Ecrimisil Davası Ne Demektir? Ecrimisil Davasının Koşulları Nelerdir? Ecrimisil Hesaplama

Ecrimisil davası diğer bir ifade ile “Haksız İşgal Tazminatı” vatandaşlar arasında sık karşılaşılabilen hukuki meseleler arasında yer alıyor. Gayrimenkul hukuku alanında haksız işgal tazminatı olarak da nitelendirilen ecrimisil ve buna..

Ecrimisil Davası Ne Demektir? Ecrimisil Davasının Koşulları Nelerdir? Ecrimisil Hesaplama
Son Güncelleme: Whatsapp

Ecrimisil davası diğer bir ifade ile “Haksız İşgal Tazminatı” vatandaşlar arasında sık karşılaşılabilen hukuki meseleler arasında yer alıyor. Gayrimenkul hukuku alanında haksız işgal tazminatı olarak da nitelendirilen ecrimisil ve buna ilişkin dava süreci merak edilen konular arasında bulunuyor.

Ecrimisil Davası Nedir | Ecrimisil Davasında İhtar Şartı | Ecrimisil Davası Nasıl Açılır?

İşte bu yazımızda, Ecrimisil ne demektir? Hukuki dayanağı nedir? Ecrimisil davası açabilmek için gereken koşullar nelerdir? Gibi soruları sizler için cevaplayacağız…

Ecrimisil Nedir? Ecrimisil Nasıl, Hangi Kanuna Göre Yazılır?

Ecrimisil Davası Ne Demektir? Ecrimisil Davasının Koşulları Nelerdir? Ecrimisil Hesaplama | Ecrimisil davası diğer bir ifade ile “Haksız İşgal Tazminatı” vatandaşlar arasında sık karşılaşılabilen hukuki meseleler arasında yer alıyor. Gayrimenkul hukuku alanında haksız işgal tazminatı olarak da nitelendirilen ecrimisil ve buna ilişkin dava süreci merak edilen konular arasında bulunuyor.

Haksız işgal tazminatı da denilen Ecrimisil davası; bir taşınmazın, üzerinde tasarruf etme hak ya da yetkisine sahip bulunmayan bir kişi veya kişiler tarafından ve sahibinin rızası dışında kullanılması sonucunda ortaya çıkan bir tazminat türüdür.

Ecrimisil Davası Ne Demektir? Ecrimisil Davasının Koşulları Nelerdir? Ecrimisil Hesaplama | Ecrimisil davası diğer bir ifade ile “Haksız İşgal Tazminatı” vatandaşlar arasında sık karşılaşılabilen hukuki meseleler arasında yer alıyor. Gayrimenkul hukuku alanında haksız işgal tazminatı olarak da nitelendirilen ecrimisil ve buna ilişkin dava süreci merak edilen konular arasında bulunuyor.

Ecrimisil davasına ilişkin yasal dayanak ise 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 995. Maddesinde yer alan düzenlemedir. Madde metninde genel çerçeve açısından aynen şu hükümlere yer verilmiştir:

Ecrimisil Davası Ne Demektir? Ecrimisil Davasının Koşulları Nelerdir? Ecrimisil Hesaplama | Ecrimisil davası diğer bir ifade ile “Haksız İşgal Tazminatı” vatandaşlar arasında sık karşılaşılabilen hukuki meseleler arasında yer alıyor. Gayrimenkul hukuku alanında haksız işgal tazminatı olarak da nitelendirilen ecrimisil ve buna ilişkin dava süreci merak edilen konular arasında bulunuyor.

İyiniyetli olmayan zilyet, geri vermekle yükümlü olduğu şeyi haksız alıkoymuş olması yüzünden hak sahibine verdiği zararlar ve elde ettiği veya elde etmeyi ihmal eylediği ürünler karşılığında tazminat ödemek zorundadır.

Ecrimisil Davasının Koşulları Nelerdir? Ecrimisil Ödeyen Kişi Hak Sahibi Olur mu?

Ecrimisil Davası Ne Demektir? Ecrimisil Davasının Koşulları Nelerdir? Ecrimisil Hesaplama | Ecrimisil davası diğer bir ifade ile “Haksız İşgal Tazminatı” vatandaşlar arasında sık karşılaşılabilen hukuki meseleler arasında yer alıyor. Gayrimenkul hukuku alanında haksız işgal tazminatı olarak da nitelendirilen ecrimisil ve buna ilişkin dava süreci merak edilen konular arasında bulunuyor.

Uygulamada çok karşılaşılan dava türleri içerisinde sayılan ecrimisil davası tazminatı istemine dair dava, belirli usul ve esas şartlarına bağlanmıştır. Bu koşullara daha yakından bakmak gerekirse;

1. Haksız İşgal Bulunmalıdır | Mirasçılar Arasında Ecrimisil Davası

Ecrimisil Davası Ne Demektir? Ecrimisil Davasının Koşulları Nelerdir? Ecrimisil Hesaplama | Ecrimisil davası diğer bir ifade ile “Haksız İşgal Tazminatı” vatandaşlar arasında sık karşılaşılabilen hukuki meseleler arasında yer alıyor. Gayrimenkul hukuku alanında haksız işgal tazminatı olarak da nitelendirilen ecrimisil ve buna ilişkin dava süreci merak edilen konular arasında bulunuyor.

Taşınmaz sahibi tarafından ecrimisil tazminatı talep edebilmesi için, öncelikle ecrimisile konu olan taşınmazın sahibinin rızasına aykırı şekilde, kötü niyetli bir kişice işgal edilmesi yani haksız işgal bulunması gerekmektedir.

Ecrimisil Davası Ne Demektir? Ecrimisil Davasının Koşulları Nelerdir? Ecrimisil Hesaplama | Ecrimisil davası diğer bir ifade ile “Haksız İşgal Tazminatı” vatandaşlar arasında sık karşılaşılabilen hukuki meseleler arasında yer alıyor. Gayrimenkul hukuku alanında haksız işgal tazminatı olarak da nitelendirilen ecrimisil ve buna ilişkin dava süreci merak edilen konular arasında bulunuyor.

Uygulamada sık karşılaşılan haksız işgal örnekleri arasında, kira süresi bitmesine karşın kiralanan taşınmazın kullanımına devam edilmesi, izinsiz olarak inşaat yapılması ya da herhangi bir taşınmazın izinsiz şekilde kullanımı gibi durumlar sayılabilir.

2. Haksız İşgalde Bulunan Kişi Kötü Niyetli Olmalıdır | Tarlada Ecrimisil

Ecrimisil Davası Ne Demektir? Ecrimisil Davasının Koşulları Nelerdir? Ecrimisil Hesaplama | Ecrimisil davası diğer bir ifade ile “Haksız İşgal Tazminatı” vatandaşlar arasında sık karşılaşılabilen hukuki meseleler arasında yer alıyor. Gayrimenkul hukuku alanında haksız işgal tazminatı olarak da nitelendirilen ecrimisil ve buna ilişkin dava süreci merak edilen konular arasında bulunuyor.

Ecrimisil davası tazminatının talep edilebilmesi için gereken bir diğer koşul ise haksız işgali gerçekleştiren kişinin kötü niyetli olmasıdır. Yine haksız işgalde bulunan kişinin bahse konu taşınmaz üzerinde tasarrufta bulunma konusunda hak ve yetkisinin de olmaması gereklidir.

3. Haksız İşgal Nedeniyle Bir Zarar Doğmuş Olması Gerekir | Mirasçılar Arasında Ecrimisil Davası Yargıtay Kararları

Ecrimisil Davası Ne Demektir? Ecrimisil Davasının Koşulları Nelerdir? Ecrimisil Hesaplama | Ecrimisil davası diğer bir ifade ile “Haksız İşgal Tazminatı” vatandaşlar arasında sık karşılaşılabilen hukuki meseleler arasında yer alıyor. Gayrimenkul hukuku alanında haksız işgal tazminatı olarak da nitelendirilen ecrimisil ve buna ilişkin dava süreci merak edilen konular arasında bulunuyor.

Haksız işgale konu eylemler neticesinde ecrimisil tazminatına konu edilebilecek bir zarar doğmuş olması gerekir. Bu kapsamdaki zararlar içerisinde taşınmazın kullanımına bağlı yıpranma zararları, kullanımı nedeniyle ortaya çıkan diğer zararlar ile taşınmaz sahibinin haksız işgal nedeniyle mahrum kaldığı muhtemel gelir ve kazançlar sayılabilir.

4. Ecrimisil Davası için Uygun İlliyet Bağının Bulunması Gereklidir

Ecrimisil Davası Ne Demektir? Ecrimisil Davasının Koşulları Nelerdir? Ecrimisil Hesaplama | Ecrimisil davası diğer bir ifade ile “Haksız İşgal Tazminatı” vatandaşlar arasında sık karşılaşılabilen hukuki meseleler arasında yer alıyor. Gayrimenkul hukuku alanında haksız işgal tazminatı olarak da nitelendirilen ecrimisil ve buna ilişkin dava süreci merak edilen konular arasında bulunuyor.

Ecrimisil davası tazminatının talep edilebilmesinin koşulları arasında ayrıca taşınmaz sahibinin ortaya çıkan zararı ile yapılan haksız kullanım arasında nedensellik yani illiyet bağı bulunması gerekir.

Ecrimisil Davası Ne Kadar Sürer? Ecrimisil Davalarında Zamanaşımı ve Görevli Mahkeme | 

Ecrimisil Davası Ne Demektir? Ecrimisil Davasının Koşulları Nelerdir? Ecrimisil Hesaplama | Ecrimisil davası diğer bir ifade ile “Haksız İşgal Tazminatı” vatandaşlar arasında sık karşılaşılabilen hukuki meseleler arasında yer alıyor. Gayrimenkul hukuku alanında haksız işgal tazminatı olarak da nitelendirilen ecrimisil ve buna ilişkin dava süreci merak edilen konular arasında bulunuyor.

Haksız işgal tazminatı yani ecrimisil talebine bağlı açılacak davalar, beş yıllık zamanaşımı süresine tabidirler ve ancak beş yıl geriye dönük olarak ecrimisil bedelleri talep edilebilir. Yani bu zamanaşımı süresi içerisinde ecrimisil tazminatına dair talepler ileri sürülmelidir.

Ecrimisil Davası Ne Demektir? Ecrimisil Davasının Koşulları Nelerdir? Ecrimisil Hesaplama | Ecrimisil davası diğer bir ifade ile “Haksız İşgal Tazminatı” vatandaşlar arasında sık karşılaşılabilen hukuki meseleler arasında yer alıyor. Gayrimenkul hukuku alanında haksız işgal tazminatı olarak da nitelendirilen ecrimisil ve buna ilişkin dava süreci merak edilen konular arasında bulunuyor.

Ecrimisil davaları, ecrimisile konu olan haksız işgalin önlenmesi yani bir diğer ifadeyle müdahalenin men’i davası ile birlikte açılabileceği gibi bağımsız olarak da açılabilir.Ecrimisil Davası Ne Demektir? Ecrimisil Davasının Koşulları Nelerdir? Ecrimisil Hesaplama | Ecrimisil davası diğer bir ifade ile “Haksız İşgal Tazminatı” vatandaşlar arasında sık karşılaşılabilen hukuki meseleler arasında yer alıyor. Gayrimenkul hukuku alanında haksız işgal tazminatı olarak da nitelendirilen ecrimisil ve buna ilişkin dava süreci merak edilen konular arasında bulunuyor.Ecrimisil talebinde önce haksız işgalde bulunan kişiye, ecrimisil ihbarnamesi gönderilir. Bu ihbarnameye 30 gün içinde karşı tarafça itiraz edilebilir.Ecrimisil davalarına bakma ve karara bağlamada ise taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkili ve görevlidirler.Ecrimisil Davası Ne Demektir? Ecrimisil Davasının Koşulları Nelerdir? Ecrimisil Hesaplama | Ecrimisil davası diğer bir ifade ile “Haksız İşgal Tazminatı” vatandaşlar arasında sık karşılaşılabilen hukuki meseleler arasında yer alıyor. Gayrimenkul hukuku alanında haksız işgal tazminatı olarak da nitelendirilen ecrimisil ve buna ilişkin dava süreci merak edilen konular arasında bulunuyor.Ecrimisil ya da haksız işgal tazminatına yönelik talep ve dava süreçlerinde sorun yaşanmaması adına, gayrimenkul hukuku konusunda uzman olan bir avukattan hukuki destek almak süreci hızlandırma ve başarılı netice alma konusunda fayda sağlayabilir.  

Hisseli Taşınmazda Ecrimisil | Ecrimisil Dava Dilekçesi | Hazine Arazisi Ecrimisil Bedeli

Ecrimisil Davası Ne Demektir? Ecrimisil Davasının Koşulları Nelerdir? Ecrimisil Hesaplama | Ecrimisil davası diğer bir ifade ile “Haksız İşgal Tazminatı” vatandaşlar arasında sık karşılaşılabilen hukuki meseleler arasında yer alıyor. Gayrimenkul hukuku alanında haksız işgal tazminatı olarak da nitelendirilen ecrimisil ve buna ilişkin dava süreci merak edilen konular arasında bulunuyor.

Ecrimisil davaları harici ihale kanunu ile ilgili dokuman arayanlar için Adalet.gov.dokuman adresine bakabilirsiniz. Davalar ve mahkemelerle alakalı daha detaylı bilgi de Adalet Bakanlığı resmi web sitesine başvuru yapılabilir. Haciz işlemleri konusu da ayrıca araştırılabilir. İhale davalarında haciz en merak edilen konular arasındadır.

İLK YORUMU SİZ YAZIN

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.