Şempanzeyi Fransız Ajanı Sandılar, İdam Ettiler!

0 2

Rivayete göre; 1800’lü yıllarda Napolyon Savaşları esnasında, İngiltere’nin Hartlepool şehri yakınlarında Fransız Gemisi battı. Batan İngiliz gemisinden sağ kurtulan tek canlı ise şempanzeydi. Yarı ölü olarak kıyıya vuran şempanze, Hartlepool sakinleri tarafından Fransız ajanı sanıldı!

Çünkü o güne dek Hartlepool halkı hiç ama hiç bir Fransız insanı görmemişti! Bu nedenle ne Fransızlar ne de Fransızca hakkında hiç bir fikirleri yoktu. Bununla birlikte İngiltere’nin oldukça küçük bir köyü olan Hartlepool’da insanlar daha önce hiç şempanze de görmemişti. Gariplikte işte tam bu noktada başlıyor!

Şempanzeyi Fransız Ajanı Sandılar, İdam Ettiler! | https://www.youtube.com/watch?v=7rUDRFDHTq4

Hartlepool Yerlileri Fransız Ajanı Sandıkları Şempanzeyi İdam Etti

Şempanzeyi Fransız ajanı, şempanzenin çıkardığı sesleri de Fransızca zanneden Hartlepool yerlileri kıyıya yarı baygın vuran şempanzeyi asarak idam etmeye karar verdiler.

Bu hikayenin gerçek olup olmadığı tam olarak bilinmiyor. Çünkü bilinene göre; Hartlepool açıklarında o dönem batan gemilerin tamamı İngilizlere aitti ve aralarında herhangi bir Fransız gemisi yoktu. Bununla birlikte şempanzenin Fransız ajanı sanılarak idam edilmesi hikayesinin, gezgin bir şarkıcı tarafından anlatıldığı rivayet ediliyor.

Hartlepool’lular ‘Maymun Asıcılar’ Olmakla Övünüyor!

Günümüze geldiğimizde; Hartlepool halkı hala ‘maymun asıcılar’ olarak biliniyor ve böyle anılıyor. Üstelik bununla da ilginç bir şekilde övünüyorlar. Bunun en büyük kanıtı ise; maskotlarının asılmış bir maymun olması. Hartlepool halkı çeşitli spor faaliyetlerinde ve kutlamalarda maskot olarak maymun kullanıyor.

Şempanzeyi Fransız Ajanı Sandılar, İdam Ettiler! | https://www.youtube.com/watch?v=7rUDRFDHTq4

Bir Cevap Yazın