Düğün Takıları Kime Aittir? Ziynet Eşya Davası Nasıl Açılır?

Evlilik planlanırken beklide hiç akla gelmeyen bir husus olan boşanma durumunda, düğünde takılan ziynet eşyalarının ya da diğer bir ifade ile düğün takılarının kime ait olacağı önemli meseleler arasında yer..

Düğün Takıları Kime Aittir? Ziynet Eşya Davası Nasıl Açılır?
Son Güncelleme: Whatsapp

Evlilik planlanırken beklide hiç akla gelmeyen bir husus olan boşanma durumunda, düğünde takılan ziynet eşyalarının ya da diğer bir ifade ile düğün takılarının kime ait olacağı önemli meseleler arasında yer alır. Bu şekilde düğün takılarının kime ait olduğu kadar, nasıl ve ne şekilde talep edileceği de bilinmesi gerekenler arasındadır. İşte bu yazımızda bu konuya dair tüm detayları ayrıntıları ile bulabilirsiniz. Düğün Takıları Yani Diğer İfade İle Ziynet Eşyaları Kime Aittir? İadesi Nasıl Talep Edilir? Boşanma Davası ile Birlikte Talebi Zorunlu mudur? Düğün takıları kime aittir ?

Düğün Takıları Kime Aittir ?

Düğün Takıları Kime Aittir? Ziynet Eşya Davası Nasıl Açılır? | Evlilik planlanırken beklide hiç akla gelmeyen bir husus olan boşanma durumunda, düğünde takılan ziynet eşyalarının ya da diğer bir ifade ile düğün takılarının kime ait olacağı önemli meseleler arasında yer alır. Bu şekilde düğün takılarının kime ait olduğu kadar, nasıl ve ne şekilde talep edileceği de bilinmesi gerekenler arasındadır. İşte bu yazımızda bu konuya dair tüm detayları ayrıntıları ile bulabilirsiniz. Düğün Takıları Yani Diğer İfade İle Ziynet Eşyaları Kime Aittir? İadesi Nasıl Talep Edilir? Boşanma Davası ile Birlikte Talebi Zorunlu mudur? Düğün takıları kime aittir ?

Cevabı sıklıkla merak edilen soruların başında, düğünde takılan çeyrek, yarım, tam altın, bilezik, kolye gibi takıların eşlerden hangisine ait olduğu sorunudur. Peki, düğün takıları kime aittir ?

Düğün Takıları Kime Aittir? Ziynet Eşya Davası Nasıl Açılır? | Evlilik planlanırken beklide hiç akla gelmeyen bir husus olan boşanma durumunda, düğünde takılan ziynet eşyalarının ya da diğer bir ifade ile düğün takılarının kime ait olacağı önemli meseleler arasında yer alır. Bu şekilde düğün takılarının kime ait olduğu kadar, nasıl ve ne şekilde talep edileceği de bilinmesi gerekenler arasındadır. İşte bu yazımızda bu konuya dair tüm detayları ayrıntıları ile bulabilirsiniz. Düğün Takıları Yani Diğer İfade İle Ziynet Eşyaları Kime Aittir? İadesi Nasıl Talep Edilir? Boşanma Davası ile Birlikte Talebi Zorunlu mudur? Düğün takıları kime aittir ?

Bu konuda yerleşmiş bir Yargıtay uygulaması bulunmaktadır ve istikrar kazanan kararları ile düğün takılarının hangi eşe, kim tarafından takıldığı fark etmeksizin kadına ait olduğu kabul edilir. Bunun tek istisnasını ise erkeğin kullanabileceği takılar oluşturur. Yani erkek tarafından kullanılabilen kol saati, kol düğmesi gibi sadece erkeğe özgü takılar dışında kalan tüm diğer takılar kadına aittir.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi tarafından verilen 2015/17417 sayılı kararda da belirtildiği gibi

“Kural olarak düğün sırasında takılan ziynet eşyaları, kim tarafından, kime takılırsa takılsın, kadına bağışlanmış sayılır ve artık kadının kişisel malı sayılır”

Düğün Takıları İçin Dava Nasıl Açılabilir ? Başvuru Yolu Nasıldır?

Düğün Takıları Kime Aittir? Ziynet Eşya Davası Nasıl Açılır? | Evlilik planlanırken beklide hiç akla gelmeyen bir husus olan boşanma durumunda, düğünde takılan ziynet eşyalarının ya da diğer bir ifade ile düğün takılarının kime ait olacağı önemli meseleler arasında yer alır. Bu şekilde düğün takılarının kime ait olduğu kadar, nasıl ve ne şekilde talep edileceği de bilinmesi gerekenler arasındadır. İşte bu yazımızda bu konuya dair tüm detayları ayrıntıları ile bulabilirsiniz. Düğün Takıları Yani Diğer İfade İle Ziynet Eşyaları Kime Aittir? İadesi Nasıl Talep Edilir? Boşanma Davası ile Birlikte Talebi Zorunlu mudur? Düğün takıları kime aittir ?

Düğünde takılmış ziynet eşyalarının ya da düğün takılarının talebini içeren davalar, ziynet eşyalarının iadesi davası olarak adlandırılır. Bu davaları görmekle yükümlü mahkemeler ise Aile Mahkemeleridir.

Bu davalar açısından, açılan bir boşanma davası bulunuyorsa, bu dava esnasında düğün takılarının iadesi hususu da talep edilebilir. Ancak bu dava boşanma tamamlandıktan sonra ayrı bir dava yolu ile iadesi istenebilecek haklar arasında da yerini bulur ve bu nedenle ayrı dava açılması da mümkündür.

Düğün Takıları Kime Aittir? Ziynet Eşya Davası Nasıl Açılır? | Evlilik planlanırken beklide hiç akla gelmeyen bir husus olan boşanma durumunda, düğünde takılan ziynet eşyalarının ya da diğer bir ifade ile düğün takılarının kime ait olacağı önemli meseleler arasında yer alır. Bu şekilde düğün takılarının kime ait olduğu kadar, nasıl ve ne şekilde talep edileceği de bilinmesi gerekenler arasındadır. İşte bu yazımızda bu konuya dair tüm detayları ayrıntıları ile bulabilirsiniz. Düğün Takıları Yani Diğer İfade İle Ziynet Eşyaları Kime Aittir? İadesi Nasıl Talep Edilir? Boşanma Davası ile Birlikte Talebi Zorunlu mudur? Düğün takıları kime aittir ?

Şunu da özellikle belirtmek gerekir ki düğün takılarına yönelik iade davası, boşanma davasının fer’i niteliğinde ( o davaya bağlı o davanın ayrıntısı) olmadığından boşanma davası ile birlikte açılsa dahi ayrıca harca tabidir. Yani boşanma davası ile beraber istenecek ziynet eşyalarının iadesi davasında da bu eşyaların miktarı ile orantılı bir şekilde nispi harç yatırılması gerekir.

Bu davalarda talebin ise terditli yani bir diğer ifade ile kademeli olması daha yararlı olacaktır. Yani eğer mümkünse düğün takılarının aynen iadesi istenmeli, bu durum mümkün değilse ( takılar bozdurulmuşsa) ziynet eşyalarının bedelinin ödenmesi istenmelidir.

Düğün Takıları Mal Paylaşımı İçerisine Girer mi ?

Düğün Takıları Kime Aittir? Ziynet Eşya Davası Nasıl Açılır? | Evlilik planlanırken beklide hiç akla gelmeyen bir husus olan boşanma durumunda, düğünde takılan ziynet eşyalarının ya da diğer bir ifade ile düğün takılarının kime ait olacağı önemli meseleler arasında yer alır. Bu şekilde düğün takılarının kime ait olduğu kadar, nasıl ve ne şekilde talep edileceği de bilinmesi gerekenler arasındadır. İşte bu yazımızda bu konuya dair tüm detayları ayrıntıları ile bulabilirsiniz. Düğün Takıları Yani Diğer İfade İle Ziynet Eşyaları Kime Aittir? İadesi Nasıl Talep Edilir? Boşanma Davası ile Birlikte Talebi Zorunlu mudur? Düğün takıları kime aittir ?

Düğünde takılan takılar yani ziynet eşyaları kadının kişisel ve kendine özgü malları içerisinde değerlendirildiğinden boşanma aşamasında mal paylaşımı hesaplamasının dışında tutulur. Bu eşyalar evlilik birliği içerisindeki ortak ihtiyaçlara ya da düğün masraflarına harcanması gibi durumlarda dahi kadın, boşanmada bu takıları talep edebilir. Bunun tek istisnası kadın tarafından iade talep edilme şartı olmaksızın takıların, erkeğe verilmesi durumudur.

Düğün Takıları Kime Aittir? Ziynet Eşya Davası Nasıl Açılır? | Evlilik planlanırken beklide hiç akla gelmeyen bir husus olan boşanma durumunda, düğünde takılan ziynet eşyalarının ya da diğer bir ifade ile düğün takılarının kime ait olacağı önemli meseleler arasında yer alır. Bu şekilde düğün takılarının kime ait olduğu kadar, nasıl ve ne şekilde talep edileceği de bilinmesi gerekenler arasındadır. İşte bu yazımızda bu konuya dair tüm detayları ayrıntıları ile bulabilirsiniz. Düğün Takıları Yani Diğer İfade İle Ziynet Eşyaları Kime Aittir? İadesi Nasıl Talep Edilir? Boşanma Davası ile Birlikte Talebi Zorunlu mudur? Düğün takıları kime aittir ?

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından verilen 2014/26223 sayılı kararda belirtildiği gibi

“Düğünde takılan takı paraları ve ziynet eşyaları, taraflar arasında aksine bir anlaşma yoksa kadına ait sayılır. İade edilmeme koşuluyla verildiği kanıtlanmadıkça; bunların koca tarafından borçları için bozdurulup harcanması; onu iade borcundan kurtarmaz” 

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi tarafından verilen 2016/1292 sayılı kararda da yine 

“Kural olarak, evlilik sırasında kadına takılan ziynet eşyaları ve nakit para kim tarafından takılırsa takılsın, aksine bir anlaşma bulunmadıkça kadına bağışlanmış sayılır ve artık onun kişisel malı niteliğini kazanır”

Bu Davalar İçin Belirlenmiş Bir Zaman Aşımı Süresi Var mıdır?

Düğün Takıları Kime Aittir? Ziynet Eşya Davası Nasıl Açılır? | Evlilik planlanırken beklide hiç akla gelmeyen bir husus olan boşanma durumunda, düğünde takılan ziynet eşyalarının ya da diğer bir ifade ile düğün takılarının kime ait olacağı önemli meseleler arasında yer alır. Bu şekilde düğün takılarının kime ait olduğu kadar, nasıl ve ne şekilde talep edileceği de bilinmesi gerekenler arasındadır. İşte bu yazımızda bu konuya dair tüm detayları ayrıntıları ile bulabilirsiniz. Düğün Takıları Yani Diğer İfade İle Ziynet Eşyaları Kime Aittir? İadesi Nasıl Talep Edilir? Boşanma Davası ile Birlikte Talebi Zorunlu mudur? Düğün takıları kime aittir ?

Ziynet eşyaları yani düğün takıları, dava açıldığı esnada davalının zilyetliğinde bulunuyorsa bir başka ifade ile düğün takıları aynen mevcut ise açılan dava “İstihkak Davası” olarak isimlendirilir ve herhangi bir zamanaşımı süresine de tabi olmaz. Yani aynen bulunan ziynet eşyaları için dava ve talep her zaman mümkün olur.

Düğün Takıları Kime Aittir? Ziynet Eşya Davası Nasıl Açılır? | Evlilik planlanırken beklide hiç akla gelmeyen bir husus olan boşanma durumunda, düğünde takılan ziynet eşyalarının ya da diğer bir ifade ile düğün takılarının kime ait olacağı önemli meseleler arasında yer alır. Bu şekilde düğün takılarının kime ait olduğu kadar, nasıl ve ne şekilde talep edileceği de bilinmesi gerekenler arasındadır. İşte bu yazımızda bu konuya dair tüm detayları ayrıntıları ile bulabilirsiniz. Düğün Takıları Yani Diğer İfade İle Ziynet Eşyaları Kime Aittir? İadesi Nasıl Talep Edilir? Boşanma Davası ile Birlikte Talebi Zorunlu mudur? Düğün takıları kime aittir ?

Ancak düğün takılarının dava açılacağı esnada mevcut bulunmadığı durumlarda (bozdurulması ve harcanması gibi) ise Türk Borçlar Kanunu 146. Maddesinde düzenlenen genel alacak zamanaşımına yani 10 yıllık dava açma süresine tabi olur. Çünkü artık burada bir istihkak davası değil ziynet eşyalarının bedelinin ödenmesi talebini içeren bir tazminat davası söz konusudur. Bedelin talebine ilişkin bu on yıllık zaman Aşımı süresi ise boşanma dava ve kararının kesinleştiği tarihten itibaren başlar.

Ziynet Eşyası İadesi Davasında İspat Yükümlülüğü

Düğün Takıları Kime Aittir? Ziynet Eşya Davası Nasıl Açılır? | Evlilik planlanırken beklide hiç akla gelmeyen bir husus olan boşanma durumunda, düğünde takılan ziynet eşyalarının ya da diğer bir ifade ile düğün takılarının kime ait olacağı önemli meseleler arasında yer alır. Bu şekilde düğün takılarının kime ait olduğu kadar, nasıl ve ne şekilde talep edileceği de bilinmesi gerekenler arasındadır. İşte bu yazımızda bu konuya dair tüm detayları ayrıntıları ile bulabilirsiniz. Düğün Takıları Yani Diğer İfade İle Ziynet Eşyaları Kime Aittir? İadesi Nasıl Talep Edilir? Boşanma Davası ile Birlikte Talebi Zorunlu mudur? Düğün takıları kime aittir ?

Kanunda aksi yönde bir hüküm bulunmadıkça, bir hak talep eden bu hakkının ispatı ile de yükümlüdür. Bu kapsamda istenilen düğün takıları yani ziynet eşyalarının bulunduğu, düğün sırasında takıldığı ve miktarı gibi olguların da davacı tarafından ispatlanması gerekir. İspat aşamasında kullanılabilecek her türlü yasal delile bu anlamda başvurulabilir. Bu kapsamda ilk akla gelen deliller ise düğün video kayıtları, düğün fotoğrafları, tanık beyanları, bilirkişi incelemesi gibi delillerdir.

Düğün Takıları Kime Aittir ? 

İLK YORUMU SİZ YAZIN

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.