone" width="640"] Paganizm Öğretilerinden Bazıları[/caption]
  • Doğa kutsaldır, Her varlık onlar için özeldir. İlahi güç taşır.
  • Yaşamın asıl sebebi tabiat anadır. Her şey ona aittir.
  • Erkekler ve kadınlar eşsiz ve benzersiz varlıklardır.
  • Herkes eşsizdir. Herkesin manevi deneyimi de eşsizdir.
  • Hayvanlara ve ormana sevgi beslenmelidir.
  • Görünen ve görünmeyen her şeye saygı duyulur.
  • İlahi olan dişi veya erkek kutsal bütünün parçaları olarak adlandırılır.
  • Ruh, ölümden sonra yaşamaya ve yeniden doğmaya kadar devam eder.
  • Bireysel ruhani tecrübeler önemlidir.

Paganizm Çeşitleri

[caption id="attachment_189966" align="alignnone" width="640"] Paganizm Çeşitleri[/caption] Paganizm hareketinin öncülerinden biri olan Philip Emmons Isaac Bonewits, paganizmi sınıflandırmaktadır. Üç ayrı gruba Taraftarium ayrılan Paganizmi aşağıda sınıflandırdık. Bu sınıflandırma:

Paleo-Paganizm

[caption id="attachment_189967" align="alignnone" width="640"] Paleo-Paganizm[/caption] Eski kültürden ve yeni pagan öğretilerinden etkilenmemiş, neopaganizmin karşıtı bir terimdir. Ortaya çıktığı andan beri varlığını sürdüren pagan kültürlerini tanımlayan bir sınıftır. Hinduizm, Şinto, Germen paganizmi, Kelt politeizmi, Yunan dinleri, Roma dinleri örnek olarak verilebilir.

Mezo-Paganizm

[caption id="attachment_189968" align="alignnone" width="640"] Mezo-Paganizm[/caption] Dini uygulamaları bakımından bağımsızlığını koruyan pagan kültürlerini tanımlayan bir ifadedir. Monoteistik, teistik inanışlardan az da olsa etkilenmiştir. Avustralya Aborijinleri, Amerikan yerlileri, Farmasonluk ve Teosofi gibi akımlar ve inanç sistemleri örnek olarak verilebilir.

Neopaganizm

[caption id="attachment_189961" align="alignnone" width="640"] Neopaganizm[/caption] Paganizmin modern ve yenilikçi bir akımıdır. Hristiyanlık öncesi yaygın olan doğa temelli doktrin ve inanışların yeni bir bakış açısıyla canlanması olarak tanımlanmaktadır. 20. yüzyıldan sonra paganizm, neopaganizm adını almıştır. Slavianstvo, Neo-Druidizm ve Vika gibi inanç sistemleri neopaganizm örnekleri olarak gösteriliyor

Pagan Festivalleri

[caption id="attachment_189970" align="alignnone" width="640"] Pagan Festivalleri[/caption] Paganlar, Güney Yarım Küre ve Kuzey Yarım Küre de farklı tarihlerde festivaller yaparlar. Bu festivallerin tarihleri ve anlamları şu şekildedir.

Yule (Gün dönümü – Noel)

[caption id="attachment_189971" align="alignnone" width="640"] Yule[/caption] Kuzey yarım küre de 22 Aralık tarihinde, Güney Yarım Küre de ise 21 Haziran tarihinde kutlanır. Kış gün dönümü, Hristiyanlık öncesi Kutsal Kralın doğum günüdür. Güneş, çok tanrılı dinlerde erkek tanrıyı temsil eder. Bu nedenle Yule, güneş tanrısının dönüşü olarak kutlanmaktadır.

İmbolc

[caption id="attachment_189972" align="alignnone" width="640"] İmbolc[/caption] Kuzey yarım küre de 2 Şubat tarihinde, Güney yarım kürede ise 1 Ağustos tarihinde kutlanır. 2 Şubat bir başlangıç dönemi olarak nitelendirilir. Yılın ve büyümenin başlangıçlarının birleştiği zaman dilimidir. Bu dönemde ise tanrıça, genç oğlunu beslerken ilkbaharın geldiğinin fısıltılarını duyurur.

Ostara (İlkbahar ekinoksu)

[caption id="attachment_189973" align="alignnone" width="640"] Ostara[/caption] Kuzey yarım küre de 21 Mart tarihinde, Güney yarım kürede ise 21 Eylül tarihinde kutlanır. 21 Mart, İlkbaharın ilk günüdür. Genç tanrı, olgunlaşıp büyümeye bu dönemde devam eder. Gece ve gündüz eşittir.

Beltaine

[caption id="attachment_189974" align="alignnone" width="640"] Beltaine[/caption] Kuzey yarım küre de 1 Mayıs tarihinde, Güney yarım kürede ise 31 Ekim tarihinde kutlanır. Bu tarihte toprak olgunlaşmıştır ve bereketlidir. Genç tanrı, toprağa olan aşkını ilan eder. Yazın çiçekleri de onların şerefine açar. Cadı yılının verimlilik şenliğidir. Yeni yıl ve yeni oluşumlar kutlanır.

Midsummer (Yaz gün dönümü / yaz dönümü)

[caption id="attachment_189975" align="alignnone" width="640"] Midsummer[/caption] Kuzey yarım küre de 21 Haziran tarihinde, Güney Yarım Kürede ise 22 Aralık tarihinde kutlanır. Yılın en uzun günü 21 Haziran tarihinde ateş festivali olarak kutlanır. Toprak cömertliğini paylaşır. İlk otlar bu dönemde biçilir.

Lughnasadh

[caption id="attachment_189978" align="alignnone" width="640"] Lughnasadh[/caption] Kuzey yarım küre de 1 Ağustos tarihinde, Güney yarım kürede ise 2 Şubat tarihinde kutlanır. 1 Ağustos tarihi ilk hasat dönemidir. Doğa döngüsü devam ettikçe bitkiler gelecek yıl için tohumlarını hazırlar.

Mabon (Sonbahar ekinoksu)

[caption id="attachment_189979" align="alignnone" width="640"] Mabon[/caption] Kuzey yarım kürede 21 Eylül tarihinde, Güney yarım kürede ise 21 Mart tarihlerinde kutlanır. Hasat bu tarihte de devam eder. Bir kez daha günler ve geceler eşitlenir. Bahçeler çiçeklerle doludur. Soğuk aylara hazırlık başlar.

Samhain

[caption id="attachment_189977" align="alignnone" width="1024"] Samhain[/caption] Kuzey Yarım küre de 31 Ekim tarihinde, güney yarım kürede ise 1 Mayıs tarihinde kutlanır. Kelt dini mensuplarınca kutlanan bir festivaldir. Günümüzde bazı ülkelerde Halloween festivali olarak kutlanır. Cadılar Bayramı olarak da adlandırılan Hallowen Festivalinde ki bu dönem son hasat dönemidir. Toprak, tanrıya hüzünle el sallar. Yankı dönemidir. Daha önce yaşamış olanlar şereflendirilir ve görülür. İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Hangi Dua Ne İçin Okunur? Sizi Koruyacak 15 Etkili Dua  

05 Ara 2019 - 09:58 - Güncel --- Okunma

Son bir ayda okuhaber.com sitesinde 279.227 gösterim gerçekleşti.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak OKU HABER Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan OKU HABER hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler OKU HABER editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı OKU HABER değil haberi geçen ajanstır.
Anket Erken seçim olsa hangi adaya oy vermeyi düşünürsünüz?
Hızlı Bul - Tanıtım Yazısı